{
 "uid": "cdb7b17c-4688-4b70-99f9-b54a1476b0bd",
 "id": "43789",
 "title": "Penne with Meat Sauce",
 "slug": "penne-with-meat-sauce",
 "url": "https://ronzoni.com/recipe/penne-with-meat-sauce",
 "media": [
  {
   "id": "24993",
   "title": "Penne with meat sauce",
   "extension": "jpg",
   "mimeType": "image/jpeg",
   "alt": null,
   "itemCaption": null,
   "__typename": "images_Asset",
   "oiRecipeGallery": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1200w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjk5MiwiaGVpZ2h0Ijo5OTIsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 992w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc2OCwiaGVpZ2h0Ijo3NjgsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 768w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjUwMCwiaGVpZ2h0Ijo1MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 500w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjQwMCwiaGVpZ2h0Ijo0MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 400w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjgwMCwiaGVpZ2h0Ijo4MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 800w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyMCwiaGVpZ2h0IjozMjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 320w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY0MCwiaGVpZ2h0Ijo2NDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 640w",
    "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1200w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjk5MiwiaGVpZ2h0Ijo5OTIsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 992w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc2OCwiaGVpZ2h0Ijo3NjgsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 768w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjUwMCwiaGVpZ2h0Ijo1MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 500w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjQwMCwiaGVpZ2h0Ijo0MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 400w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjgwMCwiaGVpZ2h0Ijo4MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 800w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyMCwiaGVpZ2h0IjozMjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 320w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY0MCwiaGVpZ2h0Ijo2NDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 640w",
    "maxSrcsetWidth": 1200,
    "placeholderWidth": 1200,
    "placeholderHeight": 1200,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEAlgCWAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAwIE%2F8QAJBAAAgEDAwMFAAAAAAAAAAAAAQIDAAQREiExBRNBFiJRYYH%2FxAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAQUCA%2F%2FEABsRAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAERAAIDITES%2F9oADAMBAAIRAxEAPwBre5Lxypayr7RunAxnc7c1HFbPsoWU0SFDEsbaTIp4AyAD8eaCT88hX1mR6YntRJ2yzluGjIB%2FK76Z7MIOZrrmkYZ6DeXYV5ROHA05yEbH34NKtNgSABEdM17P%2F9k%3D",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27 width=%27300%27 height=%27300%27 style=%27background:%23CCC%27 /%3E",
    "__typename": "oiRecipeGallery_OptimizedImages"
   },
   "oiBackground": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MTM4MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MTM4MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 3840w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjI1NjAsImhlaWdodCI6OTIwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 2560w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjE5MjAsImhlaWdodCI6NjkwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1920w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEzNjYsImhlaWdodCI6NDkwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1366w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyODAsImhlaWdodCI6NDYwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1280w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM3NSwiaGVpZ2h0IjoxMzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 375w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc1MCwiaGVpZ2h0IjoyNjksImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 750w",
    "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MTM4MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MTM4MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 3840w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjI1NjAsImhlaWdodCI6OTIwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 2560w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjE5MjAsImhlaWdodCI6NjkwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1920w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEzNjYsImhlaWdodCI6NDkwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1366w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyODAsImhlaWdodCI6NDYwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1280w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM3NSwiaGVpZ2h0IjoxMzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 375w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9wZW5uZS13aXRoLW1lYXQtc2F1Y2UuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc1MCwiaGVpZ2h0IjoyNjksImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 750w",
    "maxSrcsetWidth": 3840,
    "placeholderWidth": 3840,
    "placeholderHeight": 1380,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEAlgCWAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAFABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwX%2FxAAhEAAABAUFAAAAAAAAAAAAAAABAgMSAAQFETEUISIz8P%2FEABUBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE%2F8QAGxEAAgIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAEDIQIEESL%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FAK0449GklSGYzi3N%2FWiCa8FkyqNe2g6ac2ln11LHKCXXgB2GGvfWJq4j%2F9k%3D",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='107' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 6.000 C 0.000 9.300%2C0.114 12.000%2C0.254 12.000 C 0.393 12.000%2C4.875 13.541%2C10.213 15.424 L 19.919 18.848 22.368 13.697 L 24.816 8.546 13.158 4.292 C 6.746 1.953%2C1.163 0.030%2C0.750 0.019 C 0.338 0.009%2C0.000 2.700%2C0.000 6.000 M97.828 1.754 C 93.270 7.149%2C102.236 8.871%2C108.099 3.726 C 110.184 1.896%2C112.505 0.994%2C115.792 0.733 C 118.598 0.511%2C116.999 0.288%2C111.833 0.180 C 105.657 0.052%2C103.046 0.359%2C102.746 1.250 C 102.410 2.248%2C102.021 2.249%2C100.814 1.254 C 99.584 0.239%2C99.030 0.331%2C97.828 1.754 M174.000 1.637 C 174.000 2.762%2C174.807 2.939%2C177.573 2.420 C 180.321 1.905%2C181.080 2.067%2C180.865 3.125 C 180.095 6.910%2C182.014 10.000%2C185.136 10.000 C 187.912 10.000%2C188.183 9.737%2C187.748 7.465 C 187.072 3.926%2C194.539 0.827%2C196.417 3.866 C 196.711 4.342%2C198.024 4.527%2C199.335 4.276 C 202.420 3.687%2C203.724 6.542%2C201.029 7.985 C 199.985 8.543%2C198.427 9.000%2C197.566 9.000 C 196.705 9.000%2C196.000 9.450%2C196.000 10.000 C 196.000 10.550%2C196.415 11.000%2C196.923 11.000 C 198.960 11.000%2C204.000 16.294%2C204.000 18.434 C 204.000 19.675%2C204.900 21.505%2C206.000 22.500 C 208.874 25.101%2C208.761 31.522%2C205.814 33.099 C 203.723 34.219%2C203.988 34.605%2C211.999 42.117 C 216.603 46.433%2C220.054 50.280%2C219.668 50.665 C 219.282 51.051%2C218.434 50.834%2C217.783 50.183 C 217.133 49.533%2C215.600 49.000%2C214.377 49.000 C 213.154 49.000%2C210.846 47.692%2C209.248 46.094 C 206.358 43.204%2C200.697 41.016%2C196.083 41.006 L 193.667 41.000 196.583 43.972 C 199.855 47.307%2C201.000 47.703%2C201.000 45.500 C 201.000 44.675%2C201.450 44.000%2C202.000 44.000 C 202.550 44.000%2C203.000 45.073%2C203.000 46.385 C 203.000 48.461%2C203.740 48.946%2C208.728 50.135 C 213.795 51.342%2C214.716 51.962%2C216.712 55.500 C 220.221 61.723%2C219.419 62.811%2C214.462 58.552 C 208.021 53.017%2C193.101 50.959%2C198.491 56.348 C 200.669 58.526%2C200.650 58.532%2C193.252 58.163 C 185.971 57.799%2C182.524 55.929%2C183.345 52.789 C 183.668 51.553%2C183.249 51.000%2C181.990 51.000 C 180.987 51.000%2C180.010 50.530%2C179.819 49.956 C 179.627 49.381%2C178.352 48.840%2C176.985 48.754 C 173.977 48.563%2C173.036 47.376%2C173.015 43.750 C 173.007 42.238%2C172.663 41.007%2C172.250 41.015 C 170.531 41.050%2C168.517 43.039%2C168.509 44.708 C 168.503 45.802%2C167.623 46.625%2C166.250 46.820 C 163.497 47.211%2C163.483 47.565%2C166.024 52.539 C 167.138 54.717%2C168.320 58.188%2C168.652 60.250 C 169.085 62.939%2C169.755 64.000%2C171.021 64.000 C 171.992 64.000%2C173.059 64.712%2C173.393 65.582 C 174.324 68.007%2C174.163 68.157%2C171.920 66.957 C 170.066 65.965%2C169.876 66.097%2C170.170 68.172 C 170.382 69.670%2C171.278 70.611%2C172.681 70.811 C 174.382 71.053%2C174.844 71.769%2C174.779 74.061 C 174.675 77.734%2C172.000 78.100%2C172.000 74.441 C 172.000 72.990%2C171.567 72.149%2C171.000 72.500 C 170.450 72.840%2C169.438 72.768%2C168.750 72.340 C 168.063 71.912%2C166.150 71.548%2C164.500 71.531 C 162.025 71.505%2C161.171 70.827%2C159.622 67.655 C 157.978 64.289%2C157.384 63.863%2C154.849 64.235 C 152.457 64.587%2C151.849 64.245%2C151.353 62.271 C 150.950 60.666%2C150.258 60.071%2C149.248 60.458 C 146.900 61.359%2C134.949 57.333%2C136.552 56.181 C 137.073 55.807%2C138.175 54.628%2C139.000 53.563 C 140.389 51.770%2C140.351 51.687%2C138.500 52.448 C 137.400 52.900%2C135.410 53.208%2C134.077 53.132 C 132.745 53.056%2C130.791 53.920%2C129.736 55.053 C 127.522 57.429%2C124.675 57.268%2C124.188 54.739 C 123.940 53.451%2C124.521 53.000%2C126.427 53.000 C 132.134 53.000%2C126.952 46.520%2C120.468 45.547 C 115.842 44.854%2C113.321 41.972%2C114.530 38.759 C 115.192 36.999%2C109.013 33.587%2C107.643 34.957 C 106.177 36.423%2C105.201 36.255%2C104.823 34.473 C 104.536 33.114%2C104.251 33.121%2C102.250 34.529 C 99.455 36.497%2C99.343 39.015%2C102.018 39.715 C 103.557 40.117%2C103.932 40.867%2C103.600 42.871 C 103.361 44.317%2C103.127 46.288%2C103.082 47.250 C 102.968 49.683%2C101.666 49.436%2C100.487 46.756 C 97.225 39.340%2C92.746 47.181%2C95.412 55.639 C 96.361 58.648%2C97.157 62.548%2C97.182 64.305 C 97.207 66.062%2C97.856 68.504%2C98.624 69.731 C 99.906 71.778%2C99.765 72.207%2C96.918 74.927 C 93.934 77.780%2C93.709 80.000%2C96.404 80.000 C 97.111 80.000%2C98.505 79.100%2C99.500 78.000 C 101.358 75.947%2C105.000 75.252%2C105.000 76.950 C 105.000 77.473%2C104.219 78.338%2C103.264 78.872 C 101.756 79.716%2C101.900 79.937%2C104.359 80.554 C 106.394 81.065%2C106.814 81.497%2C105.853 82.091 C 105.115 82.547%2C104.088 82.488%2C103.558 81.958 C 103.031 81.431%2C101.919 81.000%2C101.086 81.000 C 96.647 81.000%2C111.170 89.025%2C119.288 91.058 C 125.090 92.510%2C126.661 91.683%2C121.317 89.989 C 113.693 87.573%2C105.881 83.692%2C107.111 82.931 C 107.784 82.515%2C109.031 82.888%2C109.912 83.769 C 111.363 85.220%2C111.531 85.190%2C111.853 83.429 C 112.800 78.261%2C116.979 76.840%2C123.373 79.511 C 125.363 80.343%2C127.105 81.030%2C127.245 81.040 C 128.791 81.142%2C132.898 82.667%2C136.239 84.380 C 139.769 86.190%2C140.383 86.975%2C140.437 89.750 C 140.475 91.717%2C140.007 93.000%2C139.250 93.000 C 136.620 93.000%2C138.152 94.805%2C141.250 95.356 C 148.062 96.569%2C164.748 97.086%2C170.500 96.263 L 176.500 95.405 166.042 92.108 C 160.290 90.296%2C155.066 88.105%2C154.434 87.241 C 153.432 85.871%2C153.170 85.858%2C152.392 87.140 C 150.482 90.289%2C143.959 94.359%2C142.754 93.154 C 141.882 92.282%2C141.910 92.000%2C142.867 92.000 C 143.695 92.000%2C143.906 91.280%2C143.477 89.927 C 143.029 88.516%2C143.407 87.420%2C144.659 86.498 C 146.670 85.018%2C146.377 84.797%2C140.750 83.564 C 137.814 82.921%2C136.940 81.000%2C139.583 81.000 C 140.454 81.000%2C140.989 80.466%2C140.771 79.813 C 140.116 77.847%2C138.340 77.804%2C136.422 79.705 C 134.876 81.239%2C134.703 81.260%2C135.234 79.855 C 135.762 78.460%2C135.284 78.286%2C132.091 78.715 C 128.157 79.242%2C123.466 77.472%2C121.035 74.542 C 119.150 72.271%2C120.622 71.348%2C122.875 73.387 C 124.578 74.928%2C124.913 74.944%2C126.310 73.547 C 128.776 71.081%2C132.213 71.494%2C150.332 76.429 C 153.539 77.302%2C156.914 78.412%2C157.832 78.895 C 159.226 79.629%2C176.300 84.145%2C186.250 86.412 C 189.566 87.167%2C189.723 88.602%2C186.826 91.686 C 184.659 93.992%2C184.659 94.000%2C186.720 94.000 C 189.225 94.000%2C202.168 90.127%2C203.325 89.031 C 203.779 88.601%2C202.102 87.942%2C199.598 87.567 C 197.095 87.192%2C194.785 86.460%2C194.464 85.942 C 194.144 85.424%2C192.835 85.000%2C191.556 85.000 C 187.313 85.000%2C177.498 79.621%2C178.572 77.884 C 178.877 77.390%2C178.518 76.752%2C177.774 76.467 C 177.030 76.181%2C176.352 75.017%2C176.266 73.879 C 176.132 72.103%2C176.490 71.912%2C178.805 72.531 C 183.152 73.693%2C193.868 75.897%2C202.774 77.459 C 212.481 79.163%2C213.280 79.544%2C212.473 82.084 C 212.102 83.254%2C212.338 84.000%2C213.079 84.000 C 215.063 84.000%2C225.000 77.002%2C225.000 75.605 C 225.000 74.896%2C226.813 73.773%2C229.029 73.109 C 233.913 71.646%2C233.337 70.000%2C227.941 70.000 C 224.141 70.000%2C224.000 69.881%2C224.000 66.667 C 224.000 64.833%2C224.264 63.070%2C224.586 62.747 C 224.909 62.425%2C225.246 59.454%2C225.336 56.145 C 225.475 51.061%2C225.928 49.683%2C228.264 47.245 C 229.784 45.659%2C230.722 44.055%2C230.347 43.681 C 229.973 43.306%2C230.317 43.000%2C231.111 43.000 C 233.158 43.000%2C236.000 46.618%2C236.000 49.223 C 236.000 50.915%2C236.461 50.518%2C238.000 47.500 C 241.310 41.007%2C240.127 35.000%2C235.537 35.000 C 234.209 35.000%2C232.313 33.942%2C231.272 32.619 L 229.400 30.238 227.746 33.119 C 226.837 34.704%2C225.658 36.000%2C225.126 36.000 C 223.758 36.000%2C222.773 30.754%2C223.555 27.638 C 224.064 25.611%2C223.793 24.887%2C222.356 24.437 C 219.164 23.437%2C217.636 22.408%2C217.147 20.929 C 216.763 19.767%2C216.956 19.732%2C218.179 20.741 C 220.017 22.258%2C221.000 21.425%2C221.000 18.352 C 221.000 16.681%2C221.739 15.853%2C223.658 15.371 C 226.163 14.742%2C226.210 14.627%2C224.467 13.352 C 223.450 12.608%2C221.859 12.000%2C220.931 12.000 C 220.004 12.000%2C218.689 11.330%2C218.009 10.511 C 217.329 9.692%2C216.353 9.282%2C215.839 9.600 C 214.665 10.325%2C208.000 3.366%2C208.000 1.416 C 208.000 0.212%2C205.188 -0.009%2C191.000 0.078 C 176.844 0.166%2C174.000 0.426%2C174.000 1.637 M275.421 4.579 C 277.939 7.097%2C280.000 9.649%2C280.000 10.250 C 280.000 10.851%2C280.659 12.071%2C281.464 12.960 C 283.990 15.752%2C289.699 27.460%2C291.531 33.606 C 294.040 42.024%2C294.367 49.605%2C292.558 57.407 C 291.695 61.128%2C291.224 64.553%2C291.511 65.017 C 291.798 65.482%2C291.622 66.116%2C291.120 66.426 C 290.618 66.736%2C289.246 68.834%2C288.071 71.087 C 284.740 77.479%2C278.308 87.344%2C276.393 89.000 C 275.438 89.825%2C272.822 92.122%2C270.579 94.104 C 268.335 96.086%2C263.638 99.799%2C260.140 102.354 L 253.780 107.000 276.890 107.000 L 300.000 107.000 300.000 102.108 C 300.000 97.704%2C299.747 97.153%2C297.459 96.579 C 294.617 95.866%2C295.051 94.000%2C298.059 94.000 C 299.876 94.000%2C300.000 93.208%2C300.000 81.611 L 300.000 69.223 296.398 68.547 C 292.217 67.762%2C292.585 66.655%2C296.986 66.781 C 299.891 66.863%2C300.000 66.708%2C300.000 62.503 C 300.000 58.773%2C299.673 58.076%2C297.750 57.706 L 295.500 57.272 297.750 57.136 C 300.139 56.992%2C300.853 54.511%2C298.750 53.662 C 297.750 53.259%2C297.750 53.142%2C298.750 53.079 C 301.111 52.930%2C300.020 49.395%2C297.250 48.215 L 294.500 47.044 297.206 47.530 L 299.912 48.016 299.925 24.008 L 299.937 0.000 285.390 0.000 L 270.842 0.000 275.421 4.579 M148.119 4.307 C 144.256 10.558%2C145.634 11.873%2C152.889 8.857 C 157.861 6.791%2C159.537 5.000%2C156.500 5.000 C 155.675 5.000%2C155.000 4.325%2C155.000 3.500 C 155.000 2.675%2C154.587 2.000%2C154.082 2.000 C 153.577 2.000%2C152.505 1.747%2C151.701 1.439 C 150.765 1.080%2C149.476 2.111%2C148.119 4.307 M124.393 9.500 C 124.727 10.325%2C125.273 11.675%2C125.607 12.500 C 126.078 13.664%2C125.426 14.000%2C122.695 14.000 C 119.438 14.000%2C119.202 14.205%2C119.525 16.750 C 119.947 20.079%2C119.203 23.000%2C117.933 23.000 C 117.420 23.000%2C117.000 22.325%2C117.000 21.500 C 117.000 18.951%2C114.098 19.835%2C110.433 23.500 L 106.933 27.000 110.717 27.035 C 112.798 27.055%2C115.625 27.714%2C117.000 28.500 C 120.201 30.330%2C121.072 30.351%2C120.392 28.580 C 120.034 27.645%2C120.644 27.046%2C122.174 26.830 C 123.879 26.588%2C124.586 25.751%2C124.822 23.691 C 124.999 22.146%2C125.782 20.637%2C126.561 20.338 C 128.326 19.661%2C130.319 12.579%2C129.484 9.951 C 129.085 8.691%2C127.966 8.000%2C126.326 8.000 C 124.465 8.000%2C123.948 8.401%2C124.393 9.500 M102.037 11.897 L 99.573 12.573 103.247 15.375 C 106.927 18.182%2C108.356 18.299%2C115.250 16.358 C 118.128 15.548%2C117.296 13.709%2C114.382 14.440 C 112.712 14.859%2C111.174 14.579%2C110.132 13.667 C 107.915 11.724%2C104.993 11.086%2C102.037 11.897 M82.817 13.042 C 81.768 13.654%2C81.168 15.204%2C81.224 17.158 C 81.305 20.015%2C81.430 20.132%2C82.640 18.478 C 83.920 16.727%2C84.110 16.731%2C87.961 18.581 C 90.956 20.020%2C91.817 20.944%2C91.402 22.275 C 91.046 23.420%2C91.320 23.953%2C92.175 23.775 C 93.018 23.600%2C93.616 24.703%2C93.818 26.808 C 94.134 30.106%2C94.124 30.114%2C90.518 29.437 C 87.038 28.785%2C86.925 28.854%2C87.532 31.270 C 88.171 33.818%2C86.013 36.538%2C85.226 34.177 C 84.632 32.397%2C83.343 32.748%2C80.675 35.416 C 78.062 38.029%2C76.296 43.000%2C77.981 43.000 C 78.541 43.000%2C79.000 42.564%2C79.000 42.031 C 79.000 41.499%2C79.617 41.300%2C80.371 41.589 C 81.125 41.878%2C82.023 41.383%2C82.366 40.489 C 82.775 39.422%2C83.651 39.072%2C84.911 39.472 C 85.967 39.807%2C87.121 39.613%2C87.475 39.041 C 88.527 37.338%2C89.606 37.840%2C90.874 40.623 C 92.041 43.185%2C92.117 43.204%2C94.091 41.417 C 95.462 40.177%2C95.929 38.854%2C95.541 37.309 C 94.866 34.619%2C97.964 31.000%2C100.941 31.000 C 103.597 31.000%2C104.541 29.143%2C102.313 28.299 C 97.835 26.602%2C96.473 23.569%2C98.897 20.689 C 100.605 18.659%2C99.223 17.046%2C95.750 17.015 C 94.554 17.005%2C94.000 16.208%2C94.000 14.500 C 94.000 12.180%2C93.658 12.002%2C89.250 12.030 C 86.638 12.047%2C83.743 12.503%2C82.817 13.042 M141.848 13.750 C 141.764 14.163%2C141.606 14.950%2C141.497 15.500 C 141.015 17.929%2C137.895 24.000%2C137.128 24.000 C 135.228 24.000%2C128.761 35.233%2C130.153 36.116 C 132.266 37.455%2C133.000 37.162%2C133.000 34.979 C 133.000 32.198%2C137.455 30.179%2C140.035 31.790 C 141.072 32.437%2C142.615 32.701%2C143.463 32.376 C 144.393 32.019%2C145.763 32.720%2C146.916 34.142 C 149.005 36.718%2C149.409 36.616%2C150.445 33.245 C 150.925 31.682%2C150.676 30.813%2C149.632 30.412 C 148.804 30.095%2C148.350 29.251%2C148.624 28.538 C 148.898 27.824%2C147.909 26.287%2C146.426 25.120 C 144.410 23.535%2C144.155 23.000%2C145.413 23.000 C 146.338 23.000%2C148.138 24.125%2C149.412 25.500 C 151.741 28.013%2C157.000 28.999%2C157.000 26.923 C 157.000 25.175%2C151.197 19.872%2C150.507 20.989 C 149.533 22.565%2C147.512 22.190%2C144.591 19.893 C 142.139 17.964%2C142.056 17.680%2C143.609 16.544 C 144.542 15.862%2C144.985 14.785%2C144.594 14.152 C 143.793 12.856%2C142.080 12.606%2C141.848 13.750 M0.000 25.310 C 0.000 33.593%2C0.351 36.975%2C1.250 37.338 C 2.250 37.741%2C2.250 37.858%2C1.250 37.921 C 0.398 37.975%2C0.000 39.904%2C0.000 43.976 C 0.000 49.846%2C0.067 49.989%2C3.750 52.029 C 7.184 53.931%2C5.934 54.229%2C1.750 52.506 C 0.337 51.925%2C0.000 52.307%2C0.000 54.487 C 0.000 56.346%2C0.623 57.350%2C2.000 57.710 C 3.100 57.998%2C4.000 58.589%2C4.000 59.023 C 4.000 59.457%2C3.100 59.577%2C2.000 59.290 C -0.358 58.673%2C-0.723 60.509%2C1.582 61.393 C 4.423 62.483%2C6.245 62.082%2C5.638 60.500 C 4.921 58.629%2C4.320 58.548%2C13.000 61.500 C 22.049 64.578%2C22.221 64.579%2C20.832 61.531 C 20.214 60.174%2C19.323 59.300%2C18.854 59.590 C 18.384 59.881%2C18.000 59.710%2C18.000 59.212 C 18.000 58.713%2C16.988 57.778%2C15.750 57.132 C 13.619 56.020%2C13.649 55.988%2C16.330 56.518 C 18.714 56.990%2C19.071 56.797%2C18.594 55.289 C 18.014 53.455%2C16.007 44.293%2C15.791 42.500 C 15.726 41.950%2C16.257 37.084%2C16.973 31.687 C 18.485 20.280%2C18.652 20.611%2C9.801 17.458 C 6.335 16.223%2C2.713 14.892%2C1.750 14.500 C 0.143 13.844%2C0.000 14.730%2C0.000 25.310 M190.316 15.899 C 190.014 17.055%2C188.968 18.000%2C187.992 18.000 C 185.741 18.000%2C184.294 22.936%2C186.192 24.140 C 186.911 24.596%2C188.767 24.976%2C190.316 24.985 C 191.864 24.993%2C194.002 25.466%2C195.066 26.035 C 196.717 26.919%2C196.998 26.736%2C196.986 24.785 C 196.963 20.935%2C195.837 18.000%2C194.383 18.000 C 193.623 18.000%2C193.000 17.352%2C193.000 16.559 C 193.000 14.163%2C190.905 13.648%2C190.316 15.899 M158.250 28.706 C 155.374 29.260%2C155.165 33.483%2C157.939 34.968 C 160.195 36.174%2C161.319 34.995%2C160.342 32.449 C 159.762 30.937%2C160.133 30.802%2C163.261 31.389 C 165.550 31.819%2C167.099 31.649%2C167.550 30.919 C 168.991 28.587%2C164.462 27.509%2C158.250 28.706 M184.036 30.457 C 182.810 31.934%2C186.007 34.660%2C187.369 33.298 C 188.166 32.500%2C188.177 33.376%2C187.393 35.418 C 186.493 37.762%2C184.453 37.340%2C182.535 34.413 C 181.603 32.991%2C180.615 32.052%2C180.339 32.328 C 179.648 33.019%2C182.000 37.259%2C183.818 38.600 C 184.863 39.370%2C185.122 40.641%2C184.682 42.838 C 184.122 45.640%2C184.401 46.152%2C187.277 47.605 C 189.050 48.501%2C191.513 50.160%2C192.750 51.291 C 195.689 53.979%2C195.617 52.151%2C192.545 46.089 C 191.195 43.424%2C190.370 40.964%2C190.712 40.622 C 191.054 40.280%2C190.471 39.993%2C189.417 39.985 C 188.244 39.975%2C187.936 39.684%2C188.624 39.235 C 189.243 38.831%2C190.060 37.064%2C190.441 35.310 C 191.056 32.471%2C190.806 31.951%2C188.167 30.586 C 185.628 29.274%2C185.033 29.255%2C184.036 30.457 M144.000 39.333 C 144.000 41.429%2C143.518 42.002%2C141.750 42.011 C 139.742 42.020%2C139.956 42.458%2C143.750 46.086 C 146.088 48.321%2C148.069 50.679%2C148.152 51.325 C 148.236 51.971%2C148.351 53.124%2C148.408 53.887 C 148.567 56.029%2C152.940 57.320%2C153.662 55.439 C 153.984 54.600%2C153.970 53.637%2C153.632 53.299 C 153.294 52.961%2C153.519 52.080%2C154.131 51.342 C 155.234 50.013%2C155.122 49.868%2C152.811 49.625 C 152.158 49.556%2C150.242 46.947%2C148.555 43.827 C 144.701 36.699%2C144.000 36.007%2C144.000 39.333 M73.883 51.438 C 72.092 53.265%2C74.983 58.123%2C80.952 63.316 C 84.501 66.403%2C87.594 68.740%2C87.825 68.508 C 88.057 68.276%2C87.664 66.115%2C86.953 63.706 C 85.679 59.390%2C81.106 56.000%2C76.560 56.000 C 75.772 56.000%2C74.991 54.838%2C74.816 53.404 C 74.642 51.976%2C74.222 51.091%2C73.883 51.438 M134.267 64.382 C 133.342 69.220%2C124.000 69.712%2C124.000 64.923 C 124.000 62.756%2C125.338 62.180%2C130.611 62.079 C 134.419 62.006%2C134.689 62.176%2C134.267 64.382 M0.000 65.764 C 0.000 66.600%2C7.256 69.965%2C9.257 70.057 C 11.385 70.155%2C24.601 76.915%2C22.750 76.958 C 21.788 76.981%2C21.000 77.439%2C21.000 77.975 C 21.000 78.525%2C19.692 78.688%2C18.000 78.350 C 14.448 77.640%2C13.993 79.220%2C17.314 80.733 C 18.798 81.410%2C20.233 81.449%2C21.314 80.844 C 22.415 80.228%2C23.000 80.258%2C23.000 80.931 C 23.000 83.188%2C17.218 83.349%2C13.316 81.202 C 12.114 80.541%2C10.459 80.000%2C9.637 80.000 C 8.815 80.000%2C7.540 79.397%2C6.804 78.661 C 6.067 77.925%2C4.235 77.087%2C2.732 76.800 C 0.155 76.307%2C0.000 76.487%2C0.000 79.968 L 0.000 83.659 11.017 88.329 C 17.077 90.898%2C22.450 93.000%2C22.958 93.000 C 23.466 93.000%2C24.178 93.479%2C24.539 94.064 C 24.982 94.779%2C23.937 94.942%2C21.348 94.562 C 17.563 94.006%2C17.549 94.016%2C20.500 95.148 C 22.150 95.782%2C23.725 96.635%2C24.000 97.044 C 24.275 97.453%2C29.115 99.861%2C34.756 102.394 C 44.781 106.896%2C45.243 107.000%2C55.197 107.000 L 65.382 107.000 59.778 103.625 C 47.928 96.489%2C34.167 84.050%2C27.118 74.100 C 25.403 71.680%2C24.000 70.395%2C24.000 71.245 C 24.000 73.219%2C20.470 72.449%2C9.724 68.127 C 1.642 64.877%2C0.000 64.478%2C0.000 65.764 M0.175 99.485 L -0.061 106.970 19.219 106.899 C 30.369 106.858%2C37.657 106.480%2C36.500 106.003 C 30.132 103.376%2C1.133 92.000%2C0.804 92.000 C 0.588 92.000%2C0.305 95.368%2C0.175 99.485 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
    "__typename": "oiBackground_OptimizedImages"
   }
  }
 ],
 "intro": "<p> </p>",
 "difficulty": "medium",
 "prepTime": null,
 "cookTime": null,
 "totalTime": 40,
 "serves": 6,
 "pot": false,
 "spicy": false,
 "author": null,
 "image": [],
 "recipeCategory": [],
 "video": [],
 "cuisine": [],
 "rating": null,
 "ratingCount": null,
 "tools": [],
 "ingredients": [
  {
   "label": "8 oz Ronzoni® Penne Rigate",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 lb lean ground beef",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ cup onion, chopped",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 can (14½ oz) Italian tomatoes, drained and coarsely chopped",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "6 oz tomato paste",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "¼ cup dry red wine",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ tsp sugar",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ tsp dried oregano leaves, crushed",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "¼ tsp ground black pepper",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "¼ cup pitted ripe olives",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "salt, to taste",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 oz reduced fat shredded mozzarella cheese",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "garnish with fresh basil or oregano, optional",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  }
 ],
 "instructions": [
  {
   "instruction": "Prepare pasta according to package directions; drain",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Return pasta to hot pan; cover to keep warm",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Meanwhile, in a very large skillet, cook ground beef and onion until meat is brown",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Drain off fat",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "In a blender or food processor, combine tomatoes, tomato paste, wine, sugar, dried oregano, and pepper",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Cover and blend or process until smooth",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Stir tomato mixture into meat mixture in skillet",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Bring to a boil; reduce heat",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Cover and simmer 10 minutes",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Stir in cooked pasta and olives",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Cover and heat through",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Add salt to taste",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Serve topped with mozzarella cheese",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Garnish with oregano leaves, if desired",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  }
 ],
 "proTip": null,
 "pageBuilder": [],
 "product": [],
 "productHighlight": [
  {
   "subHeadline": null,
   "itemHeadline": null,
   "product": [],
   "containImage": false,
   "upDown": false,
   "__typename": "productHighlight_BlockType"
  }
 ],
 "__typename": "recipes_recipe_Entry",
 "seomatic": {
  "metaTitleContainer": "{\"title\":{\"title\":\"Ronzoni | Penne with Meat Sauce\"}}",
  "metaTagContainer": "{\"generator\":{\"content\":\"SEOmatic\",\"name\":\"generator\"},\"keywords\":[],\"description\":{\"content\":\"Penne with Meat Sauce\",\"name\":\"description\"},\"referrer\":{\"content\":\"no-referrer-when-downgrade\",\"name\":\"referrer\"},\"robots\":{\"content\":\"all\",\"name\":\"robots\"},\"fb:profile_id\":{\"content\":\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/ronzoni.pasta\\/\",\"property\":\"fb:profile_id\"},\"fb:app_id\":[],\"og:locale\":{\"content\":\"en_US\",\"property\":\"og:locale\"},\"og:locale:alternate\":[],\"og:site_name\":{\"content\":\"Ronzoni\",\"property\":\"og:site_name\"},\"og:type\":{\"content\":\"website\",\"property\":\"og:type\"},\"og:url\":{\"content\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/penne-with-meat-sauce\",\"property\":\"og:url\"},\"og:title\":{\"content\":\"Penne with Meat Sauce\",\"property\":\"og:title\"},\"og:description\":{\"content\":\"Penne with Meat Sauce\",\"property\":\"og:description\"},\"og:image\":[],\"og:image:width\":[],\"og:image:height\":[],\"og:image:alt\":[],\"og:see_also\":[{\"content\":\"https:\\/\\/twitter.com\\/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.youtube.com\\/channel\\/UCxJWyr0aHmnUjpLSma0pRjA\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.pinterest.com\\/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.instagram.com\\/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/ronzoni.pasta\\/\",\"property\":\"og:see_also\"}],\"facebook-site-verification\":[],\"twitter:card\":{\"content\":\"summary_large_image\",\"name\":\"twitter:card\"},\"twitter:site\":{\"content\":\"@ronzonipasta\",\"name\":\"twitter:site\"},\"twitter:creator\":{\"content\":\"@ronzonipasta\",\"name\":\"twitter:creator\"},\"twitter:title\":{\"content\":\"Penne with Meat Sauce\",\"name\":\"twitter:title\"},\"twitter:description\":{\"content\":\"Penne with Meat Sauce\",\"name\":\"twitter:description\"},\"twitter:image\":[],\"twitter:image:width\":[],\"twitter:image:height\":[],\"twitter:image:alt\":[],\"google-site-verification\":[],\"bing-site-verification\":[],\"pinterest-site-verification\":[]}",
  "metaLinkContainer": "{\"canonical\":{\"href\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/penne-with-meat-sauce\",\"rel\":\"canonical\"},\"home\":{\"href\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\",\"rel\":\"home\"},\"author\":{\"href\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/humans.txt\",\"rel\":\"author\",\"type\":\"text\\/plain\"},\"publisher\":[],\"alternate\":[]}",
  "metaScriptContainer": "{\"googleTagManager\":{\"script\":\"dataLayer = [];\\n(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':\\nnew Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],\\nj=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=\\n'https:\\/\\/www.googletagmanager.com\\/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);\\n})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N8NR3CK');\\n\",\"bodyScript\":\"<noscript><iframe src=\\\"https:\\/\\/www.googletagmanager.com\\/ns.html?id=GTM-N8NR3CK\\\"\\nheight=\\\"0\\\" width=\\\"0\\\" style=\\\"display:none;visibility:hidden\\\"><\\/iframe><\\/noscript>\\n\"}}",
  "metaJsonLdContainer": "{\"mainEntityOfPage\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@type\":\"WebPage\",\"author\":{\"@id\":\"#identity\"},\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"#identity\"},\"copyrightYear\":\"2021\",\"creator\":{\"@id\":\"#creator\"},\"dateModified\":\"2021-11-24T08:01:40-08:00\",\"datePublished\":\"2021-03-02T00:00:00-08:00\",\"description\":\"Penne with Meat Sauce\",\"headline\":\"Penne with Meat Sauce\",\"inLanguage\":\"en-us\",\"mainEntityOfPage\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/penne-with-meat-sauce\",\"name\":\"Penne with Meat Sauce\",\"publisher\":{\"@id\":\"#creator\"},\"url\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/penne-with-meat-sauce\"},\"identity\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@id\":\"#identity\",\"@type\":\"LocalBusiness\",\"priceRange\":\"$\",\"sameAs\":[\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/ronzoni.pasta\\/\",\"https:\\/\\/www.instagram.com\\/ronzonipasta\",\"https:\\/\\/www.pinterest.com\\/ronzonipasta\",\"https:\\/\\/www.youtube.com\\/channel\\/UCxJWyr0aHmnUjpLSma0pRjA\",\"https:\\/\\/twitter.com\\/ronzonipasta\"]},\"creator\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@id\":\"https:\\/\\/www.steadyrain.com\\/#creator\",\"@type\":\"LocalBusiness\",\"description\":\"SteadyRain is an award-winning digital agency headquartered in St. Louis, Missouri.\",\"name\":\"SteadyRain\",\"priceRange\":\"$\",\"url\":\"https:\\/\\/www.steadyrain.com\"},\"breadcrumbList\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"description\":\"Breadcrumbs list\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"item\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\",\"name\":\"Homepage\",\"position\":1}],\"name\":\"Breadcrumbs\"}}"
 }
}
Back to Recipes

Ingredients

Instructions

 1. Prepare pasta according to package directions; drain
 2. Return pasta to hot pan; cover to keep warm
 3. Meanwhile, in a very large skillet, cook ground beef and onion until meat is brown
 4. Drain off fat
 5. In a blender or food processor, combine tomatoes, tomato paste, wine, sugar, dried oregano, and pepper
 6. Cover and blend or process until smooth
 7. Stir tomato mixture into meat mixture in skillet
 8. Bring to a boil; reduce heat
 9. Cover and simmer 10 minutes
 10. Stir in cooked pasta and olives
 11. Cover and heat through
 12. Add salt to taste
 13. Serve topped with mozzarella cheese
 14. Garnish with oregano leaves, if desired
Back to Recipes