{
 "uid": "21dc1502-4587-4c0a-8ec2-0b9dbb50e689",
 "id": "63764",
 "title": "Slow Cooker Ziti and Sausage Meatballs",
 "slug": "slow-cooker-ziti-and-sausage-meatballs",
 "url": "https://ronzoni.com/recipe/slow-cooker-ziti-and-sausage-meatballs",
 "media": [
  {
   "id": "65619",
   "title": "Slow Cooker Ziti and Sausage Meatballs 04",
   "extension": "jpg",
   "mimeType": "image/jpeg",
   "alt": null,
   "itemCaption": null,
   "__typename": "images_Asset",
   "oiRecipeGallery": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1200w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjk5MiwiaGVpZ2h0Ijo5OTIsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 992w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc2OCwiaGVpZ2h0Ijo3NjgsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 768w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjUwMCwiaGVpZ2h0Ijo1MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 500w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjQwMCwiaGVpZ2h0Ijo0MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 400w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjgwMCwiaGVpZ2h0Ijo4MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 800w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyMCwiaGVpZ2h0IjozMjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 320w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY0MCwiaGVpZ2h0Ijo2NDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 640w",
    "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1200w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjk5MiwiaGVpZ2h0Ijo5OTIsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 992w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc2OCwiaGVpZ2h0Ijo3NjgsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 768w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjUwMCwiaGVpZ2h0Ijo1MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 500w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjQwMCwiaGVpZ2h0Ijo0MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 400w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjgwMCwiaGVpZ2h0Ijo4MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 800w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyMCwiaGVpZ2h0IjozMjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 320w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY0MCwiaGVpZ2h0Ijo2NDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 640w",
    "maxSrcsetWidth": 1200,
    "placeholderWidth": 1200,
    "placeholderHeight": 1200,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFwAAAwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIEBv%2FEACAQAAIBBAMAAwAAAAAAAAAAAAECAwAEESESFCIxUYH%2FxAAVAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAv%2FEABwRAAIDAQEBAQAAAAAAAAAAAAEDAAISESFBYf%2FaAAwDAQACEQMRAD8A0fdZYghYvKBkgDdCx2OAD2PVQsSfkWC%2F7NtKUBWVNFCfkfe6tbNiEyuDwQu7J2iVoXRH44PLXL9qGp36DEW0V72RWlqtmZcyh5ZfPnYVc1a14H7DtcWM%2F9k%3D",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='300' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M9.882 43.250 C 9.816 47.238%2C9.841 50.911%2C9.936 51.414 C 10.031 51.916%2C9.431 57.091%2C8.601 62.914 C 7.772 68.736%2C6.590 78.900%2C5.974 85.500 C 5.359 92.100%2C3.763 103.896%2C2.428 111.714 C 1.092 119.532%2C0.049 128.307%2C0.108 131.214 C 0.191 135.285%2C0.626 133.628%2C2.000 124.000 C 4.775 104.561%2C9.175 80.790%2C15.052 53.500 C 16.670 45.985%2C16.212 40.275%2C13.811 38.039 C 10.435 34.893%2C10.009 35.458%2C9.882 43.250 M134.583 63.750 C 134.171 64.163%2C133.533 64.527%2C133.167 64.561 C 132.800 64.594%2C130.733 65.392%2C128.573 66.334 C 125.939 67.482%2C124.431 67.698%2C123.993 66.989 C 123.634 66.408%2C122.626 66.206%2C121.753 66.541 C 119.888 67.257%2C121.779 73.140%2C124.835 76.130 C 128.627 79.840%2C138.000 78.954%2C138.000 74.885 C 138.000 74.350%2C139.125 72.699%2C140.500 71.217 C 143.608 67.865%2C143.602 67.619%2C140.365 65.073 C 137.601 62.898%2C135.838 62.495%2C134.583 63.750 M160.000 68.865 C 160.000 69.341%2C160.900 70.874%2C162.000 72.273 C 164.695 75.699%2C164.562 76.334%2C160.500 79.432 C 156.513 82.473%2C155.566 87.000%2C158.917 87.000 C 159.971 87.000%2C161.042 86.438%2C161.297 85.750 C 161.643 84.817%2C162.193 84.911%2C163.465 86.120 C 165.061 87.638%2C165.006 87.782%2C162.585 88.389 C 160.116 89.009%2C158.907 91.000%2C161.000 91.000 C 161.550 91.000%2C162.000 91.952%2C162.000 93.117 C 162.000 94.789%2C162.450 95.115%2C164.148 94.672 C 165.329 94.363%2C167.916 94.926%2C169.898 95.923 C 174.678 98.330%2C183.615 99.169%2C185.122 97.353 C 185.740 96.609%2C186.695 96.000%2C187.245 96.000 C 187.818 96.000%2C187.731 96.619%2C187.041 97.450 C 186.013 98.689%2C186.397 98.811%2C189.669 98.284 C 191.776 97.945%2C193.994 97.000%2C194.597 96.183 C 195.313 95.214%2C195.922 95.065%2C196.348 95.755 C 197.162 97.071%2C200.964 96.175%2C201.101 94.633 C 201.828 86.505%2C198.704 80.951%2C191.484 77.536 C 185.518 74.713%2C183.000 74.350%2C183.000 76.311 C 183.000 77.935%2C179.312 82.000%2C177.839 82.000 C 177.076 82.000%2C177.085 81.603%2C177.869 80.658 C 180.391 77.619%2C174.111 76.889%2C171.125 79.875 C 169.293 81.707%2C169.213 81.668%2C167.550 78.125 C 164.263 71.120%2C160.000 65.892%2C160.000 68.865 M292.115 82.722 C 291.436 83.449%2C290.470 83.791%2C289.969 83.481 C 289.468 83.171%2C288.786 84.006%2C288.452 85.335 C 287.844 87.760%2C285.176 88.444%2C283.804 86.528 C 283.409 85.976%2C282.814 86.321%2C282.428 87.326 C 281.993 88.460%2C282.377 89.555%2C283.497 90.374 C 285.699 91.984%2C284.669 96.188%2C282.174 95.776 C 278.846 95.227%2C279.877 104.993%2C283.461 107.968 C 284.360 108.713%2C285.431 108.330%2C287.308 106.590 C 288.739 105.264%2C291.393 103.880%2C293.205 103.515 C 300.403 102.064%2C300.000 102.714%2C300.000 92.555 C 300.000 82.750%2C299.266 80.954%2C295.379 81.246 C 294.264 81.330%2C292.795 81.994%2C292.115 82.722 M137.000 99.811 C 137.000 100.258%2C136.077 101.614%2C134.949 102.824 C 133.821 104.035%2C133.185 105.490%2C133.535 106.057 C 133.886 106.624%2C133.435 108.214%2C132.533 109.590 C 131.606 111.005%2C131.164 112.940%2C131.514 114.046 C 131.856 115.121%2C131.819 116.000%2C131.434 116.000 C 130.119 116.000%2C126.002 110.506%2C126.001 108.750 C 126.001 107.788%2C125.438 107.113%2C124.750 107.250 C 124.055 107.389%2C123.487 106.510%2C123.471 105.271 C 123.455 104.045%2C122.852 102.470%2C122.131 101.771 C 121.054 100.727%2C120.880 101.304%2C121.160 105.000 C 121.490 109.362%2C121.416 109.494%2C118.750 109.312 C 117.238 109.208%2C116.000 109.546%2C116.000 110.062 C 116.000 110.578%2C116.420 111.000%2C116.933 111.000 C 117.446 111.000%2C118.159 111.925%2C118.517 113.055 C 119.169 115.108%2C119.172 115.108%2C121.055 112.937 C 124.002 109.539%2C127.124 111.814%2C124.741 115.624 C 124.260 116.392%2C125.532 116.771%2C128.769 116.824 C 132.937 116.891%2C133.888 117.343%2C136.760 120.628 C 139.895 124.213%2C140.075 124.282%2C141.464 122.428 C 142.723 120.746%2C142.722 120.358%2C141.454 119.390 C 139.355 117.787%2C139.643 115.000%2C141.906 115.000 C 143.367 115.000%2C143.681 114.495%2C143.249 112.844 C 142.862 111.366%2C143.049 110.912%2C143.842 111.403 C 145.967 112.716%2C145.035 110.859%2C141.493 106.720 C 139.190 104.030%2C138.183 102.000%2C138.560 100.811 C 138.876 99.815%2C138.654 99.000%2C138.067 99.000 C 137.480 99.000%2C137.000 99.365%2C137.000 99.811 M168.430 104.577 C 168.930 106.571%2C168.518 106.906%2C164.788 107.536 C 161.986 108.009%2C160.457 107.872%2C160.208 107.123 C 159.661 105.483%2C158.333 105.750%2C158.333 107.500 C 158.333 108.325%2C158.960 109.000%2C159.726 109.000 C 160.491 109.000%2C160.828 109.470%2C160.473 110.044 C 160.118 110.618%2C160.381 111.754%2C161.056 112.568 C 161.732 113.382%2C162.017 114.316%2C161.690 114.643 C 160.673 115.660%2C163.969 118.226%2C165.526 117.629 C 166.362 117.308%2C167.000 117.629%2C167.000 118.371 C 167.000 119.745%2C162.932 122.000%2C160.453 122.000 C 158.148 122.000%2C158.696 126.108%2C161.085 126.732 C 162.697 127.154%2C162.867 127.484%2C161.835 128.190 C 160.765 128.922%2C160.864 129.341%2C162.335 130.302 C 163.344 130.961%2C165.100 132.288%2C166.238 133.250 C 169.061 135.639%2C170.474 135.449%2C171.818 132.500 C 173.183 129.505%2C175.000 129.214%2C175.000 131.990 C 175.000 133.854%2C175.121 133.877%2C176.912 132.343 C 177.964 131.443%2C178.591 130.097%2C178.305 129.353 C 177.601 127.517%2C180.478 127.621%2C182.357 129.500 C 183.182 130.325%2C184.291 131.000%2C184.822 131.000 C 185.352 131.000%2C186.045 131.675%2C186.362 132.500 C 186.742 133.490%2C188.308 134.000%2C190.969 134.000 C 194.565 134.000%2C195.000 133.739%2C195.000 131.583 C 195.000 128.915%2C196.286 128.141%2C199.651 128.784 C 201.906 129.215%2C204.527 134.338%2C203.414 136.139 C 203.105 136.640%2C203.157 138.438%2C203.530 140.135 C 204.110 142.777%2C204.408 143.020%2C205.605 141.824 C 206.801 140.628%2C206.788 139.605%2C205.513 134.712 C 203.578 127.281%2C204.622 119.000%2C207.494 119.000 C 208.188 119.000%2C209.334 118.302%2C210.042 117.449 C 211.129 116.140%2C210.993 115.811%2C209.164 115.333 C 207.974 115.021%2C207.000 114.159%2C207.000 113.416 C 207.000 112.498%2C206.377 112.295%2C205.060 112.782 C 203.992 113.177%2C203.126 113.932%2C203.134 114.461 C 203.152 115.679%2C199.900 116.873%2C198.250 116.255 C 197.563 115.997%2C197.000 115.021%2C197.000 114.085 C 197.000 112.363%2C193.488 110.468%2C183.581 106.847 C 177.096 104.476%2C176.000 104.523%2C176.000 107.167 C 176.000 108.358%2C175.706 109.040%2C175.347 108.681 C 174.989 108.322%2C174.733 106.687%2C174.780 105.047 C 174.859 102.267%2C174.628 102.075%2C171.365 102.198 C 168.261 102.314%2C167.929 102.583%2C168.430 104.577 M66.615 108.175 C 65.685 112.826%2C71.376 118.436%2C73.515 114.976 C 74.891 112.749%2C72.911 107.892%2C70.753 108.202 C 69.616 108.366%2C68.494 107.937%2C68.259 107.249 C 67.988 106.454%2C68.409 106.220%2C69.416 106.606 C 70.287 106.941%2C71.000 106.716%2C71.000 106.107 C 71.000 103.346%2C67.225 105.126%2C66.615 108.175 M219.000 118.892 C 219.000 119.382%2C217.875 120.066%2C216.500 120.411 C 214.388 120.941%2C214.002 121.617%2C214.015 124.769 C 214.027 127.546%2C214.278 128.116%2C215.000 127.000 C 215.838 125.703%2C215.971 125.725%2C215.985 127.167 C 215.993 128.083%2C215.438 129.030%2C214.750 129.271 C 213.847 129.586%2C214.019 130.293%2C215.369 131.814 C 216.625 133.230%2C217.092 134.918%2C216.792 136.961 C 216.434 139.400%2C216.707 140.000%2C218.173 140.000 C 219.178 140.000%2C220.000 140.717%2C220.000 141.594 C 220.000 142.470%2C220.900 143.423%2C222.000 143.710 C 223.100 143.998%2C224.000 144.576%2C224.000 144.995 C 224.000 146.758%2C220.895 153.000%2C220.018 153.000 C 219.493 153.000%2C219.316 153.788%2C219.626 154.750 C 220.096 156.213%2C220.016 156.255%2C219.136 155.008 C 218.298 153.820%2C217.830 153.770%2C216.842 154.758 C 215.853 155.747%2C215.987 156.000%2C217.500 156.000 C 219.060 156.000%2C219.163 156.224%2C218.075 157.250 C 217.048 158.219%2C216.650 158.228%2C216.305 157.289 C 215.830 155.998%2C210.403 156.578%2C208.408 158.132 C 207.807 158.600%2C207.020 158.687%2C206.658 158.325 C 206.296 157.963%2C206.000 158.615%2C206.000 159.774 C 206.000 162.725%2C204.567 163.284%2C202.594 161.104 C 201.022 159.367%2C201.037 159.223%2C202.841 158.752 C 205.265 158.118%2C207.733 151.333%2C206.125 149.725 C 205.524 149.124%2C204.688 149.002%2C204.267 149.454 C 203.845 149.905%2C204.037 150.466%2C204.694 150.702 C 206.253 151.260%2C205.192 154.000%2C203.416 154.000 C 200.684 154.000%2C198.696 149.163%2C198.882 142.969 C 199.031 137.994%2C198.811 137.135%2C197.517 137.632 C 196.669 137.957%2C195.305 137.668%2C194.487 136.989 C 192.252 135.135%2C192.487 140.770%2C194.750 143.297 C 196.465 145.212%2C196.410 145.239%2C192.000 144.663 C 189.525 144.340%2C186.497 143.861%2C185.271 143.599 C 184.045 143.337%2C182.781 143.545%2C182.462 144.061 C 182.143 144.578%2C182.700 145.000%2C183.700 145.000 C 187.538 145.000%2C189.088 151.985%2C185.552 153.342 C 184.235 153.847%2C184.262 154.340%2C185.995 161.500 C 186.542 163.762%2C185.897 165.000%2C184.169 165.000 C 181.912 165.000%2C179.667 161.021%2C179.667 157.020 C 179.667 154.531%2C179.426 154.232%2C178.225 155.228 C 177.082 156.177%2C176.530 156.077%2C175.556 154.746 C 174.399 153.163%2C172.961 153.046%2C165.000 153.886 C 164.175 153.973%2C165.461 154.934%2C167.857 156.021 C 170.921 157.411%2C172.044 158.444%2C171.639 159.499 C 171.322 160.325%2C171.577 161.000%2C172.206 161.000 C 172.834 161.000%2C172.427 162.013%2C171.302 163.250 C 170.176 164.488%2C169.460 166.063%2C169.711 166.750 C 169.961 167.438%2C169.679 168.000%2C169.083 168.000 C 168.488 168.000%2C168.000 167.325%2C168.000 166.500 C 168.000 165.675%2C167.550 165.000%2C167.000 165.000 C 165.393 165.000%2C165.846 167.458%2C167.851 169.610 C 170.619 172.581%2C171.471 178.632%2C169.538 181.583 C 168.667 182.912%2C168.244 184.000%2C168.599 184.000 C 168.954 184.000%2C168.802 184.563%2C168.260 185.250 C 167.719 185.938%2C166.984 187.722%2C166.628 189.215 C 166.152 191.205%2C165.542 191.762%2C164.340 191.300 C 162.986 190.781%2C162.817 191.136%2C163.369 193.336 C 163.942 195.617%2C163.712 196.017%2C161.769 196.118 C 158.165 196.307%2C156.611 195.919%2C154.921 194.410 C 153.016 192.708%2C150.000 192.552%2C150.000 194.155 C 150.000 194.846%2C149.265 194.645%2C148.171 193.655 C 147.165 192.745%2C145.815 192.000%2C145.171 192.000 C 144.527 192.000%2C144.000 191.540%2C144.000 190.979 C 144.000 190.417%2C142.879 189.446%2C141.508 188.822 C 139.585 187.946%2C139.268 187.382%2C140.120 186.355 C 140.955 185.349%2C140.821 184.869%2C139.569 184.388 C 137.492 183.591%2C137.410 183.697%2C136.587 188.250 C 135.884 192.141%2C136.330 192.525%2C141.049 192.086 C 141.900 192.007%2C143.628 193.040%2C144.888 194.381 C 147.090 196.725%2C147.128 197.047%2C145.867 202.660 C 144.446 208.981%2C144.499 212.308%2C146.029 212.833 C 146.563 213.017%2C147.000 213.627%2C147.000 214.190 C 147.000 214.753%2C146.369 214.972%2C145.597 214.676 C 144.826 214.380%2C143.382 214.731%2C142.389 215.457 C 141.396 216.183%2C140.087 216.587%2C139.479 216.353 C 138.871 216.120%2C137.555 216.835%2C136.553 217.941 C 135.552 219.048%2C134.379 219.735%2C133.948 219.468 C 132.659 218.671%2C131.676 225.076%2C132.899 226.299 C 134.528 227.928%2C134.239 229.000%2C132.169 229.000 C 130.489 229.000%2C128.921 226.880%2C127.702 222.958 C 127.438 222.110%2C127.847 220.562%2C128.611 219.517 C 130.419 217.045%2C130.376 215.919%2C128.501 216.638 C 127.597 216.985%2C125.849 215.979%2C124.100 214.107 C 122.504 212.398%2C120.703 211.000%2C120.099 211.000 C 119.494 211.000%2C119.000 210.325%2C119.000 209.500 C 119.000 208.675%2C118.347 208.000%2C117.550 208.000 C 116.752 208.000%2C115.711 207.307%2C115.237 206.459 C 114.356 204.884%2C111.000 205.397%2C111.000 207.107 C 111.000 207.598%2C110.592 208.000%2C110.094 208.000 C 109.595 208.000%2C109.421 207.105%2C109.707 206.012 C 110.036 204.754%2C109.637 203.798%2C108.621 203.408 C 107.502 202.979%2C107.196 202.069%2C107.612 200.409 C 108.094 198.491%2C107.616 197.686%2C105.157 196.275 C 100.771 193.758%2C99.605 190.664%2C101.594 186.819 C 102.912 184.270%2C102.955 183.587%2C101.844 182.883 C 99.751 181.556%2C99.000 181.836%2C99.000 183.941 C 99.000 185.009%2C98.543 186.165%2C97.984 186.510 C 97.425 186.856%2C97.206 187.525%2C97.499 187.998 C 97.791 188.470%2C97.010 189.002%2C95.765 189.179 C 93.768 189.462%2C93.538 189.986%2C93.822 193.607 C 94.049 196.497%2C93.630 198.227%2C92.410 199.447 C 90.622 201.235%2C91.708 202.946%2C94.656 202.985 C 95.318 202.993%2C95.589 203.855%2C95.290 205.000 C 95.002 206.100%2C94.339 207.000%2C93.816 207.000 C 93.293 207.000%2C93.172 207.968%2C93.548 209.151 C 94.101 210.895%2C93.909 211.179%2C92.534 210.651 C 91.600 210.293%2C90.648 210.000%2C90.418 210.000 C 90.188 210.000%2C89.989 209.213%2C89.975 208.250 C 89.961 207.261%2C88.422 205.739%2C86.434 204.750 C 82.497 202.791%2C80.000 202.500%2C80.000 204.000 C 80.000 204.994%2C81.362 205.385%2C83.750 205.075 C 84.438 204.985%2C85.000 205.345%2C85.000 205.874 C 85.000 206.404%2C85.273 207.548%2C85.607 208.418 C 85.978 209.385%2C85.683 210.000%2C84.848 210.000 C 84.096 210.000%2C82.919 210.900%2C82.232 212.000 C 81.492 213.186%2C81.394 214.000%2C81.992 214.000 C 82.546 214.000%2C83.000 214.675%2C83.000 215.500 C 83.000 216.325%2C82.550 217.000%2C82.000 217.000 C 80.560 217.000%2C80.766 222.569%2C82.250 223.751 C 87.646 228.048%2C99.805 227.634%2C99.177 223.175 C 98.999 221.913%2C99.365 220.265%2C99.990 219.512 C 100.849 218.478%2C100.756 217.428%2C99.609 215.211 C 98.150 212.389%2C98.188 212.235%2C100.617 211.129 C 102.896 210.090%2C103.082 210.166%2C102.529 211.909 C 101.832 214.104%2C104.753 215.552%2C109.000 215.117 C 111.317 214.880%2C111.208 215.122%2C107.500 218.428 C 104.899 220.747%2C103.893 222.258%2C104.624 222.747 C 105.243 223.161%2C106.051 224.896%2C106.421 226.602 C 106.990 229.226%2C108.050 230.127%2C113.297 232.446 C 116.709 233.954%2C120.625 236.198%2C122.000 237.434 C 123.375 238.669%2C126.510 240.696%2C128.967 241.937 C 131.424 243.178%2C134.258 245.145%2C135.266 246.307 C 136.905 248.197%2C137.330 248.272%2C139.299 247.020 C 140.510 246.251%2C143.075 244.828%2C145.000 243.859 C 146.925 242.890%2C149.998 240.528%2C151.830 238.610 C 153.661 236.693%2C156.432 234.844%2C157.986 234.503 C 159.836 234.097%2C161.016 233.071%2C161.402 231.534 C 161.726 230.242%2C162.297 228.391%2C162.669 227.419 C 163.195 226.051%2C162.968 225.798%2C161.661 226.300 C 160.276 226.831%2C160.086 226.506%2C160.596 224.473 C 161.236 221.924%2C159.457 221.023%2C157.450 222.879 C 156.928 223.362%2C154.700 224.057%2C152.500 224.424 L 148.500 225.090 151.750 222.472 C 153.538 221.033%2C155.000 219.243%2C155.000 218.495 C 155.000 217.747%2C155.978 216.824%2C157.173 216.445 L 159.346 215.755 156.923 214.447 C 155.424 213.637%2C154.138 213.493%2C153.550 214.069 C 152.018 215.570%2C151.000 215.147%2C151.000 213.008 C 151.000 211.913%2C150.100 210.455%2C149.000 209.768 C 146.503 208.208%2C146.430 207.000%2C148.833 207.000 C 149.842 207.000%2C150.980 206.687%2C151.362 206.304 C 151.745 205.922%2C152.607 205.516%2C153.279 205.404 C 157.062 204.768%2C159.919 202.953%2C159.374 201.532 C 158.990 200.531%2C159.368 200.000%2C160.464 200.000 C 162.745 200.000%2C165.000 197.579%2C165.000 195.130 C 165.000 194.024%2C165.450 192.840%2C166.000 192.500 C 166.550 192.160%2C167.000 192.262%2C167.000 192.725 C 167.000 193.982%2C172.858 197.206%2C173.933 196.541 C 175.789 195.394%2C176.134 198.151%2C174.342 199.803 C 172.254 201.726%2C171.643 204.984%2C173.361 205.032 C 173.988 205.049%2C175.400 205.750%2C176.500 206.590 C 178.374 208.019%2C178.390 208.178%2C176.750 209.107 C 175.788 209.653%2C175.000 210.582%2C175.000 211.172 C 175.000 211.904%2C175.436 211.883%2C176.371 211.107 C 177.243 210.383%2C178.580 210.279%2C180.042 210.820 C 181.623 211.405%2C181.961 211.906%2C181.122 212.424 C 180.163 213.017%2C180.164 213.493%2C181.125 214.651 C 182.122 215.852%2C181.863 216.572%2C179.717 218.561 C 176.638 221.417%2C172.316 221.733%2C170.297 219.250 C 169.262 217.977%2C168.733 217.840%2C168.354 218.750 C 168.068 219.438%2C167.196 220.000%2C166.417 220.000 C 165.638 220.000%2C165.000 220.486%2C165.000 221.079 C 165.000 221.776%2C166.147 221.907%2C168.230 221.449 C 170.985 220.844%2C171.283 220.954%2C170.254 222.194 C 168.908 223.815%2C170.312 226.000%2C172.700 226.000 C 174.812 226.000%2C174.209 227.370%2C170.750 230.430 C 168.284 232.611%2C167.862 233.426%2C169.000 233.809 C 170.513 234.318%2C171.900 235.712%2C177.028 241.879 C 181.278 246.991%2C186.839 245.141%2C187.445 238.412 C 187.639 236.261%2C187.843 234.180%2C187.899 233.789 C 188.115 232.270%2C192.608 228.888%2C197.117 226.850 C 201.926 224.677%2C204.309 221.136%2C201.156 220.849 C 198.906 220.644%2C194.133 220.936%2C190.500 221.501 C 186.395 222.139%2C184.166 220.710%2C185.937 218.576 C 186.656 217.709%2C187.897 217.000%2C188.694 217.000 C 189.491 217.000%2C190.820 216.323%2C191.648 215.495 C 192.567 214.576%2C194.780 214.045%2C197.327 214.131 C 199.935 214.219%2C203.080 213.440%2C205.713 212.054 C 208.030 210.834%2C210.439 210.153%2C211.065 210.540 C 212.305 211.307%2C218.949 204.336%2C218.981 202.234 C 218.991 201.537%2C220.463 200.243%2C222.250 199.358 C 228.817 196.105%2C231.500 191.521%2C231.500 183.554 C 231.500 177.741%2C231.901 175.952%2C233.724 173.630 C 235.979 170.756%2C237.754 164.420%2C236.620 163.287 C 236.279 162.946%2C236.000 163.572%2C236.000 164.678 C 236.000 168.029%2C232.600 170.289%2C228.314 169.789 C 225.449 169.454%2C224.167 169.807%2C222.996 171.253 C 221.482 173.123%2C221.419 173.121%2C219.629 171.142 C 217.501 168.791%2C218.333 166.653%2C221.040 167.513 C 224.262 168.535%2C229.770 166.987%2C230.314 164.906 C 230.611 163.772%2C231.689 163.000%2C232.978 163.000 C 237.133 163.000%2C240.610 156.508%2C239.359 151.085 C 238.779 148.572%2C238.806 148.555%2C240.349 150.500 C 241.920 152.479%2C241.937 152.476%2C241.968 150.219 C 241.986 148.964%2C241.325 147.678%2C240.500 147.362 C 239.675 147.045%2C239.000 146.199%2C239.000 145.482 C 239.000 142.414%2C233.323 139.234%2C228.431 139.561 L 223.723 139.876 224.391 131.861 C 225.037 124.121%2C224.990 123.868%2C223.030 124.491 C 220.860 125.179%2C220.336 124.064%2C222.033 122.367 C 223.357 121.043%2C222.214 118.000%2C220.393 118.000 C 219.627 118.000%2C219.000 118.401%2C219.000 118.892 M92.729 123.750 C 90.967 127.694%2C88.083 129.862%2C83.500 130.687 C 79.803 131.353%2C79.706 131.449%2C82.222 131.954 C 84.298 132.370%2C84.729 132.846%2C84.037 133.954 C 83.260 135.200%2C82.764 135.211%2C80.565 134.035 C 77.366 132.323%2C77.355 131.683%2C80.500 130.000 C 83.574 128.355%2C83.776 126.984%2C80.831 127.754 C 79.134 128.198%2C78.797 127.972%2C79.280 126.712 C 80.308 124.033%2C76.212 123.452%2C73.600 125.906 C 72.374 127.058%2C70.725 128.007%2C69.936 128.015 C 68.731 128.028%2C68.742 128.187%2C70.000 129.000 C 71.216 129.786%2C71.078 129.972%2C69.275 129.985 C 67.334 129.998%2C67.127 129.617%2C67.650 127.000 C 68.169 124.404%2C67.958 124.000%2C66.081 124.000 C 64.888 124.000%2C64.003 124.563%2C64.114 125.250 C 64.589 128.196%2C62.739 130.001%2C59.143 130.100 C 55.977 130.186%2C55.828 130.290%2C58.000 130.895 C 61.205 131.786%2C61.418 135.667%2C58.262 135.667 C 55.565 135.667%2C53.864 133.554%2C55.314 132.007 C 56.260 130.998%2C55.918 130.879%2C53.624 131.422 C 51.279 131.976%2C50.857 131.815%2C51.342 130.551 C 52.151 128.442%2C50.677 128.595%2C48.655 130.829 C 46.452 133.263%2C46.569 134.723%2C49.087 136.242 C 51.904 137.941%2C57.152 148.399%2C56.342 150.698 C 55.993 151.689%2C54.596 153.704%2C53.238 155.176 L 50.768 157.851 53.296 164.676 C 54.686 168.429%2C55.992 172.114%2C56.199 172.864 C 57.067 176.007%2C63.000 169.097%2C63.000 164.942 C 63.000 160.657%2C65.198 160.266%2C66.507 164.319 C 67.113 166.192%2C67.278 166.253%2C67.679 164.750 C 67.936 163.788%2C68.676 162.988%2C69.323 162.973 C 69.970 162.959%2C72.501 161.113%2C74.946 158.873 C 78.805 155.338%2C79.169 154.674%2C77.696 153.850 C 76.699 153.292%2C76.000 151.685%2C76.000 149.950 C 76.000 148.011%2C75.492 147.000%2C74.519 147.000 C 72.489 147.000%2C71.315 151.959%2C73.086 153.053 C 74.414 153.874%2C73.731 155.378%2C71.917 155.625 C 71.412 155.694%2C70.550 155.806%2C70.000 155.875 C 69.450 155.944%2C69.000 156.750%2C69.000 157.667 C 69.000 160.476%2C67.723 158.237%2C67.467 154.979 C 67.334 153.295%2C67.791 151.352%2C68.481 150.662 C 70.539 148.603%2C71.272 145.033%2C69.960 143.452 C 69.297 142.653%2C69.035 141.944%2C69.378 141.875 C 69.720 141.806%2C70.450 141.638%2C71.000 141.500 C 71.550 141.363%2C73.354 141.194%2C75.010 141.125 C 76.665 141.056%2C78.730 140.170%2C79.599 139.156 C 80.611 137.973%2C82.043 137.477%2C83.589 137.772 C 86.429 138.315%2C86.535 138.751%2C84.402 141.108 C 82.198 143.543%2C83.513 145.455%2C86.130 143.621 C 87.230 142.851%2C88.939 142.433%2C89.928 142.692 C 91.926 143.214%2C95.996 138.810%2C96.006 136.115 C 96.010 135.227%2C96.658 133.263%2C97.447 131.750 C 98.236 130.238%2C98.458 129.000%2C97.941 129.000 C 97.423 129.000%2C97.000 128.277%2C97.000 127.393 C 97.000 126.375%2C97.550 125.997%2C98.500 126.362 C 100.720 127.214%2C100.321 125.650%2C97.686 123.174 C 94.706 120.375%2C94.211 120.433%2C92.729 123.750 M148.337 141.435 C 148.640 142.225%2C148.350 143.073%2C147.694 143.321 C 146.900 143.620%2C147.126 144.252%2C148.369 145.209 C 149.958 146.432%2C150.048 146.951%2C148.970 148.677 C 147.939 150.328%2C147.958 151.284%2C149.073 153.803 C 149.982 155.855%2C150.701 156.495%2C151.207 155.700 C 151.786 154.788%2C151.973 154.806%2C151.985 155.773 C 151.996 156.708%2C152.663 156.612%2C154.500 155.408 C 156.652 153.998%2C157.000 153.978%2C157.000 155.263 C 157.000 158.509%2C150.587 160.562%2C147.764 158.219 C 146.509 157.177%2C145.721 157.458%2C143.140 159.869 C 140.078 162.729%2C140.065 162.784%2C142.265 163.382 C 143.806 163.801%2C145.016 163.370%2C146.160 161.995 C 148.141 159.615%2C149.000 159.465%2C149.000 161.500 C 149.000 162.325%2C148.502 163.000%2C147.893 163.000 C 147.284 163.000%2C147.045 163.675%2C147.362 164.500 C 147.795 165.630%2C147.190 166.000%2C144.910 166.000 C 143.146 166.000%2C142.140 166.417%2C142.500 167.000 C 142.840 167.550%2C144.329 168.014%2C145.809 168.032 C 148.294 168.061%2C148.363 168.168%2C146.704 169.426 C 145.715 170.175%2C144.028 170.559%2C142.954 170.278 C 141.489 169.894%2C141.000 170.275%2C141.000 171.800 C 141.000 172.918%2C140.438 174.060%2C139.750 174.338 C 138.991 174.644%2C139.175 174.873%2C140.219 174.921 C 141.321 174.972%2C141.731 175.538%2C141.362 176.500 C 141.005 177.430%2C141.397 178.048%2C142.393 178.125 C 143.277 178.194%2C144.486 178.306%2C145.081 178.375 C 145.675 178.444%2C146.737 179.288%2C147.441 180.250 C 149.373 182.892%2C149.957 182.375%2C149.456 178.466 C 149.040 175.219%2C149.162 175.016%2C150.950 175.973 C 152.021 176.547%2C153.547 177.943%2C154.341 179.077 C 155.758 181.100%2C155.814 181.080%2C157.366 177.968 C 158.858 174.978%2C158.839 174.771%2C157.043 174.301 C 155.995 174.027%2C154.883 173.138%2C154.571 172.326 C 153.798 170.310%2C158.980 161.580%2C160.216 162.816 C 160.814 163.414%2C160.672 164.568%2C159.832 165.938 C 158.677 167.822%2C158.732 168.243%2C160.250 169.105 C 162.233 170.232%2C162.624 173.000%2C160.800 173.000 C 159.919 173.000%2C159.896 173.296%2C160.713 174.113 C 162.675 176.075%2C163.747 174.188%2C164.462 167.514 C 165.118 161.386%2C165.310 161.000%2C167.702 161.000 C 169.895 161.000%2C170.066 160.785%2C168.947 159.436 C 168.103 158.419%2C166.805 158.083%2C165.240 158.476 C 163.699 158.863%2C163.064 158.706%2C163.475 158.040 C 163.829 157.468%2C163.702 157.000%2C163.193 157.000 C 162.656 157.000%2C162.581 155.289%2C163.015 152.917 C 163.844 148.386%2C161.428 144.393%2C157.500 143.801 C 156.400 143.636%2C154.772 142.713%2C153.883 141.750 C 151.882 139.585%2C147.532 139.339%2C148.337 141.435 M95.611 153.429 C 95.948 154.307%2C95.668 155.695%2C94.989 156.513 C 94.311 157.331%2C94.090 158.000%2C94.500 158.000 C 94.910 158.000%2C94.689 158.669%2C94.011 159.487 C 93.332 160.305%2C93.037 161.655%2C93.357 162.487 C 94.135 164.517%2C91.363 164.472%2C90.225 162.437 C 89.438 161.031%2C89.211 161.041%2C87.974 162.531 C 86.782 163.968%2C86.884 164.409%2C88.739 165.844 C 91.753 168.177%2C92.899 173.048%2C90.271 172.361 C 88.148 171.805%2C84.647 175.038%2C86.644 175.711 C 87.273 175.922%2C87.558 176.974%2C87.277 178.048 C 86.916 179.430%2C87.273 180.000%2C88.500 180.000 C 89.766 180.000%2C90.086 179.436%2C89.686 177.909 C 89.215 176.105%2C89.476 175.903%2C91.592 176.434 C 94.162 177.079%2C96.615 174.038%2C94.180 173.227 C 92.195 172.565%2C92.791 167.148%2C95.000 165.768 C 96.100 165.081%2C97.000 163.817%2C97.000 162.959 C 97.000 162.102%2C97.501 160.899%2C98.113 160.287 C 98.779 159.621%2C98.879 158.637%2C98.363 157.837 C 97.888 157.102%2C97.500 155.640%2C97.500 154.588 C 97.500 153.537%2C96.937 152.487%2C96.249 152.255 C 95.451 151.986%2C95.220 152.411%2C95.611 153.429 M123.614 167.563 C 123.311 168.353%2C122.429 169.000%2C121.654 169.000 C 119.499 169.000%2C117.591 171.655%2C119.208 172.403 C 120.234 172.877%2C120.242 173.120%2C119.244 173.585 C 118.553 173.907%2C118.259 174.611%2C118.592 175.148 C 118.924 175.686%2C118.433 176.969%2C117.500 178.000 C 115.406 180.313%2C116.303 182.000%2C119.626 182.000 C 121.680 182.000%2C122.020 182.363%2C121.500 184.000 C 121.010 185.544%2C121.320 186.000%2C122.859 186.000 C 123.956 186.000%2C125.059 185.213%2C125.311 184.250 C 125.673 182.865%2C125.792 182.946%2C125.884 184.636 C 126.022 187.171%2C128.474 192.192%2C129.214 191.453 C 130.527 190.140%2C127.722 179.000%2C126.079 179.000 C 125.705 179.000%2C124.860 179.540%2C124.200 180.200 C 123.267 181.133%2C123.000 181.049%2C123.000 179.822 C 123.000 178.955%2C122.330 177.689%2C121.511 177.009 C 120.692 176.329%2C120.275 175.365%2C120.583 174.865 C 120.892 174.366%2C121.974 174.979%2C122.988 176.229 L 124.831 178.500 125.510 175.807 C 126.322 172.585%2C125.483 170.878%2C123.468 171.651 C 120.999 172.598%2C121.837 170.562%2C124.609 168.880 C 126.653 167.640%2C126.887 167.171%2C125.692 166.712 C 124.841 166.386%2C123.921 166.763%2C123.614 167.563 M208.000 170.622 C 208.000 171.380%2C208.414 172.000%2C208.919 172.000 C 209.472 172.000%2C209.459 173.375%2C208.886 175.449 C 207.771 179.489%2C205.015 185.052%2C205.006 183.281 C 205.003 182.611%2C204.420 182.285%2C203.710 182.558 C 202.927 182.858%2C201.946 181.739%2C201.210 179.705 C 199.738 175.635%2C199.691 174.691%2C201.000 175.500 C 201.550 175.840%2C202.000 175.218%2C202.000 174.118 C 202.000 173.018%2C202.481 171.821%2C203.068 171.458 C 203.656 171.095%2C203.906 170.197%2C203.624 169.463 C 203.343 168.730%2C203.650 167.936%2C204.306 167.699 C 205.846 167.144%2C208.000 168.849%2C208.000 170.622 M64.243 186.085 C 62.445 188.275%2C62.176 189.332%2C62.920 191.290 C 63.726 193.409%2C69.506 198.000%2C71.368 198.000 C 72.803 198.000%2C71.856 195.391%2C70.000 194.232 C 67.875 192.905%2C67.191 187.618%2C69.000 186.500 C 70.539 185.549%2C70.189 184.282%2C68.250 183.785 C 67.181 183.512%2C65.622 184.407%2C64.243 186.085 M276.500 268.030 C 273.200 269.612%2C263.991 273.965%2C256.035 277.704 C 248.080 281.442%2C234.580 287.973%2C226.035 292.217 L 210.500 299.934 215.355 299.967 C 219.041 299.992%2C221.208 299.330%2C224.355 297.218 C 226.635 295.688%2C230.975 293.387%2C234.000 292.106 C 239.019 289.979%2C258.355 280.076%2C273.622 271.813 C 285.530 265.369%2C287.528 262.743%2C276.500 268.030 M240.097 276.530 C 231.625 280.654%2C224.945 284.279%2C225.252 284.586 C 225.559 284.893%2C233.166 281.531%2C242.155 277.114 C 251.145 272.698%2C257.825 269.073%2C257.000 269.059 C 256.175 269.044%2C248.569 272.406%2C240.097 276.530 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
    "__typename": "oiRecipeGallery_OptimizedImages"
   },
   "oiBackground": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MjE2MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MjE2MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 3840w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjI1NjAsImhlaWdodCI6MTQ0MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 2560w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjE5MjAsImhlaWdodCI6MTA4MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1920w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEzNjYsImhlaWdodCI6NzY4LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1366w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyODAsImhlaWdodCI6NzIwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1280w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM3NSwiaGVpZ2h0IjoyMTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 375w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc1MCwiaGVpZ2h0Ijo0MjEsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 750w",
    "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MjE2MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MjE2MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 3840w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjI1NjAsImhlaWdodCI6MTQ0MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 2560w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjE5MjAsImhlaWdodCI6MTA4MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1920w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEzNjYsImhlaWdodCI6NzY4LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1366w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyODAsImhlaWdodCI6NzIwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1280w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM3NSwiaGVpZ2h0IjoyMTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 375w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9TbG93LUNvb2tlci1aaXRpLWFuZC1TYXVzYWdlLU1lYXRiYWxscy0wNDYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc1MCwiaGVpZ2h0Ijo0MjEsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 750w",
    "maxSrcsetWidth": 3840,
    "placeholderWidth": 3840,
    "placeholderHeight": 2160,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAJABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFwAAAwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAgMEBf%2FEAB4QAAEDBQEBAAAAAAAAAAAAAAMBAiEABBEzcRJR%2F8QAFQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgP%2FxAAYEQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIRA%2F%2FaAAwDAQACEQMRAD8A3WFM1hXseR6Is5nHEqVulOyXUy6xgjeW6GJTkeByLKJHqYz8pw6aWkbS14U2Ws3UpSLoKt95O0yR%2F9k%3D",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='168' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M276.065 19.431 C 274.806 20.770%2C272.062 22.152%2C269.949 22.509 C 265.609 23.242%2C264.560 24.232%2C263.603 28.500 C 262.272 34.443%2C260.794 36.876%2C257.906 37.883 C 255.474 38.731%2C255.000 39.445%2C255.000 42.264 C 255.000 45.152%2C254.430 45.952%2C250.994 47.883 C 246.732 50.279%2C247.075 50.430%2C245.523 45.477 C 245.123 44.203%2C244.710 44.162%2C242.992 45.227 C 241.304 46.274%2C240.784 46.252%2C240.069 45.102 C 239.327 43.910%2C238.630 43.926%2C235.349 45.214 C 233.232 46.044%2C230.979 46.538%2C230.343 46.310 C 229.707 46.082%2C228.506 46.868%2C227.673 48.056 C 226.841 49.245%2C225.674 49.916%2C225.080 49.549 C 224.486 49.182%2C224.000 49.321%2C224.000 49.858 C 224.000 50.394%2C224.563 51.068%2C225.250 51.354 C 226.160 51.733%2C226.023 52.262%2C224.750 53.297 C 220.627 56.650%2C223.985 62.366%2C228.384 59.484 C 231.792 57.251%2C235.658 56.959%2C239.664 58.633 C 242.512 59.823%2C243.000 59.823%2C243.000 58.636 C 243.000 55.483%2C245.781 54.708%2C248.965 56.975 C 252.497 59.490%2C252.860 61.000%2C249.933 61.000 C 248.320 61.000%2C248.005 61.440%2C248.500 63.000 C 248.974 64.494%2C248.675 65.008%2C247.317 65.030 C 245.602 65.059%2C245.606 65.123%2C247.389 66.158 C 248.860 67.012%2C249.466 66.920%2C250.126 65.739 C 250.593 64.905%2C252.105 63.939%2C253.487 63.593 C 254.869 63.246%2C256.000 62.561%2C256.000 62.070 C 256.000 61.580%2C258.033 60.194%2C260.517 58.992 C 263.001 57.789%2C265.499 55.936%2C266.067 54.875 C 266.635 53.813%2C267.511 53.198%2C268.014 53.508 C 268.516 53.819%2C269.861 53.139%2C271.003 51.997 C 272.145 50.855%2C274.234 49.481%2C275.645 48.945 C 277.741 48.148%2C278.095 47.517%2C277.586 45.485 C 277.126 43.655%2C277.362 43.000%2C278.481 43.000 C 280.336 43.000%2C280.603 37.003%2C278.827 35.227 C 277.309 33.709%2C279.346 28.829%2C281.220 29.493 C 281.924 29.742%2C283.329 28.806%2C284.343 27.412 C 286.572 24.346%2C285.835 20.031%2C282.954 19.278 C 281.880 18.997%2C281.000 18.369%2C281.000 17.883 C 281.000 16.184%2C278.329 17.021%2C276.065 19.431 M70.891 22.167 C 70.831 22.900%2C70.648 26.200%2C70.484 29.500 C 70.321 32.800%2C69.695 39.020%2C69.094 43.322 C 67.097 57.603%2C68.130 57.696%2C71.075 43.500 C 74.062 29.100%2C74.439 21.964%2C72.250 21.244 C 71.563 21.018%2C70.951 21.433%2C70.891 22.167 M26.500 31.208 C 22.216 33.665%2C18.007 41.589%2C18.112 47.000 L 18.180 50.500 19.136 47.182 C 20.492 42.476%2C22.446 43.756%2C22.794 49.579 L 23.088 54.500 31.042 54.444 C 37.708 54.396%2C39.235 54.072%2C40.466 52.444 C 41.886 50.566%2C41.937 50.585%2C41.963 53.000 C 42.007 57.271%2C40.051 62.746%2C37.725 64.860 C 36.501 65.972%2C34.309 67.921%2C32.853 69.191 C 31.397 70.461%2C29.946 72.963%2C29.628 74.750 C 28.841 79.177%2C30.145 78.826%2C32.140 74.073 C 33.297 71.319%2C35.430 69.071%2C39.372 66.453 C 43.212 63.904%2C45.346 61.684%2C46.183 59.370 C 47.392 56.026%2C49.279 55.025%2C50.537 57.060 C 50.951 57.730%2C51.697 57.454%2C52.564 56.310 C 53.849 54.615%2C53.938 54.611%2C53.968 56.250 C 53.986 57.213%2C54.402 58.000%2C54.893 58.000 C 55.384 58.000%2C56.104 57.213%2C56.493 56.250 C 57.108 54.729%2C57.336 54.827%2C58.235 57.000 L 59.271 59.500 60.036 57.000 C 60.456 55.625%2C60.845 55.089%2C60.900 55.809 C 60.955 56.529%2C61.450 56.840%2C62.000 56.500 C 62.550 56.160%2C63.000 56.674%2C63.000 57.641 C 63.000 58.706%2C63.347 59.025%2C63.879 58.450 C 65.125 57.103%2C66.361 44.659%2C65.176 45.391 C 64.642 45.721%2C63.928 43.149%2C63.536 39.488 C 62.626 30.999%2C61.022 31.159%2C60.921 39.750 C 60.828 47.739%2C60.324 47.078%2C59.209 37.500 L 58.393 30.500 57.496 39.500 L 56.599 48.500 55.431 39.500 C 54.343 31.117%2C54.254 30.886%2C54.132 36.125 C 53.867 47.450%2C52.539 49.241%2C52.000 39.000 L 51.500 29.500 50.099 38.500 C 49.329 43.450%2C48.382 48.114%2C47.995 48.864 C 47.019 50.759%2C43.008 46.302%2C39.344 39.250 C 35.040 30.968%2C31.157 28.537%2C26.500 31.208 M139.000 37.000 C 138.175 37.533%2C136.488 37.976%2C135.250 37.985 C 132.566 38.003%2C132.463 38.787%2C134.772 41.617 C 137.657 45.152%2C140.690 45.245%2C143.092 41.871 C 146.313 37.347%2C143.551 34.059%2C139.000 37.000 M167.151 44.405 C 166.593 45.557%2C166.105 45.938%2C166.068 45.250 C 165.984 43.703%2C163.000 43.572%2C163.000 45.115 C 163.000 45.788%2C161.982 45.563%2C160.433 44.548 C 158.282 43.139%2C157.593 43.080%2C156.183 44.183 C 152.579 47.003%2C152.519 49.605%2C156.084 48.473 C 157.155 48.133%2C158.000 48.336%2C158.000 48.933 C 158.000 49.520%2C157.550 50.000%2C157.000 50.000 C 154.664 50.000%2C156.285 52.093%2C159.750 53.550 C 164.028 55.348%2C172.215 55.631%2C176.193 54.117 C 178.677 53.172%2C178.813 52.836%2C177.943 49.800 C 176.281 44.005%2C169.089 40.409%2C167.151 44.405 M160.000 58.446 C 160.000 59.280%2C158.904 60.237%2C157.564 60.573 C 155.398 61.117%2C155.249 61.453%2C156.224 63.592 C 156.827 64.917%2C157.699 66.000%2C158.161 66.000 C 160.064 66.000%2C158.819 68.007%2C156.564 68.573 C 154.434 69.108%2C154.259 69.475%2C155.174 71.482 C 156.378 74.126%2C160.608 76.444%2C161.523 74.962 C 161.850 74.433%2C162.954 74.000%2C163.976 74.000 C 164.997 74.000%2C166.070 73.438%2C166.359 72.750 C 166.735 71.855%2C167.198 71.997%2C167.992 73.250 C 169.328 75.361%2C174.558 75.594%2C175.332 73.578 C 175.666 72.707%2C176.677 72.364%2C177.939 72.694 C 179.393 73.074%2C180.000 72.757%2C180.000 71.617 C 180.000 70.727%2C180.953 69.047%2C182.118 67.882 C 183.828 66.172%2C183.972 65.597%2C182.868 64.897 C 181.012 63.722%2C179.614 63.786%2C178.293 65.107 C 177.483 65.917%2C176.897 65.677%2C176.114 64.213 C 174.680 61.534%2C169.000 59.457%2C169.000 61.611 C 169.000 62.440%2C168.543 62.835%2C167.984 62.490 C 167.425 62.144%2C167.226 61.443%2C167.543 60.931 C 167.859 60.419%2C167.641 59.944%2C167.059 59.875 C 165.104 59.644%2C164.510 59.435%2C162.250 58.179 C 160.356 57.128%2C160.000 57.170%2C160.000 58.446 M140.075 59.750 C 139.924 65.165%2C139.386 65.986%2C137.333 63.933 C 136.576 63.176%2C136.090 63.322%2C135.664 64.433 C 135.212 65.612%2C135.717 66.000%2C137.703 66.000 C 139.155 66.000%2C141.176 66.754%2C142.195 67.676 C 143.615 68.962%2C144.322 69.078%2C145.224 68.176 C 146.125 67.275%2C146.118 67.000%2C145.192 67.000 C 144.248 67.000%2C144.248 66.576%2C145.194 65.062 C 146.154 63.523%2C146.121 62.595%2C145.033 60.562 C 143.471 57.644%2C140.150 57.100%2C140.075 59.750 M187.250 67.662 C 185.792 68.250%2C185.533 75.000%2C186.969 75.000 C 187.501 75.000%2C187.687 75.652%2C187.381 76.448 C 187.076 77.245%2C187.765 78.905%2C188.913 80.137 C 191.482 82.894%2C191.500 83.500%2C189.083 85.917 C 188.029 86.971%2C187.439 88.106%2C187.773 88.439 C 188.106 88.773%2C187.298 88.880%2C185.977 88.679 C 184.462 88.448%2C182.643 89.177%2C181.048 90.656 C 178.598 92.929%2C177.000 93.621%2C177.000 92.410 C 177.000 92.086%2C177.972 91.033%2C179.161 90.071 L 181.321 88.321 179.123 86.123 C 177.408 84.408%2C177.058 83.209%2C177.532 80.680 C 178.061 77.859%2C177.857 77.415%2C175.968 77.273 C 174.275 77.145%2C173.908 77.539%2C174.304 79.054 C 174.725 80.666%2C174.292 81.000%2C171.784 81.000 C 169.136 81.000%2C168.920 81.199%2C170.067 82.581 C 171.088 83.811%2C171.119 84.580%2C170.207 86.041 C 169.562 87.074%2C169.256 89.400%2C169.527 91.209 C 169.798 93.019%2C169.752 93.935%2C169.424 93.244 C 169.097 92.553%2C168.418 92.242%2C167.915 92.553 C 167.412 92.864%2C167.000 92.217%2C167.000 91.116 C 167.000 90.014%2C166.000 88.413%2C164.777 87.557 C 162.272 85.802%2C159.000 85.487%2C159.000 87.000 C 159.000 87.550%2C159.675 88.000%2C160.500 88.000 C 162.922 88.000%2C162.224 91.243%2C159.250 93.812 C 156.923 95.822%2C156.808 96.134%2C158.500 95.844 C 160.581 95.486%2C160.948 98.295%2C159.884 106.440 C 159.589 108.697%2C160.017 109.645%2C161.722 110.518 C 163.192 111.271%2C163.608 111.992%2C162.951 112.649 C 162.295 113.305%2C162.812 114.633%2C164.478 116.571 C 167.246 119.789%2C167.671 122.199%2C165.750 123.793 C 163.684 125.507%2C163.367 125.549%2C161.870 124.307 C 160.939 123.534%2C159.917 123.441%2C158.966 124.042 C 158.160 124.552%2C157.950 124.991%2C158.500 125.016 C 159.050 125.042%2C160.374 125.724%2C161.441 126.532 C 163.303 127.940%2C163.309 128.054%2C161.577 129.320 C 159.884 130.558%2C159.988 130.875%2C163.245 134.431 C 167.198 138.746%2C171.000 138.287%2C171.000 133.495 C 171.000 131.702%2C172.053 130.458%2C174.992 128.780 C 180.288 125.755%2C180.370 123.525%2C175.154 124.359 C 173.039 124.698%2C171.021 124.687%2C170.669 124.336 C 169.746 123.412%2C173.152 121.072%2C175.500 121.017 C 180.084 120.909%2C185.132 118.086%2C190.510 112.621 C 195.906 107.139%2C196.192 106.601%2C195.620 103.023 C 195.185 100.302%2C195.435 98.884%2C196.507 97.994 C 198.889 96.017%2C198.484 93.681%2C196.025 95.216 C 194.466 96.190%2C193.792 96.192%2C192.825 95.225 C 191.858 94.258%2C191.959 94.000%2C193.300 94.000 C 194.235 94.000%2C195.000 93.550%2C195.000 93.000 C 195.000 91.561%2C197.739 91.766%2C198.338 93.250 C 198.615 93.938%2C198.878 93.284%2C198.921 91.797 C 198.964 90.310%2C199.514 87.966%2C200.142 86.588 C 201.910 82.707%2C199.076 79.000%2C194.341 79.000 L 190.728 79.000 191.300 74.750 C 191.668 72.011%2C191.411 69.878%2C190.576 68.750 C 189.198 66.890%2C189.179 66.884%2C187.250 67.662 M118.250 68.720 C 117.563 68.966%2C117.000 69.796%2C117.000 70.564 C 117.000 71.333%2C115.848 72.251%2C114.440 72.604 C 112.817 73.012%2C112.074 73.750%2C112.409 74.623 C 113.056 76.309%2C111.403 76.461%2C110.382 74.809 C 109.977 74.154%2C110.172 73.443%2C110.814 73.229 C 111.646 72.951%2C111.573 72.431%2C110.563 71.420 C 108.774 69.631%2C108.215 69.642%2C106.357 71.500 C 105.532 72.325%2C104.453 73.000%2C103.960 73.000 C 103.467 73.000%2C103.322 72.325%2C103.638 71.500 C 104.368 69.597%2C102.623 69.544%2C101.065 71.422 C 100.416 72.204%2C98.111 73.143%2C95.942 73.510 C 91.277 74.298%2C91.367 73.979%2C94.500 78.595 C 97.385 82.846%2C97.600 84.679%2C95.489 87.012 C 94.139 88.504%2C94.160 89.174%2C95.693 93.311 C 97.310 97.671%2C97.513 97.846%2C99.205 96.315 C 100.192 95.421%2C101.000 93.860%2C101.000 92.845 C 101.000 90.895%2C102.596 90.289%2C103.173 92.019 C 103.360 92.579%2C104.860 91.792%2C106.508 90.269 C 109.021 87.946%2C109.344 87.138%2C108.514 85.250 C 107.285 82.452%2C106.238 82.370%2C105.820 85.040 C 105.644 86.161%2C105.050 86.949%2C104.500 86.790 C 103.950 86.630%2C103.689 86.050%2C103.921 85.500 C 104.153 84.950%2C104.378 83.556%2C104.421 82.402 C 104.479 80.863%2C105.656 79.889%2C108.843 78.743 C 113.061 77.226%2C113.171 77.238%2C112.666 79.169 C 112.281 80.643%2C112.537 81.008%2C113.655 80.579 C 114.485 80.261%2C115.696 80.000%2C116.346 80.000 C 118.126 80.000%2C121.307 71.971%2C120.324 69.960 C 119.871 69.033%2C118.938 68.475%2C118.250 68.720 M64.768 73.000 C 61.689 89.845%2C58.821 108.997%2C57.505 121.500 C 56.636 129.750%2C55.235 140.914%2C54.391 146.308 C 53.547 151.702%2C52.857 158.538%2C52.857 161.498 C 52.857 166.567%2C52.701 166.905%2C50.179 167.291 C 47.773 167.659%2C47.831 167.716%2C50.750 167.850 C 53.236 167.965%2C53.999 167.589%2C53.998 166.250 C 53.989 159.377%2C59.974 111.750%2C64.516 82.539 C 65.965 73.225%2C66.174 65.308%2C64.768 73.000 M147.000 75.893 C 147.000 76.502%2C147.563 77.000%2C148.250 76.999 C 149.130 76.999%2C149.397 78.481%2C149.153 81.999 C 148.803 87.061%2C149.186 87.569%2C152.946 87.030 C 154.152 86.857%2C154.174 87.085%2C153.083 88.400 C 152.363 89.268%2C151.344 89.713%2C150.819 89.388 C 150.295 89.064%2C149.618 89.744%2C149.316 90.899 C 148.506 93.996%2C147.200 93.456%2C147.744 90.250 C 148.208 87.510%2C148.204 87.508%2C146.605 89.669 C 144.941 91.918%2C145.364 94.953%2C147.357 95.063 C 147.986 95.098%2C147.488 95.534%2C146.250 96.031 C 142.875 97.388%2C143.639 100.150%2C147.744 101.431 C 149.522 101.985%2C149.863 101.806%2C149.387 100.565 C 148.619 98.566%2C149.426 98.569%2C151.431 100.574 C 153.454 102.597%2C154.942 99.840%2C153.054 97.566 C 152.157 96.485%2C152.187 95.673%2C153.183 94.078 C 154.679 91.683%2C156.215 91.275%2C155.362 93.500 C 154.433 95.920%2C156.626 95.220%2C158.385 92.535 C 160.381 89.489%2C160.397 89.000%2C158.500 89.000 C 157.452 89.000%2C157.000 87.944%2C157.000 85.500 C 157.000 83.575%2C156.550 81.944%2C156.000 81.875 C 155.450 81.806%2C154.534 81.694%2C153.964 81.625 C 152.450 81.443%2C151.104 78.894%2C151.700 77.341 C 151.982 76.603%2C151.753 76.000%2C151.189 76.000 C 150.625 76.000%2C149.452 75.727%2C148.582 75.393 C 147.712 75.059%2C147.000 75.284%2C147.000 75.893 M28.557 86.209 C 27.862 89.378%2C26.318 107.092%2C24.874 128.441 C 24.118 139.604%2C23.354 145.648%2C22.849 144.441 C 22.347 143.239%2C22.205 144.404%2C22.476 147.500 C 22.838 151.652%2C22.756 151.991%2C21.992 149.500 C 21.215 146.968%2C21.152 147.202%2C21.587 151.000 C 21.999 154.602%2C21.853 155.251%2C20.851 154.250 C 18.898 152.298%2C17.813 152.782%2C19.032 155.061 C 20.811 158.384%2C24.292 157.208%2C25.131 153.000 C 26.029 148.500%2C28.162 126.429%2C28.514 118.000 C 28.664 114.425%2C29.284 107.687%2C29.893 103.026 C 30.502 98.366%2C31.000 92.430%2C31.000 89.835 C 31.000 84.796%2C29.390 82.406%2C28.557 86.209 M119.786 105.047 C 118.511 106.446%2C118.100 108.569%2C118.182 113.337 C 118.258 117.811%2C117.794 120.456%2C116.645 122.096 C 115.534 123.683%2C115.000 123.951%2C115.000 122.923 C 115.000 122.085%2C115.492 120.908%2C116.093 120.307 C 117.339 119.061%2C115.666 115.000%2C113.906 115.000 C 113.343 115.000%2C113.191 115.500%2C113.569 116.112 C 113.947 116.723%2C113.723 117.553%2C113.072 117.955 C 112.421 118.358%2C111.683 120.342%2C111.432 122.364 C 111.026 125.634%2C111.277 126.155%2C113.699 127.076 C 118.875 129.043%2C121.625 127.180%2C121.189 122.000 C 120.929 118.913%2C122.039 117.330%2C123.117 119.250 C 123.657 120.213%2C124.752 121.000%2C125.550 121.000 C 127.436 121.000%2C127.394 121.991%2C125.449 123.414 C 122.890 125.285%2C125.053 128.788%2C130.788 132.064 C 135.719 134.880%2C137.990 134.390%2C134.800 131.200 C 133.867 130.267%2C133.874 130.000%2C134.831 130.000 C 135.509 130.000%2C136.321 130.672%2C136.636 131.493 C 137.028 132.516%2C138.041 132.809%2C139.854 132.425 C 142.395 131.886%2C142.423 131.926%2C140.559 133.432 C 139.491 134.294%2C137.916 135.002%2C137.059 135.005 C 136.201 135.008%2C137.300 136.100%2C139.500 137.432 C 142.995 139.549%2C143.700 139.674%2C145.079 138.427 C 145.947 137.642%2C147.072 136.992%2C147.579 136.983 C 148.085 136.973%2C149.560 135.848%2C150.855 134.483 C 152.150 133.117%2C153.838 132.000%2C154.605 132.000 C 155.948 132.000%2C156.472 130.153%2C156.023 127.000 C 155.721 124.877%2C155.576 124.830%2C152.674 125.934 C 151.014 126.565%2C149.856 126.575%2C149.476 125.962 C 149.149 125.433%2C149.568 125.000%2C150.406 125.000 C 151.244 125.000%2C152.411 124.100%2C153.000 123.000 C 154.008 121.117%2C153.641 120.557%2C151.638 120.919 C 150.491 121.126%2C148.049 117.730%2C148.648 116.761 C 148.906 116.342%2C149.926 116.000%2C150.913 116.000 C 153.524 116.000%2C158.228 111.301%2C157.686 109.233 C 157.305 107.779%2C157.213 107.759%2C157.116 109.111 C 157.000 110.728%2C152.000 110.668%2C152.000 109.050 C 152.000 108.656%2C150.670 108.333%2C149.044 108.333 C 147.154 108.333%2C146.343 108.724%2C146.794 109.417 C 147.182 110.013%2C147.500 112.824%2C147.500 115.664 C 147.500 120.669%2C147.385 120.878%2C143.750 122.486 C 140.902 123.746%2C140.000 124.729%2C140.000 126.572 C 140.000 127.908%2C139.580 129.000%2C139.067 129.000 C 137.871 129.000%2C136.812 125.701%2C137.428 123.891 C 138.002 122.205%2C130.207 115.706%2C128.429 116.389 C 127.723 116.660%2C126.922 115.825%2C126.580 114.461 C 126.248 113.138%2C125.026 111.170%2C123.864 110.088 C 122.314 108.644%2C121.924 107.440%2C122.395 105.561 C 123.144 102.578%2C122.205 102.393%2C119.786 105.047 M51.116 108.750 C 50.587 110.813%2C49.557 120.600%2C48.827 130.500 C 48.097 140.400%2C47.360 146.811%2C47.189 144.747 C 46.703 138.866%2C43.481 141.288%2C42.578 148.214 C 42.198 151.121%2C41.642 154.501%2C41.342 155.725 C 40.922 157.436%2C41.403 158.227%2C43.425 159.148 C 48.122 161.288%2C48.196 160.968%2C51.974 122.035 C 52.533 116.280%2C53.267 110.092%2C53.606 108.285 C 54.476 103.651%2C52.320 104.054%2C51.116 108.750 M201.000 160.529 C 191.940 164.895%2C186.516 167.999%2C187.945 168.000 C 190.148 168.000%2C215.140 156.046%2C217.450 153.888 C 219.624 151.856%2C215.747 153.422%2C201.000 160.529 M13.500 163.537 C 21.200 164.240%2C31.020 165.307%2C35.322 165.908 C 43.661 167.072%2C48.645 167.312%2C47.842 166.509 C 46.688 165.354%2C16.732 162.025%2C8.500 162.136 L -0.500 162.258 13.500 163.537 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
    "__typename": "oiBackground_OptimizedImages"
   }
  }
 ],
 "intro": "<p>With a feast of flavors, this slow cooker version of a baked ziti casserole will impress the whole family. Store-bought jarred roasted red bell peppers make for quick prep.</p>",
 "difficulty": "medium",
 "prepTime": 25,
 "cookTime": 200,
 "totalTime": 225,
 "serves": 6,
 "pot": false,
 "spicy": false,
 "author": null,
 "image": [],
 "recipeCategory": [],
 "video": [],
 "cuisine": [],
 "rating": null,
 "ratingCount": null,
 "tools": [],
 "ingredients": [
  {
   "label": "16 oz Ronzoni® Ziti",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "Main Ingredients:",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 lb Italian sausages, casing removed",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "¼ cup olive oil, divided",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 small sprig fresh rosemary",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "5 cloves garlic, sliced",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "4 cups sliced Tuscan kale leaves",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ tsp salt, divided",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ tsp black pepper, divided",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 can (28 oz) diced tomatoes",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 cup sodium-reduced chicken broth",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ cup roasted red bell peppers, sliced",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ cup torn fresh basil",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 tub (8 oz) ricotta cheese",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "¾ cup grated Parmesan cheese",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "8 oz fresh mozzarella cheese, sliced",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "8 oz shredded part-skim mozzarella cheese",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  }
 ],
 "instructions": [
  {
   "instruction": "<p>Roll sausage meat into 1-inch meatballs. Heat 2 Tbsp oil in large skillet set over medium heat; cook meatballs, in batches if needed, for 5 to 8 minutes or until browned all over. Transfer to plate; set aside.</p>",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "<p>Add remaining oil to same skillet; cook rosemary sprig and garlic cloves over medium heat for 2 to 3 minutes or until fragrant. Remove rosemary sprig. Add kale, and ¼ tsp each salt and pepper. Cook for 3 to 5 minutes or until kale is wilted. </p>",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "<p>Combine kale mixture, tomatoes, chicken broth, meatballs, roasted peppers, basil, and remaining salt and pepper. </p>",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "<p>In greased bowl of slow cooker, layer one-third each of the pasta, tomato mixture, ricotta, Parmesan, sliced mozzarella and shredded mozzarella. Repeat layers twice.</p>",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "<p>Cover and cook on High for 1 to 2 hours or Low for 3 to 4 hours or until pasta is tender and cheese is melted. Serve immediately.</p>",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  }
 ],
 "proTip": "For a vegetarian take, use plant-based sausages and veggie broth, or omit meatballs altogether and substitute beans or chunks of veggies, such as zucchini or butternut squash.",
 "pageBuilder": [],
 "product": [],
 "productHighlight": [
  {
   "subHeadline": null,
   "itemHeadline": null,
   "product": [],
   "containImage": false,
   "upDown": false,
   "__typename": "productHighlight_BlockType"
  }
 ],
 "__typename": "recipes_recipe_Entry",
 "seomatic": {
  "metaTitleContainer": "{\"title\":{\"title\":\"Ronzoni | Slow Cooker Ziti and Sausage Meatballs\"}}",
  "metaTagContainer": "{\"generator\":{\"content\":\"SEOmatic\",\"name\":\"generator\"},\"keywords\":[],\"description\":[],\"referrer\":{\"content\":\"no-referrer-when-downgrade\",\"name\":\"referrer\"},\"robots\":{\"content\":\"all\",\"name\":\"robots\"},\"fb:profile_id\":{\"content\":\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/ronzoni.pasta\\/\",\"property\":\"fb:profile_id\"},\"fb:app_id\":[],\"og:locale\":{\"content\":\"en_US\",\"property\":\"og:locale\"},\"og:locale:alternate\":[],\"og:site_name\":{\"content\":\"Ronzoni\",\"property\":\"og:site_name\"},\"og:type\":{\"content\":\"website\",\"property\":\"og:type\"},\"og:url\":{\"content\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/slow-cooker-ziti-and-sausage-meatballs\",\"property\":\"og:url\"},\"og:title\":{\"content\":\"Slow Cooker Ziti and Sausage Meatballs\",\"property\":\"og:title\"},\"og:description\":[],\"og:image\":[],\"og:image:width\":[],\"og:image:height\":[],\"og:image:alt\":[],\"og:see_also\":[{\"content\":\"https:\\/\\/twitter.com\\/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.youtube.com\\/channel\\/UCxJWyr0aHmnUjpLSma0pRjA\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.pinterest.com\\/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.instagram.com\\/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/ronzoni.pasta\\/\",\"property\":\"og:see_also\"}],\"facebook-site-verification\":[],\"twitter:card\":{\"content\":\"summary_large_image\",\"name\":\"twitter:card\"},\"twitter:site\":{\"content\":\"@ronzonipasta\",\"name\":\"twitter:site\"},\"twitter:creator\":{\"content\":\"@ronzonipasta\",\"name\":\"twitter:creator\"},\"twitter:title\":{\"content\":\"Slow Cooker Ziti and Sausage Meatballs\",\"name\":\"twitter:title\"},\"twitter:description\":[],\"twitter:image\":[],\"twitter:image:width\":[],\"twitter:image:height\":[],\"twitter:image:alt\":[],\"google-site-verification\":[],\"bing-site-verification\":[],\"pinterest-site-verification\":[]}",
  "metaLinkContainer": "{\"canonical\":{\"href\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/slow-cooker-ziti-and-sausage-meatballs\",\"rel\":\"canonical\"},\"home\":{\"href\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\",\"rel\":\"home\"},\"author\":{\"href\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/humans.txt\",\"rel\":\"author\",\"type\":\"text\\/plain\"},\"publisher\":[],\"alternate\":[]}",
  "metaScriptContainer": "{\"googleTagManager\":{\"script\":\"dataLayer = [];\\n(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':\\nnew Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],\\nj=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=\\n'https:\\/\\/www.googletagmanager.com\\/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);\\n})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N8NR3CK');\\n\",\"bodyScript\":\"<noscript><iframe src=\\\"https:\\/\\/www.googletagmanager.com\\/ns.html?id=GTM-N8NR3CK\\\"\\nheight=\\\"0\\\" width=\\\"0\\\" style=\\\"display:none;visibility:hidden\\\"><\\/iframe><\\/noscript>\\n\"}}",
  "metaJsonLdContainer": "{\"mainEntityOfPage\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@type\":\"WebPage\",\"author\":{\"@id\":\"#identity\"},\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"#identity\"},\"copyrightYear\":\"2021\",\"creator\":{\"@id\":\"#creator\"},\"dateModified\":\"2021-07-09T10:33:36-07:00\",\"datePublished\":\"2021-04-30T09:12:00-07:00\",\"headline\":\"Slow Cooker Ziti and Sausage Meatballs\",\"inLanguage\":\"en-us\",\"mainEntityOfPage\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/slow-cooker-ziti-and-sausage-meatballs\",\"name\":\"Slow Cooker Ziti and Sausage Meatballs\",\"publisher\":{\"@id\":\"#creator\"},\"url\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/slow-cooker-ziti-and-sausage-meatballs\"},\"identity\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@id\":\"#identity\",\"@type\":\"LocalBusiness\",\"priceRange\":\"$\",\"sameAs\":[\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/ronzoni.pasta\\/\",\"https:\\/\\/www.instagram.com\\/ronzonipasta\",\"https:\\/\\/www.pinterest.com\\/ronzonipasta\",\"https:\\/\\/www.youtube.com\\/channel\\/UCxJWyr0aHmnUjpLSma0pRjA\",\"https:\\/\\/twitter.com\\/ronzonipasta\"]},\"creator\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@id\":\"https:\\/\\/www.steadyrain.com\\/#creator\",\"@type\":\"LocalBusiness\",\"description\":\"SteadyRain is an award-winning digital agency headquartered in St. Louis, Missouri.\",\"name\":\"SteadyRain\",\"priceRange\":\"$\",\"url\":\"https:\\/\\/www.steadyrain.com\"},\"breadcrumbList\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"description\":\"Breadcrumbs list\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"item\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\",\"name\":\"Homepage\",\"position\":1}],\"name\":\"Breadcrumbs\"}}"
 }
}
Back to Recipes

Ingredients

 • Main Ingredients:

Instructions

 1. Roll sausage meat into 1-inch meatballs. Heat 2 Tbsp oil in large skillet set over medium heat; cook meatballs, in batches if needed, for 5 to 8 minutes or until browned all over. Transfer to plate; set aside.

 2. Add remaining oil to same skillet; cook rosemary sprig and garlic cloves over medium heat for 2 to 3 minutes or until fragrant. Remove rosemary sprig. Add kale, and ¼ tsp each salt and pepper. Cook for 3 to 5 minutes or until kale is wilted.

 3. Combine kale mixture, tomatoes, chicken broth, meatballs, roasted peppers, basil, and remaining salt and pepper.

 4. In greased bowl of slow cooker, layer one-third each of the pasta, tomato mixture, ricotta, Parmesan, sliced mozzarella and shredded mozzarella. Repeat layers twice.

 5. Cover and cook on High for 1 to 2 hours or Low for 3 to 4 hours or until pasta is tender and cheese is melted. Serve immediately.

– Pro Tip –

For a vegetarian take, use plant-based sausages and veggie broth, or omit meatballs altogether and substitute beans or chunks of veggies, such as zucchini or butternut squash.

Back to Recipes