{
 "uid": "86dd5431-dde9-4dcc-82af-e057ccd7aa42",
 "id": "50903",
 "title": "Creamy Citrus Herbed Homestyle Penne",
 "slug": "creamy-citrus-herbed-homestyle-penne",
 "url": "https://ronzoni.com/recipe/creamy-citrus-herbed-homestyle-penne",
 "media": [
  {
   "id": "50872",
   "title": "Creamy Citrus Herbed Homestyle Penne",
   "extension": "jpg",
   "mimeType": "image/jpeg",
   "alt": null,
   "itemCaption": null,
   "__typename": "images_Asset",
   "oiRecipeGallery": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
    "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 992w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 768w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTAwLCJoZWlnaHQiOjUwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 500w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NDAwLCJoZWlnaHQiOjQwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 400w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6ODAwLCJoZWlnaHQiOjgwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 800w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzIwLCJoZWlnaHQiOjMyMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 320w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjQwLCJoZWlnaHQiOjY0MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 640w",
    "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
    "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 992w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 768w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTAwLCJoZWlnaHQiOjUwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 500w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NDAwLCJoZWlnaHQiOjQwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 400w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6ODAwLCJoZWlnaHQiOjgwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 800w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzIwLCJoZWlnaHQiOjMyMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 320w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjQwLCJoZWlnaHQiOjY0MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 640w",
    "maxSrcsetWidth": 1200,
    "placeholderWidth": 1200,
    "placeholderHeight": 1200,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEAlgCWAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAABAMF%2F8QAIRAAAgEEAQUBAAAAAAAAAAAAAQIDAAQREiEiI1FxkdH%2FxAAYAQACAwAAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf%2FEABoRAAMAAwEAAAAAAAAAAAAAAAABAhESUUH%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FAGxXjIz7jQZyGb9rMrOC3MrwqkneY7qjDOOrBPull9C1wyorm2WcOJ42QDAUHUHwSKm1oXKENdWIKySyxSMvPL8n5S6XwKaP%2F9k%3D",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27 width=%27300%27 height=%27300%27 style=%27background:%23CCC%27 /%3E",
    "__typename": "oiRecipeGallery_OptimizedImages"
   },
   "oiBackground": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzg0MCwiaGVpZ2h0IjoxMzgwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
    "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzg0MCwiaGVpZ2h0IjoxMzgwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 3840w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MjU2MCwiaGVpZ2h0Ijo5MjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 2560w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTkyMCwiaGVpZ2h0Ijo2OTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1920w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM2NiwiaGVpZ2h0Ijo0OTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1366w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTI4MCwiaGVpZ2h0Ijo0NjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1280w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzc1LCJoZWlnaHQiOjEzNCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 375w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzUwLCJoZWlnaHQiOjI2OSwiZml0IjoiY292ZXIifX19 750w",
    "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzg0MCwiaGVpZ2h0IjoxMzgwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
    "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzg0MCwiaGVpZ2h0IjoxMzgwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 3840w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MjU2MCwiaGVpZ2h0Ijo5MjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 2560w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTkyMCwiaGVpZ2h0Ijo2OTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1920w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM2NiwiaGVpZ2h0Ijo0OTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1366w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTI4MCwiaGVpZ2h0Ijo0NjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1280w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzc1LCJoZWlnaHQiOjEzNCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 375w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9DcmVhbXlfQ2l0cnVzX0hlcmJlZF9Ib21lc3R5bGVQZW5uZS5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzUwLCJoZWlnaHQiOjI2OSwiZml0IjoiY292ZXIifX19 750w",
    "maxSrcsetWidth": 3840,
    "placeholderWidth": 3840,
    "placeholderHeight": 1380,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEAlgCWAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAFABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgX%2FxAAhEAABAgQHAAAAAAAAAAAAAAACASEAAwQFERITIjFBUf%2FEABYBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAQCA%2F%2FEABoRAQEAAgMAAAAAAAAAAAAAAAEAAgMRITH%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FABbLjNqKMBYNIsu3t%2BYFsOgknq1iQaoQCSIT4ovkZ4VJzf%2FZ",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='107' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 53.500 L 0.000 107.000 119.500 107.000 C 232.631 107.000%2C239.002 106.907%2C239.032 105.250 C 239.061 103.667%2C239.203 103.685%2C240.532 105.441 C 242.194 107.639%2C242.644 105.566%2C241.051 103.048 C 240.396 102.013%2C240.868 100.863%2C242.694 99.048 C 248.038 93.734%2C253.189 83.856%2C251.498 82.165 C 251.257 81.924%2C246.885 83.106%2C241.780 84.791 C 185.222 103.464%2C130.467 105.921%2C86.000 91.783 C 54.166 81.661%2C32.868 62.026%2C31.246 41.304 C 30.953 37.562%2C30.405 34.275%2C30.029 34.000 C 28.887 33.165%2C22.857 17.929%2C23.228 16.817 C 23.589 15.733%2C30.000 28.194%2C30.000 29.979 C 30.000 32.140%2C31.792 30.869%2C32.270 28.369 C 32.592 26.682%2C31.696 23.437%2C29.769 19.320 C 26.125 11.533%2C26.782 9.793%2C30.690 16.878 C 33.441 21.864%2C35.000 23.260%2C35.000 20.737 C 35.000 18.930%2C41.064 10.315%2C46.253 4.750 L 50.682 0.000 25.341 0.000 L 0.000 0.000 0.000 53.500 M109.000 7.087 C 106.151 8.147%2C104.000 12.077%2C104.000 16.222 C 104.000 19.005%2C104.037 19.022%2C106.500 17.408 C 107.875 16.507%2C109.000 15.169%2C109.000 14.435 C 109.000 13.700%2C109.784 12.661%2C110.742 12.125 C 111.700 11.589%2C112.165 10.832%2C111.777 10.444 C 111.388 10.055%2C111.520 8.896%2C112.070 7.869 C 113.169 5.816%2C112.724 5.703%2C109.000 7.087 M174.362 12.448 C 179.400 16.963%2C182.376 17.981%2C187.500 16.941 L 190.500 16.333 186.739 15.553 C 184.670 15.124%2C182.731 14.374%2C182.430 13.887 C 182.129 13.399%2C181.009 13.000%2C179.941 13.000 C 178.873 13.000%2C178.000 12.633%2C178.000 12.185 C 178.000 11.374%2C171.580 7.959%2C170.216 8.045 C 169.822 8.069%2C171.688 10.051%2C174.362 12.448 M13.626 20.576 C 14.270 22.734%2C17.101 30.564%2C19.918 37.977 C 24.996 51.337%2C25.768 55.911%2C22.372 52.515 C 21.027 51.170%2C17.535 40.836%2C10.940 18.684 C 10.339 16.665%2C10.435 15.978%2C11.279 16.260 C 11.926 16.475%2C12.983 18.418%2C13.626 20.576 M26.570 37.662 C 31.415 49.869%2C32.404 54.801%2C28.845 49.000 C 26.686 45.482%2C16.950 18.746%2C17.058 16.632 C 17.134 15.123%2C21.132 23.960%2C26.570 37.662 M107.724 23.283 C 106.776 24.451%2C106.000 26.403%2C106.000 27.620 C 106.000 28.837%2C105.438 30.037%2C104.750 30.286 C 103.766 30.642%2C103.757 31.175%2C104.705 32.784 C 106.126 35.195%2C104.850 36.678%2C100.314 37.891 C 95.895 39.073%2C96.815 41.400%2C102.000 42.156 C 104.475 42.517%2C108.300 43.282%2C110.500 43.857 C 112.700 44.432%2C114.623 44.896%2C114.774 44.888 C 116.031 44.823%2C127.399 49.727%2C133.988 53.177 C 142.927 57.856%2C145.872 57.647%2C148.620 52.136 C 149.251 50.868%2C150.270 49.330%2C150.884 48.716 C 153.036 46.564%2C151.971 45.794%2C147.750 46.452 C 135.435 48.370%2C133.791 48.139%2C129.713 43.919 C 126.456 40.549%2C126.211 40.000%2C127.963 40.000 C 132.374 40.000%2C129.692 38.422%2C124.928 38.214 C 122.139 38.093%2C118.980 37.524%2C117.908 36.951 C 116.836 36.377%2C115.518 36.180%2C114.979 36.513 C 112.429 38.089%2C114.435 34.840%2C118.000 31.619 C 121.626 28.343%2C123.602 24.892%2C120.893 26.566 C 120.142 27.030%2C120.011 26.542%2C120.484 25.049 C 121.166 22.903%2C121.026 22.862%2C114.841 23.402 C 111.182 23.722%2C109.074 23.595%2C109.857 23.103 C 110.603 22.634%2C110.816 22.004%2C110.330 21.704 C 109.845 21.404%2C108.672 22.114%2C107.724 23.283 M161.083 25.888 C 158.596 27.950%2C158.051 28.875%2C159.083 29.285 C 160.292 29.765%2C160.285 29.997%2C159.029 30.869 C 156.982 32.291%2C157.980 32.923%2C161.272 32.291 C 163.493 31.864%2C163.817 31.484%2C162.900 30.379 C 162.001 29.296%2C162.133 29.000%2C163.517 29.000 C 164.487 29.000%2C165.779 29.622%2C166.390 30.381 C 168.013 32.401%2C176.000 33.441%2C176.000 31.632 C 176.000 29.794%2C168.190 22.993%2C166.120 23.027 C 165.229 23.042%2C162.962 24.329%2C161.083 25.888 M89.747 27.443 C 88.786 28.146%2C88.000 29.414%2C88.000 30.262 C 88.000 31.110%2C86.763 32.296%2C85.250 32.897 C 83.738 33.497%2C79.800 35.561%2C76.500 37.483 L 70.500 40.976 74.750 40.988 C 77.754 40.997%2C79.000 41.417%2C79.000 42.423 C 79.000 44.389%2C74.440 49.627%2C70.918 51.708 C 67.151 53.933%2C67.234 54.799%2C71.250 55.187 C 73.970 55.449%2C74.837 56.202%2C76.566 59.802 C 78.556 63.947%2C78.669 64.020%2C79.661 61.802 C 80.227 60.536%2C80.527 57.925%2C80.329 56.000 C 79.972 52.547%2C82.266 47.933%2C83.650 49.317 C 84.019 49.686%2C83.558 50.831%2C82.625 51.862 C 81.006 53.651%2C81.070 53.764%2C84.023 54.355 C 86.838 54.918%2C90.000 57.055%2C90.000 58.395 C 90.000 58.691%2C91.800 61.717%2C94.000 65.121 C 96.279 68.648%2C98.000 72.534%2C98.000 74.155 C 98.000 75.851%2C98.535 77.000%2C99.326 77.000 C 101.412 77.000%2C104.614 81.013%2C107.305 87.000 C 110.744 94.653%2C111.906 95.841%2C116.687 96.584 C 120.590 97.191%2C120.837 97.093%2C120.323 95.129 C 120.021 93.970%2C119.424 93.238%2C118.998 93.501 C 118.573 93.764%2C116.525 91.906%2C114.448 89.371 C 111.112 85.300%2C110.868 84.653%2C112.357 83.820 C 113.284 83.301%2C113.740 82.389%2C113.372 81.793 C 111.996 79.567%2C118.517 82.164%2C120.506 84.634 C 122.421 87.013%2C126.000 87.182%2C126.000 84.893 C 126.000 84.402%2C126.620 84.000%2C127.378 84.000 C 129.150 84.000%2C131.451 81.322%2C130.087 80.847 C 128.950 80.451%2C131.219 75.270%2C133.820 72.324 C 134.744 71.278%2C135.628 69.830%2C135.785 69.107 C 135.941 68.384%2C137.189 66.151%2C138.557 64.146 L 141.045 60.500 138.572 60.188 C 137.212 60.017%2C135.209 60.353%2C134.122 60.935 C 132.050 62.044%2C129.025 61.397%2C127.750 59.573 C 127.245 58.851%2C126.671 58.990%2C125.993 60.000 C 124.911 61.610%2C121.735 58.603%2C120.450 54.752 C 119.750 52.656%2C115.470 51.383%2C113.737 52.757 C 112.142 54.021%2C106.209 54.147%2C105.458 52.933 C 104.685 51.682%2C101.000 51.737%2C101.000 53.000 C 101.000 53.550%2C99.953 54.000%2C98.674 54.000 C 96.033 54.000%2C91.532 49.715%2C91.513 47.183 C 91.503 45.932%2C90.771 45.578%2C88.659 45.802 C 84.942 46.197%2C86.052 44.294%2C90.661 42.368 L 94.078 40.941 92.381 38.069 C 90.740 35.289%2C90.763 35.100%2C93.092 32.207 C 94.417 30.563%2C96.850 28.797%2C98.500 28.282 L 101.500 27.346 98.042 26.548 C 95.667 26.000%2C94.462 26.115%2C94.194 26.917 C 93.940 27.681%2C93.406 27.752%2C92.650 27.124 C 91.896 26.499%2C90.886 26.610%2C89.747 27.443 M199.079 29.750 C 198.991 32.252%2C198.010 32.610%2C196.200 30.800 C 195.267 29.867%2C195.000 29.884%2C195.000 30.879 C 195.000 32.182%2C202.151 40.000%2C203.344 40.000 C 204.378 40.000%2C204.108 34.185%2C203.044 33.527 C 202.518 33.202%2C202.341 32.275%2C202.651 31.468 C 202.994 30.573%2C202.619 30.000%2C201.690 30.000 C 200.852 30.000%2C199.940 29.438%2C199.662 28.750 C 199.385 28.063%2C199.122 28.513%2C199.079 29.750 M52.559 44.250 C 52.941 45.488%2C53.871 47.715%2C54.627 49.200 C 55.382 50.686%2C56.000 52.834%2C56.000 53.975 C 56.000 55.116%2C56.900 58.610%2C57.999 61.739 C 59.099 64.868%2C59.756 68.194%2C59.459 69.130 C 59.162 70.066%2C59.374 71.113%2C59.930 71.457 C 61.301 72.304%2C62.373 67.616%2C61.643 63.963 C 61.018 60.840%2C61.801 60.201%2C63.800 62.200 C 64.733 63.133%2C65.000 63.126%2C65.000 62.169 C 65.000 61.491%2C64.353 60.689%2C63.563 60.386 C 62.773 60.083%2C62.353 59.244%2C62.630 58.522 C 63.768 55.556%2C60.993 49.253%2C57.502 46.876 C 55.583 45.569%2C54.011 43.938%2C54.007 43.250 C 54.003 42.563%2C53.520 42.000%2C52.933 42.000 C 52.287 42.000%2C52.139 42.888%2C52.559 44.250 M227.544 44.860 C 226.770 47.299%2C227.854 50.000%2C229.607 50.000 C 230.373 50.000%2C231.000 50.342%2C231.000 50.759 C 231.000 51.177%2C231.910 52.087%2C233.023 52.782 C 234.746 53.858%2C235.142 53.783%2C235.700 52.273 C 236.060 51.298%2C236.837 50.169%2C237.427 49.765 C 238.123 49.289%2C238.015 49.025%2C237.117 49.015 C 236.357 49.007%2C235.007 48.171%2C234.117 47.157 C 231.136 43.759%2C228.218 42.739%2C227.544 44.860 M165.857 44.729 C 164.788 44.974%2C164.391 45.781%2C164.721 47.041 C 165.000 48.106%2C165.626 48.731%2C166.114 48.430 C 166.601 48.128%2C167.000 48.332%2C167.000 48.882 C 167.000 49.432%2C166.550 50.160%2C166.000 50.500 C 163.570 52.002%2C165.065 55.520%2C168.919 57.366 C 171.063 58.392%2C175.567 61.458%2C178.928 64.178 C 186.464 70.276%2C190.580 70.591%2C192.930 65.250 C 194.361 62.000%2C196.325 61.298%2C202.422 61.860 C 204.233 62.027%2C204.247 61.930%2C202.661 60.178 C 201.280 58.652%2C186.412 55.329%2C183.515 55.899 C 182.203 56.157%2C179.110 51.877%2C179.630 50.523 C 180.291 48.799%2C179.585 48.643%2C172.607 48.973 C 168.078 49.188%2C167.754 49.048%2C168.263 47.104 C 168.876 44.757%2C168.283 44.172%2C165.857 44.729 M109.000 59.791 C 110.925 60.768%2C112.384 62.124%2C112.243 62.805 C 112.101 63.487%2C113.077 64.459%2C114.412 64.967 C 117.594 66.176%2C119.114 68.919%2C117.880 71.224 C 117.357 72.201%2C117.283 73.052%2C117.715 73.115 C 118.147 73.178%2C116.925 73.589%2C115.000 74.028 C 113.075 74.467%2C110.541 75.128%2C109.369 75.498 C 108.073 75.908%2C106.801 75.648%2C106.120 74.835 C 105.505 74.101%2C103.473 71.719%2C101.604 69.543 C 98.015 65.363%2C97.990 62.867%2C101.504 59.353 C 102.327 58.530%2C103.000 57.128%2C103.000 56.237 C 103.000 54.787%2C103.131 54.795%2C104.250 56.317 C 104.938 57.251%2C107.075 58.815%2C109.000 59.791 M209.300 58.650 C 208.458 58.989%2C208.376 59.860%2C209.025 61.567 C 209.741 63.448%2C209.623 64.000%2C208.507 64.000 C 207.423 64.000%2C207.278 64.559%2C207.923 66.250 C 208.530 67.840%2C209.467 68.418%2C211.120 68.221 C 214.667 67.798%2C215.179 66.698%2C213.780 62.497 C 212.489 58.619%2C211.495 57.766%2C209.300 58.650 M156.703 64.317 C 153.228 68.559%2C153.114 68.902%2C154.991 69.497 C 156.096 69.848%2C157.000 70.779%2C157.000 71.567 C 157.000 73.403%2C156.080 73.383%2C154.002 71.501 C 152.515 70.156%2C152.106 70.259%2C150.002 72.498 C 148.713 73.870%2C147.925 75.258%2C148.250 75.583 C 149.084 76.418%2C158.970 74.247%2C162.370 72.483 C 163.931 71.673%2C165.545 71.219%2C165.957 71.473 C 166.368 71.728%2C167.559 71.290%2C168.603 70.500 C 169.646 69.710%2C170.019 69.049%2C169.432 69.032 C 168.016 68.990%2C161.354 62.873%2C160.834 61.138 C 160.576 60.280%2C159.047 61.457%2C156.703 64.317 M78.398 64.804 C 75.931 66.448%2C73.638 78.426%2C75.221 81.402 C 76.063 82.985%2C75.946 83.193%2C74.523 82.647 C 67.718 80.036%2C65.990 80.934%2C71.960 83.980 C 77.656 86.885%2C79.000 86.639%2C79.000 82.691 C 79.000 80.871%2C79.630 78.520%2C80.401 77.467 C 81.645 75.765%2C81.754 76.237%2C81.379 81.688 L 80.957 87.825 85.965 89.488 C 93.419 91.964%2C94.515 91.413%2C91.907 86.500 C 88.803 80.655%2C81.141 73.154%2C80.060 74.903 C 79.384 75.996%2C79.030 75.892%2C78.294 74.385 C 77.089 71.917%2C77.404 68.423%2C79.005 66.494 C 80.420 64.789%2C80.034 63.714%2C78.398 64.804 M236.500 73.737 C 235.400 73.988%2C234.090 74.583%2C233.588 75.059 C 233.086 75.535%2C229.374 76.479%2C225.338 77.157 C 219.493 78.139%2C218.000 78.745%2C218.000 80.136 C 218.000 82.946%2C219.515 83.137%2C224.585 80.964 C 227.206 79.840%2C229.947 79.149%2C230.675 79.429 C 231.404 79.709%2C232.000 79.543%2C232.000 79.062 C 232.000 78.581%2C232.970 78.441%2C234.156 78.751 C 235.656 79.143%2C236.090 78.955%2C235.583 78.134 C 235.046 77.265%2C235.900 77.120%2C238.818 77.587 C 241.070 77.947%2C243.586 77.754%2C244.641 77.141 C 246.250 76.206%2C246.276 76.057%2C244.833 76.030 C 243.917 76.014%2C242.993 75.479%2C242.781 74.842 C 242.348 73.544%2C239.519 73.046%2C236.500 73.737 M136.592 90.534 C 132.349 98.254%2C132.394 98.002%2C135.250 97.992 C 136.824 97.987%2C138.187 96.782%2C139.786 93.982 C 141.701 90.629%2C142.456 90.076%2C144.443 90.575 C 147.624 91.374%2C150.946 89.510%2C150.357 87.257 C 149.845 85.299%2C144.071 84.723%2C142.765 86.500 C 142.350 87.065%2C142.024 86.738%2C142.015 85.750 C 141.986 82.423%2C140.170 84.025%2C136.592 90.534 M132.500 88.000 C 132.160 88.550%2C131.121 89.010%2C130.191 89.022 C 127.837 89.053%2C124.345 92.060%2C123.539 94.750 C 122.921 96.813%2C123.188 97.000%2C126.755 97.000 C 130.348 97.000%2C130.812 96.666%2C132.823 92.640 C 134.020 90.243%2C135.000 87.993%2C135.000 87.640 C 135.000 86.632%2C133.184 86.893%2C132.500 88.000 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
    "__typename": "oiBackground_OptimizedImages"
   }
  }
 ],
 "intro": "<p>Ronzoni® Homestyle Penne Pasta is tossed with a rich and creamy lemon and fresh herb sauce. </p>",
 "difficulty": "medium",
 "prepTime": null,
 "cookTime": null,
 "totalTime": null,
 "serves": 4,
 "pot": false,
 "spicy": false,
 "author": null,
 "image": [],
 "recipeCategory": [],
 "video": [],
 "cuisine": [],
 "rating": null,
 "ratingCount": null,
 "tools": [],
 "ingredients": [
  {
   "label": "",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "Main Ingredients:",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "8.8 oz Ronzoni® Homestyle Penne",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 Tbsp butter",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 Tbsp flour",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 cups whole milk",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "¼ cup grated Parmesan cheese",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "Juice and zest of 1 lemon",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 Tbsp fresh parsley, chopped",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 tsp fresh rosemary, stemmed and chopped",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ tsp fresh thyme leaves",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 cups baby spinach leaves, packed",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  }
 ],
 "instructions": [
  {
   "instruction": "<p>Prepare pasta according to package directions. </p>",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "<p>In large skillet melt butter over medium heat. Add flour and stir until mixed well with flour. Continue to cook and stir for 1 minute. Do not brown.</p>",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "<p>Gradually add milk, stirring constantly until mixture is smooth. </p>",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "<p>Stir in parsley, rosemary and thyme. Simmer, stirring frequently, until sauce begins to thicken, about 3 minutes. </p>",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "<p>Add Parmesan, lemon juice and zest. Add pasta and spinach. Cook and stir until spinach wilts and all ingredients are well coated.</p>",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  }
 ],
 "proTip": null,
 "pageBuilder": [],
 "product": [],
 "productHighlight": [
  {
   "subHeadline": null,
   "itemHeadline": null,
   "product": [],
   "containImage": false,
   "upDown": false,
   "__typename": "productHighlight_BlockType"
  }
 ],
 "__typename": "recipes_recipe_Entry",
 "seomatic": {
  "metaTitleContainer": "{\"title\":{\"title\":\"Ronzoni | Citrus Herbed Homestyle Penne Pasta Dish | Ronzoni® Pasta\"}}",
  "metaTagContainer": "{\"generator\":{\"content\":\"SEOmatic\",\"name\":\"generator\"},\"keywords\":[],\"description\":{\"content\":\"Enjoy the homemade pasta taste of Ronzoni® Homestyle Penne with a rich and creamy pasta sauce using a roux, milk, Parmesan cheese, lemon juice and fresh…\",\"name\":\"description\"},\"referrer\":{\"content\":\"no-referrer-when-downgrade\",\"name\":\"referrer\"},\"robots\":{\"content\":\"all\",\"name\":\"robots\"},\"fb:profile_id\":{\"content\":\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/ronzoni.pasta\\/\",\"property\":\"fb:profile_id\"},\"fb:app_id\":[],\"og:locale\":{\"content\":\"en_US\",\"property\":\"og:locale\"},\"og:locale:alternate\":[],\"og:site_name\":{\"content\":\"Ronzoni\",\"property\":\"og:site_name\"},\"og:type\":{\"content\":\"website\",\"property\":\"og:type\"},\"og:url\":{\"content\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/creamy-citrus-herbed-homestyle-penne\",\"property\":\"og:url\"},\"og:title\":{\"content\":\"Citrus Herbed Homestyle Penne Pasta Dish | Ronzoni® Pasta\",\"property\":\"og:title\"},\"og:description\":{\"content\":\"Enjoy the homemade pasta taste of Ronzoni® Homestyle Penne with a rich and creamy pasta sauce using a roux, milk, Parmesan cheese, lemon juice and fresh herbs.\",\"property\":\"og:description\"},\"og:image\":[],\"og:image:width\":[],\"og:image:height\":[],\"og:image:alt\":[],\"og:see_also\":[{\"content\":\"https:\\/\\/twitter.com\\/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.youtube.com\\/channel\\/UCxJWyr0aHmnUjpLSma0pRjA\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.pinterest.com\\/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.instagram.com\\/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/ronzoni.pasta\\/\",\"property\":\"og:see_also\"}],\"facebook-site-verification\":[],\"twitter:card\":{\"content\":\"summary_large_image\",\"name\":\"twitter:card\"},\"twitter:site\":{\"content\":\"@ronzonipasta\",\"name\":\"twitter:site\"},\"twitter:creator\":{\"content\":\"@ronzonipasta\",\"name\":\"twitter:creator\"},\"twitter:title\":{\"content\":\"Citrus Herbed Homestyle Penne Pasta Dish | Ronzoni® Pasta\",\"name\":\"twitter:title\"},\"twitter:description\":{\"content\":\"Enjoy the homemade pasta taste of Ronzoni® Homestyle Penne with a rich and creamy pasta sauce using a roux, milk, Parmesan cheese, lemon juice and fresh herbs.\",\"name\":\"twitter:description\"},\"twitter:image\":[],\"twitter:image:width\":[],\"twitter:image:height\":[],\"twitter:image:alt\":[],\"google-site-verification\":[],\"bing-site-verification\":[],\"pinterest-site-verification\":[]}",
  "metaLinkContainer": "{\"canonical\":{\"href\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/creamy-citrus-herbed-homestyle-penne\",\"rel\":\"canonical\"},\"home\":{\"href\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\",\"rel\":\"home\"},\"author\":{\"href\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/humans.txt\",\"rel\":\"author\",\"type\":\"text\\/plain\"},\"publisher\":[],\"alternate\":[]}",
  "metaScriptContainer": "{\"googleTagManager\":{\"script\":\"dataLayer = [];\\n(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':\\nnew Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],\\nj=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=\\n'https:\\/\\/www.googletagmanager.com\\/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);\\n})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N8NR3CK');\\n\",\"bodyScript\":\"<noscript><iframe src=\\\"https:\\/\\/www.googletagmanager.com\\/ns.html?id=GTM-N8NR3CK\\\"\\nheight=\\\"0\\\" width=\\\"0\\\" style=\\\"display:none;visibility:hidden\\\"><\\/iframe><\\/noscript>\\n\"}}",
  "metaJsonLdContainer": "{\"mainEntityOfPage\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@type\":\"WebPage\",\"author\":{\"@id\":\"#identity\"},\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"#identity\"},\"copyrightYear\":\"2021\",\"creator\":{\"@id\":\"#creator\"},\"dateModified\":\"2021-03-29T03:26:18-07:00\",\"datePublished\":\"2021-03-12T06:53:00-08:00\",\"description\":\"Enjoy the homemade pasta taste of Ronzoni® Homestyle Penne with a rich and creamy pasta sauce using a roux, milk, Parmesan cheese, lemon juice and fresh herbs.\",\"headline\":\"Citrus Herbed Homestyle Penne Pasta Dish | Ronzoni® Pasta\",\"inLanguage\":\"en-us\",\"mainEntityOfPage\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/creamy-citrus-herbed-homestyle-penne\",\"name\":\"Citrus Herbed Homestyle Penne Pasta Dish | Ronzoni® Pasta\",\"publisher\":{\"@id\":\"#creator\"},\"url\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/creamy-citrus-herbed-homestyle-penne\"},\"identity\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@id\":\"#identity\",\"@type\":\"LocalBusiness\",\"priceRange\":\"$\",\"sameAs\":[\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/ronzoni.pasta\\/\",\"https:\\/\\/www.instagram.com\\/ronzonipasta\",\"https:\\/\\/www.pinterest.com\\/ronzonipasta\",\"https:\\/\\/www.youtube.com\\/channel\\/UCxJWyr0aHmnUjpLSma0pRjA\",\"https:\\/\\/twitter.com\\/ronzonipasta\"]},\"creator\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@id\":\"https:\\/\\/www.steadyrain.com\\/#creator\",\"@type\":\"LocalBusiness\",\"description\":\"SteadyRain is an award-winning digital agency headquartered in St. Louis, Missouri.\",\"name\":\"SteadyRain\",\"priceRange\":\"$\",\"url\":\"https:\\/\\/www.steadyrain.com\"},\"breadcrumbList\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"description\":\"Breadcrumbs list\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"item\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\",\"name\":\"Homepage\",\"position\":1}],\"name\":\"Breadcrumbs\"}}"
 }
}
Back to Recipes

Ingredients

 • Main Ingredients:

Instructions

 1. Prepare pasta according to package directions.

 2. In large skillet melt butter over medium heat. Add flour and stir until mixed well with flour. Continue to cook and stir for 1 minute. Do not brown.

 3. Gradually add milk, stirring constantly until mixture is smooth.

 4. Stir in parsley, rosemary and thyme. Simmer, stirring frequently, until sauce begins to thicken, about 3 minutes.

 5. Add Parmesan, lemon juice and zest. Add pasta and spinach. Cook and stir until spinach wilts and all ingredients are well coated.

Back to Recipes