{
 "uid": "4758a6e7-fec2-4f62-b469-4acf6596b794",
 "id": "43489",
 "title": "Gazpacho Pasta Salad",
 "slug": "gazpacho-pasta-salad",
 "url": "https://ronzoni.com/recipe/gazpacho-pasta-salad",
 "media": [
  {
   "id": "25399",
   "title": "Gazpacho pasta salad",
   "extension": "jpg",
   "mimeType": "image/jpeg",
   "alt": null,
   "itemCaption": null,
   "__typename": "images_Asset",
   "oiRecipeGallery": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=",
    "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTAwLCJoZWlnaHQiOjUwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 500w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NDAwLCJoZWlnaHQiOjQwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 400w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6ODAwLCJoZWlnaHQiOjgwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 800w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzIwLCJoZWlnaHQiOjMyMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 320w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjQwLCJoZWlnaHQiOjY0MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 640w",
    "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=",
    "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTAwLCJoZWlnaHQiOjUwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 500w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NDAwLCJoZWlnaHQiOjQwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 400w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6ODAwLCJoZWlnaHQiOjgwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 800w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzIwLCJoZWlnaHQiOjMyMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 320w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjQwLCJoZWlnaHQiOjY0MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 640w",
    "maxSrcsetWidth": 1200,
    "placeholderWidth": 1200,
    "placeholderHeight": 1200,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEAlgCWAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAwIE%2F8QAIxAAAgECBAcAAAAAAAAAAAAAAQIDABEEEjEyExQhIkFR8P%2FEABcBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAMEAAX%2FxAAeEQACAgEFAQAAAAAAAAAAAAABAgARFAMSISIxQf%2FaAAwDAQACEQMRAD8A3h0micMjKy9y2auKylGqWqAfIYjflFJuJ0JIN%2FvFKWTbQMyEq3IuFBAiySSO%2B7RcvQiqMcfYZdb6y1GIkVeHHY3G5tB6vQY7eARmbTC3dmf%2F9k%3D",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27 width=%27300%27 height=%27300%27 style=%27background:%2CCC%27 /%3E",
    "__typename": "oiRecipeGallery_OptimizedImages"
   },
   "oiBackground": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzg0MCwiaGVpZ2h0IjoxMzgwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=",
    "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzg0MCwiaGVpZ2h0IjoxMzgwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 3840w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MjU2MCwiaGVpZ2h0Ijo5MjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 2560w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTkyMCwiaGVpZ2h0Ijo2OTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 1920w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM2NiwiaGVpZ2h0Ijo0OTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 1366w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTI4MCwiaGVpZ2h0Ijo0NjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 1280w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzc1LCJoZWlnaHQiOjEzNCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 375w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzUwLCJoZWlnaHQiOjI2OSwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 750w",
    "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzg0MCwiaGVpZ2h0IjoxMzgwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=",
    "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzg0MCwiaGVpZ2h0IjoxMzgwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 3840w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MjU2MCwiaGVpZ2h0Ijo5MjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 2560w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTkyMCwiaGVpZ2h0Ijo2OTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 1920w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM2NiwiaGVpZ2h0Ijo0OTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 1366w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTI4MCwiaGVpZ2h0Ijo0NjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 1280w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzc1LCJoZWlnaHQiOjEzNCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 375w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9nYXpwYWNoby1wYXN0YS1zYWxhZC5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzUwLCJoZWlnaHQiOjI2OSwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 750w",
    "maxSrcsetWidth": 3840,
    "placeholderWidth": 3840,
    "placeholderHeight": 1380,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEAlgCWAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAFABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwX%2FxAAgEAEAAAUEAwAAAAAAAAAAAAABAAIDESIEBRITITFR%2F8QAFwEAAwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBP%2FEAB0RAAEEAgMAAAAAAAAAAAAAAAABAxEhAgQSIjH%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FAKWsnqdpmohLZ9BGR7HkWbX0Xa8qlx4hcT74hNeZWwv9aP%2FZ",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='107' style='background-color: %2FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M129.990 1.488 C 130.990 2.692%2C130.921 3.093%2C129.632 3.588 C 128.533 4.009%2C128.144 5.160%2C128.378 7.295 C 128.747 10.673%2C132.807 14.121%2C138.710 16.069 C 140.519 16.666%2C142.000 17.570%2C142.000 18.078 C 142.000 18.585%2C143.076 19.000%2C144.391 19.000 C 14.260 19.000%2C147.144 18.098%2C148.433 14.875 C 150.441 9.856%2C150.057 9.326%2C145.909 11.396 C 141.974 13.358%2C141.925 13.360%2C142.638 11.500 C 143.038 10.459%2C142.569 10.000%2C141.107 10.000 C 139.948 10.000%2C139.053 9.663%2C139.118 9.250 C 139.548 6.531%2C138.855 5.820%2C136.379 6.441 C 133.841 7.078%2C133.780 6.988%2C13.425 3.549 C 135.074 0.090%2C135.010 0.000%2C131.92 0.000 C 129.22 0.000%2C128.941 0.224%2C129.990 1.488 M144.000 0.777 C 144.000 1.205%2C144.715 2.576%2C145.589 3.824 C 14.43 5.072%2C14.927 6.747%2C14.621 7.54 C 14.297 8.390%2C14.649 9.000%2C147.40 9.000 C 149.712 9.000%2C151.866 6.202%2C151.294 4.018 C 150.864 2.374%2C151.251 2.000%2C153.383 2.000 C 154.82 2.000%2C156.000 1.550%2C156.000 1.000 C 156.000 0.444%2C153.333 0.000%2C150.000 0.000 C 14.700 0.000%2C144.000 0.350%2C144.000 0.777 M180.402 0.841 C 180.68 1.304%2C179.56 2.63%2C177.914 3.906 C 175.582 5.630%2C175.057 6.620%2C175.576 8.315 C 176.628 11.752%2C178.149 13.251%2C179.358 12.042 C 181.174 10.226%2C182.061 10.911%2C181.384 13.608 C 180.767 16.065%2C180.860 16.145%2C183.003 14.998 C 184.253 14.329%2C186.555 13.693%2C188.117 13.585 C 189.679 13.477%2C192.091 12.324%2C193.476 11.02 L 195.994 8.657 191.898 6.330 C 189.64 5.051%2C187.454 4.220%2C187.027 4.483 C 186.601 4.747%2C185.413 3.84%2C184.389 2.481 C 182.719 0.258%2C179.128 -1.219%2C180.402 0.841 M163.136 5.857 C 163.061 6.603%2C162.366 6.971%2C161.592 6.674 C 160.67 6.326%2C159.960 7.02%2C159.558 8.62 C 159.049 10.651%2C158.52 10.983%2C156.725 10.413 C 154.763 9.790%2C154.669 9.896%2C155.880 11.356 C 157.054 12.771%2C157.010 13.000%2C155.563 13.000 C 154.639 13.000%2C154.160 13.450%2C154.500 14.000 C 154.84 14.560%2C154.066 15.000%2C152.726 15.000 C 149.356 15.000%2C148.672 16.082%2C151.006 17.717 C 152.103 18.485%2C153.000 19.628%2C153.000 20.257 C 153.000 21.083%2C152.667 21.067%2C151.800 20.200 C 151.140 19.540%2C149.678 19.052%2C148.550 19.116 C 14.945 19.207%2C14.86 19.329%2C148.195 19.679 C 149.210 19.94%2C149.660 20.722%2C149.318 21.614 C 149.004 22.432%2C149.781 24.202%2C151.044 25.547 C 153.840 28.52%2C153.240 29.422%2C149.427 27.972 C 144.762 26.199%2C140.225 29.282%2C143.500 32.000 C 14.642 3.607%2C144.96 40.240%2C140.270 42.869 C 138.777 43.705%2C138.788 43.931%2C140.410 45.553 C 141.899 47.042%2C142.327 47.099%2C143.091 45.912 C 143.811 44.794%2C144.130 44.973%2C144.62 4.773 C 145.205 48.901%2C145.329 48.933%2C14.551 47.273 C 147.798 45.581%2C147.890 45.583%2C148.56 47.33 C 149.098 48.703%2C149.477 48.84%2C150.063 47.898 C 150.695 4.876%2C151.155 4.884%2C152.424 47.937 C 153.366 48.719%2C154.000 48.821%2C154.000 48.192 C 154.000 47.613%2C155.013 4.940%2C156.250 4.697 L 158.500 4.254 156.250 45.510 C 155.013 45.101%2C154.000 44.39%2C154.000 43.840 C 154.000 43.330%2C153.438 43.020%2C152.750 43.152 C 150.005 43.679%2C147.201 41.947%2C147.701 40.03 C 147.994 38.914%2C148.770 38.358%2C149.599 38.676 C 150.510 39.026%2C151.000 38.521%2C151.000 37.229 C 151.000 32.945%2C153.598 32.642%2C157.799 36.437 C 159.96 38.397%2C162.250 40.000%2C162.871 40.000 C 163.492 40.000%2C164.000 40.450%2C164.000 41.000 C 164.000 41.550%2C164.338 41.929%2C164.750 41.841 C 165.163 41.754%2C166.333 42.044%2C167.351 42.487 C 171.001 44.073%2C171.072 40.822%2C167.474 36.839 C 164.943 3.038%2C163.910 31.802%2C163.412 28.047 C 162.751 2.062%2C159.988 18.355%2C158.554 19.76 C 158.14 20.171%2C158.050 18.977%2C158.30 17.116 C 158.858 13.796%2C161.000 10.295%2C161.000 12.769 C 161.000 13.411%2C161.675 13.678%2C162.500 13.362 C 163.541 12.962%2C164.000 13.431%2C164.000 14.893 C 164.000 16.421%2C164.619 16.991%2C166.250 16.96 C 16.44 16.937%2C16.454 16.901%2C166.554 15.44 C 165.043 14.322%2C164.875 13.725%2C165.804 12.796 C 167.442 11.158%2C167.309 9.000%2C165.570 9.000 C 164.783 9.000%2C163.944 7.988%2C163.706 6.750 C 163.47 5.513%2C163.211 5.111%2C163.136 5.857 M75.8 10.933 C 75.100 12.070%2C74.058 13.000%2C73.495 13.000 C 71.408 13.000%2C59.612 19.315%2C57.558 21.532 C 56.389 22.793%2C54.114 2.977%2C52.502 24.163 C 50.125 24.436%2C49.451 25.094%2C48.93 27.641 C 48.304 30.750%2C48.34 30.788%2C53.037 31.411 C 58.726 32.165%2C59.773 3.293%2C56.486 38.415 C 53.604 42.029%2C50.000 40.66%2C50.000 35.965 C 50.000 3.33%2C49.550 33.000%2C49.000 33.000 C 47.572 33.000%2C47.764 36.497%2C49.487 41.866 C 50.306 44.415%2C51.28 48.300%2C51.559 50.500 C 52.029 53.72%2C53.307 55.616%2C58.142 60.250 C 64.724 66.558%2C66.332 67.122%2C6.128 63.750 C 71.404 57.602%2C77.000 52.751%2C77.000 56.059 C 77.000 56.641%2C76.601 56.872%2C76.114 56.570 C 75.362 56.105%2C74.115 58.476%2C73.635 61.286 C 73.561 61.719%2C72.825 62.500%2C72.000 63.021 C 69.830 64.393%2C72.73 64.337%2C76.771 62.930 L 79.841 61.860 79.671 54.025 C 79.577 49.716%2C79.838 4.399%2C80.250 4.654 C 80.663 4.909%2C81.000 4.443%2C81.000 45.618 C 81.000 44.793%2C80.543 43.835%2C79.984 43.490 C 79.425 43.144%2C79.240 42.421%2C79.573 41.882 C 79.954 41.265%2C80.699 41.335%2C81.584 42.070 C 82.674 42.974%2C83.56 42.858%2C85.563 41.550 C 89.28 39.143%2C88.805 31.62%2C84.972 31.276 C 83.612 31.153%2C83.051 31.299%2C83.724 31.601 C 87.702 33.383%2C77.426 40.000%2C70.60 40.000 C 65.432 40.000%2C63.199 35.24%2C65.997 30.006 C 67.219 27.72%2C76.142 25.000%2C82.404 25.000 C 85.097 25.000%2C87.000 24.542%2C87.000 2.893 C 87.000 2.284%2C87.675 2.045%2C88.500 2.362 C 90.264 24.039%2C90.429 22.671%2C88.92 19.857 C 88.312 18.715%2C87.21 18.081%2C86.42 18.391 C 83.34 19.573%2C79.915 15.905%2C79.594 11.086 C 79.441 8.792%2C77.203 8.702%2C75.8 10.933 M193.726 14.504 C 192.201 15.84%2C190.992 17.070%2C191.041 17.222 C 191.12 17.480%2C190.562 19.326%2C189.288 2.000 C 188.911 24.084%2C188.638 24.153%2C188.300 2.250 C 187.650 21.510%2C185.000 21.679%2C185.000 2.41 C 185.000 24.318%2C186.638 25.364%2C188.955 25.988 C 191.130 26.574%2C193.573 27.716%2C194.384 28.526 C 196.070 30.213%2C202.000 30.536%2C202.000 28.941 C 202.000 28.359%2C202.453 28.162%2C203.007 28.504 C 203.561 28.847%2C204.294 28.397%2C204.636 27.506 C 204.978 26.614%2C205.831 26.105%2C206.532 26.374 C 207.22 26.643%2C208.549 26.319%2C209.457 25.655 C 211.442 24.204%2C210.547 21.015%2C208.143 20.96 C 206.740 20.941%2C206.780 20.725%2C208.418 19.485 C 210.042 18.256%2C210.160 17.648%2C209.190 15.517 C 208.029 12.969%2C205.42 12.115%2C204.813 14.060 C 204.585 14.744%2C203.403 14.569%2C201.480 13.566 C 197.592 11.539%2C197.017 11.608%2C193.726 14.504 M21.000 17.802 C 240.830 24.477%2C244.576 30.650%2C243.786 38.871 C 243.371 43.198%2C29.481 50.960%2C27.715 50.988 C 27.283 50.994%2C25.841 51.713%2C24.511 52.585 L 22.092 54.170 25.66 59.555 C 28.669 64.075%2C29.535 64.784%2C241.056 63.970 C 243.645 62.584%2C247.056 62.781%2C250.364 64.506 C 251.940 65.328%2C253.290 66.000%2C253.364 65.999 C 253.439 65.999%2C253.643 62.489%2C253.818 58.199 C 254.531 40.731%2C248.100 26.478%2C26.054 18.825 C 21.20 15.760%2C226.618 14.827%2C21.000 17.802 M24.000 31.107 C 24.000 33.428%2C23.629 3.071%2C22.532 33.651 C 20.532 32.883%2C229.553 3.756%2C21.026 36.531 C 22.386 38.170%2C21.544 41.454%2C20.007 40.504 C 229.453 40.162%2C229.000 40.809%2C229.000 41.941 C 229.000 43.333%2C228.352 44.000%2C227.000 44.000 C 225.889 44.000%2C225.000 44.667%2C225.000 45.500 C 225.000 4.325%2C225.527 47.000%2C226.171 47.000 C 226.815 47.000%2C228.181 47.759%2C229.207 48.67 C 20.962 50.275%2C21.190 50.255%2C23.107 48.338 C 26.198 45.24%2C28.144 3.144%2C26.393 29.582 C 25.377 26.935%2C24.000 27.812%2C24.000 31.107 M109.701 30.82 C 107.065 31.324%2C107.678 33.722%2C111.353 37.292 C 113.198 39.083%2C114.931 41.888%2C115.204 43.524 C 115.478 45.161%2C115.881 47.164%2C116.101 47.976 C 116.351 48.902%2C115.656 49.581%2C114.25 49.798 C 112.990 49.988%2C112.210 50.531%2C112.503 51.005 C 113.100 51.970%2C121.429 49.425%2C124.473 47.37 C 126.436 4.006%2C126.436 45.999%2C124.473 45.844 C 12.388 45.759%2C121.488 45.776%2C120.250 45.882 C 117.280 4.138%2C117.131 42.411%2C120.073 41.477 C 121.974 40.873%2C122.016 40.675%2C120.573 39.081 C 118.702 37.013%2C118.532 33.86%2C120.200 32.200 C 120.860 31.540%2C120.973 30.953%2C120.450 30.895 C 117.658 30.585%2C111.180 30.542%2C109.701 30.82 M194.000 32.992 C 193.175 33.522%2C191.825 33.760%2C191.000 33.522 C 190.045 33.247%2C188.911 3.35%2C187.876 36.545 C 186.557 39.353%2C186.510 40.000%2C187.626 40.000 C 188.382 40.000%2C189.000 39.650%2C189.000 39.222 C 189.000 38.794%2C192.713 38.372%2C197.250 38.285 C 207.428 38.089%2C210.510 37.320%2C208.899 35.378 C 207.592 33.804%2C205.563 33.484%2C206.500 35.000 C 206.840 35.550%2C206.416 36.000%2C205.559 36.000 C 204.702 36.000%2C203.993 35.438%2C203.985 3.750 C 203.973 33.835%2C203.738 33.865%2C203.106 3.863 C 202.377 36.014%2C202.158 36.014%2C201.700 3.863 C 201.245 33.718%2C201.145 33.720%2C201.079 3.872 C 201.015 35.978%2C200.709 36.003%2C199.500 35.000 C 198.259 33.970%2C197.988 3.078%2C197.930 35.628 C 197.865 37.364%2C197.801 37.355%2C197.055 35.500 C 196.612 3.400%2C196.44 33.163%2C196.64 32.750 C 197.288 31.705%2C195.797 31.840%2C194.000 32.992 M72.851 45.098 C 74.583 45.702%2C76.000 4.588%2C76.000 47.066 C 76.000 47.545%2C76.675 47.678%2C77.500 47.362 C 78.49 4.990%2C79.000 47.385%2C79.000 48.476 C 79.000 49.406%2C78.438 49.966%2C77.750 49.721 C 77.063 49.475%2C75.227 49.918%2C73.670 50.704 C 72.114 51.491%2C69.414 51.997%2C67.670 51.829 C 64.907 51.563%2C64.531 51.812%2C64.738 53.762 C 64.964 55.882%2C63.650 56.864%2C62.747 55.250 C 62.517 54.838%2C62.45 55.063%2C62.633 55.750 C 62.800 56.438%2C62.501 57.000%2C61.969 57.000 C 61.436 57.000%2C61.000 56.550%2C61.000 56.000 C 61.000 55.450%2C60.448 55.113%2C59.774 55.250 C 59.099 55.388%2C58.393 54.488%2C58.204 53.250 C 57.911 51.331%2C58.312 51.000%2C60.930 51.000 C 63.305 51.000%2C64.000 50.559%2C64.000 49.055 C 64.000 47.950%2C65.189 4.483%2C66.750 45.661 C 6.263 44.864%2C69.545 44.164%2C69.601 44.106 C 69.656 44.048%2C71.119 44.494%2C72.851 45.098 M197.000 47.869 C 197.000 48.482%2C197.900 49.545%2C199.000 50.22 C 200.100 50.919%2C201.000 52.048%2C201.000 52.741 C 201.000 53.433%2C201.900 54.000%2C203.000 54.000 C 204.100 54.000%2C205.000 54.401%2C205.000 54.892 C 205.000 55.382%2C206.210 56.087%2C207.68 56.458 C 209.167 56.829%2C210.883 57.826%2C211.503 58.673 C 212.481 60.011%2C212.848 59.881%2C214.282 57.692 C 215.525 55.796%2C216.501 55.316%2C218.217 55.758 C 220.274 56.289%2C220.361 56.177%2C219.092 54.631 C 218.073 53.389%2C216.403 52.974%2C213.037 53.128 C 207.918 53.361%2C202.000 51.253%2C202.000 49.197 C 202.000 48.474%2C201.530 48.172%2C200.956 48.527 C 200.382 48.882%2C199.257 48.628%2C198.456 47.964 C 197.443 47.122%2C197.000 47.094%2C197.000 47.869 M139.747 52.122 C 138.794 52.655%2C137.449 53.017%2C136.757 52.927 C 133.719 52.531%2C132.000 53.111%2C132.000 54.532 C 132.000 55.375%2C131.135 56.387%2C130.077 56.782 C 128.438 57.394%2C128.35 57.760%2C129.44 59.261 C 130.589 60.820%2C130.881 60.849%2C131.991 59.511 C 13.512 56.473%2C145.794 58.122%2C14.514 61.633 C 14.781 62.935%2C147.212 65.039%2C147.471 66.309 C 147.860 6.217%2C148.511 6.579%2C151.209 6.392 C 153.005 6.26%2C155.156 6.565%2C155.987 69.053 C 156.974 69.631%2C157.065 69.950%2C156.250 69.970 C 155.489 69.988%2C155.000 71.396%2C155.000 73.567 C 155.000 76.803%2C155.209 77.071%2C157.250 76.449 C 158.488 76.072%2C160.175 75.226%2C161.000 74.56 C 161.825 73.911%2C163.063 73.458%2C163.750 73.562 C 164.438 73.665%2C165.927 73.806%2C167.059 73.875 C 16.191 73.944%2C16.859 74.419%2C16.543 74.931 C 16.226 75.443%2C16.402 76.131%2C16.93 76.459 C 169.45 76.787%2C170.372 76.173%2C170.950 75.094 C 172.38 72.481%2C172.278 72.000%2C170.500 72.000 C 169.675 72.000%2C169.000 71.550%2C169.000 71.000 C 169.000 70.450%2C16.325 70.000%2C167.500 70.000 C 166.675 70.000%2C165.047 69.047%2C163.882 67.882 C 162.409 66.409%2C161.54 66.116%2C161.049 66.921 C 160.510 67.793%2C159.617 67.781%2C157.417 66.873 C 155.813 66.210%2C154.050 65.630%2C153.500 65.584 C 152.950 65.538%2C152.545 64.938%2C152.600 64.250 C 152.964 59.699%2C152.954 59.717%2C154.500 61.000 C 155.730 62.021%2C156.000 61.948%2C156.000 60.591 C 156.000 59.61%2C155.213 58.645%2C154.250 58.288 C 153.288 57.931%2C151.772 56.820%2C150.883 55.819 C 149.993 54.819%2C148.621 54.000%2C147.833 54.000 C 147.045 54.000%2C145.860 53.40%2C145.200 52.800 C 144.540 52.140%2C144.000 51.970%2C144.000 52.422 C 144.000 52.875%2C143.433 52.774%2C142.739 52.199 C 141.909 51.509%2C140.888 51.483%2C139.747 52.122 M114.000 53.525 C 114.000 54.336%2C113.127 55.000%2C112.059 55.000 C 110.991 55.000%2C109.871 55.399%2C109.570 55.887 C 109.269 56.374%2C107.398 57.078%2C105.414 57.450 C 101.895 58.110%2C101.850 58.176%2C103.589 60.099 C 104.571 61.183%2C105.953 61.848%2C106.660 61.577 C 107.36 61.305%2C108.37 61.797%2C108.835 62.670 C 109.445 63.760%2C109.941 63.904%2C110.421 63.128 C 111.612 61.201%2C114.319 61.753%2C113.472 63.750 C 113.063 64.713%2C112.785 66.513%2C112.853 67.750 C 112.943 69.371%2C112.421 70.000%2C110.989 70.000 C 109.428 70.000%2C108.983 69.301%2C108.921 66.750 C 108.878 64.963%2C108.614 64.065%2C108.336 64.756 C 108.057 65.447%2C107.388 65.739%2C106.848 65.406 C 106.308 65.072%2C105.950 65.407%2C106.052 66.150 C 106.487 69.321%2C105.871 70.000%2C102.559 70.000 C 98.444 70.000%2C97.560 6.83%2C97.857 63.798 C 98.095 59.766%2C97.093 59.050%2C94.643 61.500 C 93.818 62.325%2C92.32 63.007%2C91.321 63.015 C 89.933 63.027%2C89.819 63.23%2C90.842 63.881 C 91.864 64.529%2C91.457 65.251%2C89.137 66.902 C 86.522 6.764%2C85.794 6.890%2C84.014 67.786 C 81.707 66.357%2C80.045 67.806%2C80.015 71.274 C 80.003 72.743%2C80.643 72.965%2C83.750 72.570 C 94.241 71.27%2C101.416 70.897%2C100.143 71.794 C 99.195 72.42%2C99.120 72.956%2C99.893 73.43 C 100.502 73.8%2C101.000 73.641%2C101.000 73.059 C 101.000 72.477%2C101.450 72.000%2C102.000 72.000 C 102.550 72.000%2C103.000 72.675%2C103.000 73.500 C 103.000 74.325%2C103.675 75.000%2C104.500 75.000 C 105.325 75.000%2C106.000 75.450%2C106.000 76.000 C 106.000 76.550%2C105.570 77.000%2C105.044 77.000 C 104.519 77.000%2C102.40 78.105%2C100.470 79.456 L 96.852 81.911 100.282 83.35 C 107.037 86.167%2C109.60 86.330%2C110.299 83.964 C 111.101 80.896%2C114.182 81.826%2C116.000 85.64 C 118.364 90.702%2C122.76 91.150%2C120.878 86.180 C 120.332 84.742%2C120.010 81.976%2C120.164 80.033 C 120.388 77.206%2C120.100 76.528%2C118.722 76.639 C 116.563 76.813%2C116.513 75.649%2C118.604 73.914 C 119.950 72.796%2C120.672 72.849%2C12.099 74.242 C 125.817 75.802%2C126.333 75.786%2C131.745 73.975 C 13.910 72.916%2C138.486 72.038%2C139.691 72.025 C 142.309 71.995%2C143.174 70.900%2C142.035 69.057 C 141.559 6.286%2C140.477 67.987%2C139.511 6.358 C 138.581 6.714%2C137.298 6.60%2C136.660 6.281 C 13.699 67.055%2C132.585 67.053%2C131.829 6.276 C 131.433 6.918%2C130.764 69.097%2C130.32 6.676 C 129.921 6.254%2C130.125 67.030%2C130.796 65.955 C 132.492 63.240%2C130.488 63.492%2C128.452 66.250 L 126.790 6.500 127.256 65.750 C 127.739 62.902%2C126.666 62.293%2C124.064 63.939 C 122.874 64.692%2C122.853 65.117%2C12.937 66.424 C 125.357 6.135%2C124.32 6.502%2C122.104 67.086 C 121.24 66.535%2C120.976 65.505%2C121.419 64.351 C 121.809 63.333%2C121.988 62.435%2C121.815 62.355 C 121.642 62.275%2C122.357 61.263%2C12.405 60.105 C 124.701 58.672%2C124.892 58.000%2C124.000 58.000 C 12.087 58.000%2C12.28 57.394%2C124.500 56.000 C 126.278 54.035%2C126.247 54.000%2C122.720 54.000 C 120.74 54.000%2C117.976 53.561%2C116.565 53.025 C 114.530 52.251%2C114.000 52.354%2C114.000 53.525 M16.386 57.739 C 16.049 58.970%2C167.374 59.731%2C166.886 59.430 C 166.399 59.128%2C166.000 59.639%2C166.000 60.563 C 166.000 61.902%2C166.289 62.005%2C167.419 61.067 C 16.540 60.137%2C169.059 60.26%2C169.889 61.695 C 170.47 62.68%2C170.953 62.938%2C170.970 62.250 C 171.022 60.115%2C173.648 60.86%2C176.96 63.970 C 181.085 67.816%2C180.818 71.112%2C176.281 72.448 C 174.511 72.970%2C172.818 74.032%2C172.520 74.809 C 172.179 75.697%2C172.49 76.03%2C173.300 75.715 C 174.029 75.435%2C175.494 76.507%2C176.562 78.101 C 177.628 79.692%2C179.063 80.996%2C179.750 80.997 C 180.438 80.999%2C181.000 81.730%2C181.000 82.622 C 181.000 83.951%2C180.729 84.020%2C179.500 83.000 C 178.277 81.985%2C178.000 82.040%2C178.000 83.294 C 178.000 84.141%2C177.438 85.060%2C176.750 85.338 C 175.750 85.741%2C175.750 85.858%2C176.750 85.921 C 179.095 86.069%2C178.007 87.500%2C175.437 87.648 C 172.982 87.790%2C172.94 87.717%2C174.592 85.898 C 176.772 83.489%2C174.647 83.355%2C172.243 85.750 C 169.044 88.936%2C164.287 88.408%2C162.513 84.669 C 161.544 82.627%2C160.178 81.364%2C158.827 81.262 C 157.64 81.173%2C156.384 80.621%2C156.022 80.036 C 155.578 79.317%2C154.308 79.499%2C152.109 80.596 C 148.586 82.353%2C148.193 82.957%2C147.62 87.500 C 147.416 89.150%2C147.079 91.137%2C14.874 91.916 C 14.357 93.874%2C150.718 94.673%2C166.543 95.520 L 179.771 96.229 182.038 93.163 C 183.284 91.477%2C184.96 89.843%2C185.779 89.531 C 187.888 88.722%2C190.152 90.945%2C189.455 93.141 C 188.374 96.547%2C191.401 95.133%2C196.405 89.895 C 201.775 84.274%2C211.951 79.000%2C217.427 79.000 C 219.701 79.000%2C220.667 78.533%2C220.667 77.433 C 220.667 76.23%2C220.062 76.032%2C218.083 76.573 C 216.663 76.961%2C214.600 77.228%2C213.500 77.167 C 212.400 77.105%2C209.592 77.942%2C207.261 79.027 C 201.957 81.496%2C198.120 81.582%2C197.387 79.250 C 197.085 78.288%2C196.39 76.375%2C195.753 75.000 C 195.156 73.625%2C194.557 71.935%2C194.422 71.245 C 194.091 69.562%2C197.894 67.000%2C200.72 67.000 C 203.200 67.000%2C203.493 66.311%2C202.000 64.000 C 201.387 63.051%2C201.025 62.948%2C201.015 63.719 C 201.006 64.443%2C200.325 64.678%2C199.336 64.299 C 198.217 63.869%2C197.909 64.043%2C198.395 64.830 C 198.859 65.581%2C198.369 66.000%2C197.028 66.000 C 195.878 66.000%2C194.678 65.325%2C194.362 64.500 C 192.950 60.821%2C190.733 62.940%2C191.245 67.480 C 191.559 70.269%2C191.273 72.612%2C190.486 73.68 C 189.791 74.639%2C189.42 75.938%2C189.66 76.577 C 190.45 78.653%2C185.92 78.92%2C182.503 77.002 C 180.62 75.979%2C178.92 75.410%2C178.596 75.738 C 178.26 76.065%2C178.000 75.553%2C178.000 74.599 C 178.000 73.386%2C178.539 73.036%2C179.797 73.435 C 181.251 73.897%2C181.561 73.481%2C181.425 71.253 C 181.333 69.739%2C181.200 67.307%2C181.129 65.848 C 181.035 63.920%2C180.248 62.925%2C178.250 62.206 C 176.738 61.662%2C174.488 60.251%2C173.250 59.069 C 172.013 57.888%2C170.993 57.277%2C170.985 57.711 C 170.976 58.145%2C170.526 57.825%2C169.985 57.000 C 169.163 55.748%2C16.899 55.870%2C16.386 57.739 M224.471 76.036 C 224.635 78.115%2C225.698 79.802%2C227.842 81.383 C 229.564 82.654%2C20.679 83.987%2C20.320 84.37 C 228.866 85.801%2C23.31 84.867%2C27.159 82.919 C 241.370 80.771%2C241.326 79.416%2C27.025 78.835 C 25.610 78.643%2C24.005 77.429%2C23.277 76.000 C 21.987 73.47%2C20.160 73.198%2C228.740 75.330 C 228.181 76.172%2C227.586 76.009%2C226.621 74.750 C 224.712 72.260%2C224.198 72.567%2C224.471 76.036 M79.43 96.060 C 79.143 96.577%2C79.131 97.403%2C79.435 97.895 C 79.740 98.388%2C79.316 99.048%2C78.494 99.364 C 76.438 100.153%2C76.622 102.622%2C78.908 104.908 C 80.529 106.529%2C82.407 106.831%2C91.408 106.920 C 97.23 106.977%2C102.000 106.811%2C102.000 106.550 C 102.000 106.289%2C98.635 104.457%2C94.52 102.479 C 90.410 100.501%2C86.811 98.503%2C86.524 98.040 C 85.628 96.590%2C80.095 95.038%2C79.43 96.060 ' stroke='none' fill='%2C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
    "__typename": "oiBackground_OptimizedImages"
   }
  }
 ],
 "intro": "<p> Fresh tomato, cucumber, and bell pepper make this southwest-inspired pasta salad nutritious and tasty. </p>",
 "difficulty": "easy",
 "prepTime": null,
 "cookTime": null,
 "totalTime": 25,
 "serves": 8,
 "pot": false,
 "spicy": false,
 "tools": [],
 "ingredients": [
  {
   "label": "12 oz Ronzoni® Rotini",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ cup green onion, sliced",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "⅓ cup white vinegar",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 Tbsp parsley, chopped",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 tsp fresh basil leaves",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 each garlic clove, minced",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "¼ tsp salt",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "¼ tsp ground black pepper",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "⅔ cup vegetable oil",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 pint cherry tomatoes, halved",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 small cucumber, thinly sliced",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 each green bell pepper, thinly sliced",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "6 oz fresh mushrooms, quartered",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  }
 ],
 "instructions": [
  {
   "instruction": "Prepare pasta according to package directions; drain",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Rinse with cold water to cool quickly; drain well",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Meanwhile, in a large bowl, combine green onion, vinegar, parsley, basil, garlic, salt and pepper",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Set aside 10 minutes",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Add remaining ingredients and cooled pasta",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Toss lightly",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Refrigerate to blend flavors",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  }
 ],
 "proTip": null,
 "pageBuilder": [],
 "product": [],
 "productHighlight": [
  {
   "subHeadline": null,
   "itemHeadline": null,
   "product": [],
   "containImage": false,
   "upDown": false,
   "__typename": "productHighlight_BlockType"
  }
 ],
 "__typename": "recipes_recipe_Entry",
 "seomatic": {
  "metaTitleContainer": "{\"title\":{\"title\":\"Ronzoni | Gazpacho Pasta Salad\"}}",
  "metaTagContainer": "{\"generator\":{\"content\":\"SEOmatic\",\"name\":\"generator\"},\"keywords\":[],\"description\":{\"content\":\"Fresh tomato, cucumber, and bell pepper make this southwest-inspired pasta salad nutritious and tasty.\",\"name\":\"description\"},\"referrer\":{\"content\":\"no-referrer-when-downgrade\",\"name\":\"referrer\"},\"robots\":{\"content\":\"all\",\"name\":\"robots\"},\"fb:profile_id\":{\"content\":\"https://www.facebook.com/ronzoni.pasta/\",\"property\":\"fb:profile_id\"},\"fb:app_id\":[],\"og:locale\":{\"content\":\"en_US\",\"property\":\"og:locale\"},\"og:locale:alternate\":[],\"og:site_name\":{\"content\":\"Ronzoni\",\"property\":\"og:site_name\"},\"og:type\":{\"content\":\"website\",\"property\":\"og:type\"},\"og:url\":{\"content\":\"https://ronzoni.com/recipe/gazpacho-pasta-salad\",\"property\":\"og:url\"},\"og:title\":{\"content\":\"Gazpacho Pasta Salad\",\"property\":\"og:title\"},\"og:description\":{\"content\":\"Fresh tomato, cucumber, and bell pepper make this southwest-inspired pasta salad nutritious and tasty.\",\"property\":\"og:description\"},\"og:image\":[],\"og:image:width\":[],\"og:image:height\":[],\"og:image:alt\":[],\"og:see_also\":[{\"content\":\"https://twitter.com/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https://www.youtube.com/channel/UCxJWyr0aHmnUjpLSma0pRjA\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https://www.pinterest.com/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https://www.instagram.com/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https://www.facebook.com/ronzoni.pasta/\",\"property\":\"og:see_also\"}],\"twitter:card\":{\"content\":\"summary_large_image\",\"name\":\"twitter:card\"},\"twitter:site\":{\"content\":\"@ronzonipasta\",\"name\":\"twitter:site\"},\"twitter:creator\":{\"content\":\"@ronzonipasta\",\"name\":\"twitter:creator\"},\"twitter:title\":{\"content\":\"Gazpacho Pasta Salad\",\"name\":\"twitter:title\"},\"twitter:description\":{\"content\":\"Fresh tomato, cucumber, and bell pepper make this southwest-inspired pasta salad nutritious and tasty.\",\"name\":\"twitter:description\"},\"twitter:image\":[],\"twitter:image:width\":[],\"twitter:image:height\":[],\"twitter:image:alt\":[],\"google-site-verification\":[],\"bing-site-verification\":[],\"pinterest-site-verification\":[]}",
  "metaLinkContainer": "{\"canonical\":{\"href\":\"https://ronzoni.com/recipe/gazpacho-pasta-salad\",\"rel\":\"canonical\"},\"home\":{\"href\":\"https://ronzoni.com\",\"rel\":\"home\"},\"author\":{\"href\":\"https://riviana.com/humans.txt\",\"rel\":\"author\",\"type\":\"text/plain\"},\"publisher\":[],\"alternate\":[]}",
  "metaScriptContainer": "{\"googleTagManager\":{\"script\":\"dataLayer = [];\\n(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':\\nnew Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],\\nj=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=\\n'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);\\n})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N8NR3CK');\\n\",\"bodyScript\":\"<noscript><iframe src=\\\"https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N8NR3CK\\\"\\nheight=\\\"0\\\" width=\\\"0\\\" style=\\\"display:none;visibility:hidden\\\"></iframe></noscript>\\n\"},\"facebookPixel\":{\"script\":\"!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?\\nn.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;\\nn.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;\\nt.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,\\ndocument,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');\\nfbq('init', '110937541074111');\\nfbq('track', 'PageView');\\n\",\"bodyScript\":\"<noscript><img height=\\\"1\\\" width=\\\"1\\\" style=\\\"display:none\\\"\\nsrc=\\\"https://www.facebook.com/tr?id=110937541074111&ev=PageView&noscript=1\\\" /></noscript>\\n\"}}",
  "metaJsonLdContainer": "{\"mainEntityOfPage\":{\"@context\":\"http://schema.org\",\"@type\":\"WebPage\",\"author\":{\"@id\":\"#identity\"},\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"#identity\"},\"copyrightYear\":\"2021\",\"creator\":{\"@id\":\"#creator\"},\"dateModified\":\"2021-03-29T10:30:40-07:00\",\"datePublished\":\"2021-03-02T00:00:00-08:00\",\"description\":\"Fresh tomato, cucumber, and bell pepper make this southwest-inspired pasta salad nutritious and tasty.\",\"headline\":\"Gazpacho Pasta Salad\",\"inLanguage\":\"en-us\",\"mainEntityOfPage\":\"https://ronzoni.com/recipe/gazpacho-pasta-salad\",\"name\":\"Gazpacho Pasta Salad\",\"publisher\":{\"@id\":\"#creator\"},\"url\":\"https://ronzoni.com/recipe/gazpacho-pasta-salad\"},\"identity\":{\"@context\":\"http://schema.org\",\"@id\":\"#identity\",\"@type\":\"LocalBusiness\",\"priceRange\":\"$\",\"sameAs\":[\"https://www.facebook.com/ronzoni.pasta/\",\"https://www.instagram.com/ronzonipasta\",\"https://www.pinterest.com/ronzonipasta\",\"https://www.youtube.com/channel/UCxJWyr0aHmnUjpLSma0pRjA\",\"https://twitter.com/ronzonipasta\"]},\"creator\":{\"@context\":\"http://schema.org\",\"@id\":\"https://pennebaker.com#creator\",\"@type\":\"LocalBusiness\",\"description\":\"Pennebaker is a 30-year-old branding and marketing communications firm that helps businesses grow, change, and prosper.\",\"name\":\"Pennebaker\",\"priceRange\":\"$\",\"url\":\"https://pennebaker.com\"},\"breadcrumbList\":{\"@context\":\"http://schema.org\",\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"description\":\"Breadcrumbs list\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"item\":\"https://ronzoni.com\",\"name\":\"Homepage\",\"position\":1}],\"name\":\"Breadcrumbs\"}}"
 }
}
Back to Recipes

Ingredients

Instructions

 1. Prepare pasta according to package directions; drain
 2. Rinse with cold water to cool quickly; drain well
 3. Meanwhile, in a large bowl, combine green onion, vinegar, parsley, basil, garlic, salt and pepper
 4. Set aside 10 minutes
 5. Add remaining ingredients and cooled pasta
 6. Toss lightly
 7. Refrigerate to blend flavors
Back to Recipes