{
 "uid": "ead36b1a-01e7-4677-9256-ca41757b04b1",
 "id": "41558",
 "title": "Southwestern Penne Salad",
 "slug": "southwestern-penne-salad",
 "url": "https://ronzoni.com/recipe/southwestern-penne-salad",
 "media": [
  {
   "id": "25147",
   "title": "Southwestern penne salad",
   "extension": "jpg",
   "mimeType": "image/jpeg",
   "alt": null,
   "itemCaption": null,
   "__typename": "images_Asset",
   "oiRecipeGallery": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1200w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjk5MiwiaGVpZ2h0Ijo5OTIsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 992w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc2OCwiaGVpZ2h0Ijo3NjgsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 768w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjUwMCwiaGVpZ2h0Ijo1MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 500w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjQwMCwiaGVpZ2h0Ijo0MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 400w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjgwMCwiaGVpZ2h0Ijo4MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 800w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyMCwiaGVpZ2h0IjozMjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 320w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY0MCwiaGVpZ2h0Ijo2NDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 640w",
    "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1200w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjk5MiwiaGVpZ2h0Ijo5OTIsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 992w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc2OCwiaGVpZ2h0Ijo3NjgsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 768w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjUwMCwiaGVpZ2h0Ijo1MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 500w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjQwMCwiaGVpZ2h0Ijo0MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 400w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjgwMCwiaGVpZ2h0Ijo4MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 800w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyMCwiaGVpZ2h0IjozMjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 320w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY0MCwiaGVpZ2h0Ijo2NDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 640w",
    "maxSrcsetWidth": 1200,
    "placeholderWidth": 1200,
    "placeholderHeight": 1200,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEAlgCWAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFwAAAwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAgMEBf%2FEACEQAAIBBAEFAQAAAAAAAAAAAAECAwAEERIhEzFBUWGB%2F8QAGAEAAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAwQFAAL%2FxAAcEQACAwADAQAAAAAAAAAAAAABAgAEEQMhMSL%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FALoLmNtI5UcIBkST4XY1J5XfSQ0dVd7Cw5pkig2Wcq48FMkj56rlGQkk%2BzfTHAZl3Fy1yoWddsHkhzzVVqiA6pyILYbMjJb1XTpmLWLGCue%2F7Q%2BOoEO7sKbAI8n%2F2Q%3D%3D",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='300' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 5.107 C 0.000 8.816%2C0.342 10.065%2C1.250 9.669 C 15.693 3.374%2C21.576 0.737%2C21.917 0.406 C 22.146 0.183%2C17.308 0.000%2C11.167 0.000 L 0.000 0.000 0.000 5.107 M243.109 3.510 C 240.694 5.429%2C237.673 7.000%2C236.394 7.000 C 234.267 7.000%2C232.000 9.488%2C232.000 11.823 C 232.000 12.348%2C233.688 13.082%2C235.750 13.453 C 237.813 13.825%2C241.450 15.059%2C243.834 16.195 C 248.915 18.616%2C248.636 18.804%2C254.840 8.775 C 260.163 0.169%2C260.132 -0.002%2C253.250 0.010 C 248.194 0.018%2C246.970 0.441%2C243.109 3.510 M111.547 7.910 C 110.719 9.510%2C109.470 11.012%2C108.771 11.246 C 107.754 11.588%2C107.775 12.439%2C108.877 15.508 C 110.347 19.604%2C108.935 22.000%2C105.049 22.000 C 104.187 22.000%2C102.897 22.935%2C102.183 24.078 C 100.561 26.675%2C101.586 28.058%2C106.908 30.459 C 110.710 32.173%2C110.958 32.165%2C115.164 30.193 C 120.264 27.801%2C131.232 25.491%2C133.450 26.343 C 136.652 27.571%2C138.097 26.081%2C136.544 23.153 C 134.309 18.937%2C126.117 11.000%2C124.000 11.000 C 122.938 11.000%2C120.532 9.650%2C118.653 8.000 C 114.403 4.269%2C113.436 4.256%2C111.547 7.910 M146.505 7.976 C 146.146 9.612%2C146.089 11.336%2C146.380 11.805 C 146.670 12.275%2C145.995 15.703%2C144.879 19.422 C 142.523 27.277%2C142.203 26.548%2C148.357 27.355 C 153.151 27.983%2C153.206 27.959%2C152.588 25.496 C 151.693 21.930%2C154.315 22.230%2C157.000 26.000 C 158.684 28.365%2C159.885 29.000%2C162.674 29.000 C 164.619 29.000%2C168.751 29.642%2C171.856 30.426 C 178.965 32.222%2C192.083 33.426%2C194.878 32.539 C 197.053 31.849%2C197.834 30.000%2C195.952 30.000 C 195.375 30.000%2C193.041 29.100%2C190.764 28.000 C 188.487 26.900%2C186.034 26.000%2C185.312 26.000 C 184.590 26.000%2C184.000 25.550%2C184.000 25.000 C 184.000 24.450%2C182.313 23.994%2C180.250 23.988 C 177.072 23.977%2C176.156 23.444%2C174.241 20.488 C 171.179 15.761%2C169.304 16.077%2C166.744 21.750 C 165.126 25.335%2C164.499 26.020%2C164.187 24.542 C 163.520 21.383%2C160.902 18.000%2C159.126 18.000 C 158.221 18.000%2C156.919 17.100%2C156.232 16.000 C 155.545 14.900%2C154.312 14.000%2C153.492 14.000 C 152.601 14.000%2C151.950 12.993%2C151.875 11.500 C 151.708 8.169%2C151.604 7.712%2C150.676 6.250 C 149.275 4.044%2C147.178 4.912%2C146.505 7.976 M292.200 25.200 C 291.540 25.860%2C291.011 27.998%2C291.025 29.950 C 291.046 33.007%2C291.542 33.745%2C294.595 35.265 C 296.546 36.236%2C298.560 36.772%2C299.071 36.456 C 300.559 35.537%2C300.142 29.363%2C298.500 28.000 C 297.675 27.315%2C297.000 26.135%2C297.000 25.378 C 297.000 23.682%2C293.835 23.565%2C292.200 25.200 M216.667 27.667 C 216.300 28.033%2C216.000 30.342%2C216.000 32.798 L 216.000 37.262 219.669 36.666 C 223.052 36.117%2C224.947 34.700%2C224.985 32.691 C 224.993 32.246%2C224.580 32.141%2C224.067 32.459 C 223.554 32.776%2C222.332 31.677%2C221.351 30.018 C 219.622 27.090%2C218.038 26.295%2C216.667 27.667 M40.500 31.356 C 38.850 31.985%2C36.751 33.400%2C35.835 34.500 C 33.999 36.704%2C22.806 37.037%2C19.001 35.000 C 16.182 33.492%2C9.096 33.798%2C4.283 35.636 L 0.000 37.272 0.000 50.636 L 0.000 64.000 5.750 64.183 C 20.682 64.659%2C23.841 63.439%2C29.187 55.131 C 31.534 51.484%2C34.027 48.140%2C34.727 47.700 C 35.427 47.260%2C36.000 46.411%2C36.000 45.813 C 36.000 45.215%2C38.025 41.652%2C40.500 37.895 C 42.975 34.138%2C45.000 30.825%2C45.000 30.532 C 45.000 29.823%2C44.081 29.991%2C40.500 31.356 M165.582 43.173 C 166.020 43.903%2C167.272 45.144%2C168.365 45.930 C 170.257 47.292%2C170.165 47.414%2C166.447 48.457 L 162.540 49.553 166.152 51.785 C 169.644 53.943%2C171.239 56.534%2C172.560 62.195 C 173.449 66.002%2C175.570 66.006%2C183.000 62.215 C 193.891 56.658%2C194.096 55.633%2C185.500 49.763 C 181.563 47.074%2C179.638 46.395%2C176.442 46.569 C 173.133 46.750%2C172.210 46.395%2C171.442 44.645 C 170.863 43.326%2C169.401 42.374%2C167.644 42.173 C 165.487 41.927%2C164.982 42.171%2C165.582 43.173 M252.000 44.300 C 250.558 45.033%2C249.500 46.439%2C249.500 47.624 C 249.500 48.753%2C248.854 50.459%2C248.064 51.415 C 247.023 52.675%2C246.943 53.347%2C247.771 53.859 C 249.448 54.895%2C248.754 62.500%2C246.984 62.500 C 246.074 62.500%2C245.501 61.309%2C245.395 59.198 C 245.181 54.945%2C244.443 54.289%2C242.177 56.339 C 241.168 57.253%2C239.703 58.010%2C238.921 58.022 C 238.140 58.034%2C236.378 58.907%2C235.007 59.960 C 232.605 61.805%2C232.587 61.904%2C234.507 62.639 C 235.603 63.059%2C238.008 64.425%2C239.851 65.675 C 241.693 66.925%2C244.843 68.235%2C246.851 68.586 C 252.446 69.565%2C255.286 71.726%2C254.738 74.588 C 254.163 77.596%2C255.712 77.698%2C261.000 75.000 C 263.156 73.900%2C266.123 73.000%2C267.592 73.000 C 269.062 73.000%2C271.764 72.073%2C273.597 70.940 C 276.422 69.194%2C278.685 68.864%2C288.465 68.771 L 300.000 68.661 300.000 59.331 C 300.000 54.199%2C299.796 50.000%2C299.547 50.000 C 298.516 50.000%2C293.999 52.366%2C293.991 52.911 C 293.986 53.235%2C291.286 53.591%2C287.991 53.703 C 284.696 53.815%2C281.999 53.590%2C281.999 53.203 C 281.998 52.816%2C280.879 51.200%2C279.513 49.610 C 277.106 46.812%2C276.822 46.742%2C270.498 47.390 C 264.402 48.015%2C263.800 47.891%2C261.439 45.529 C 258.649 42.740%2C255.800 42.369%2C252.000 44.300 M227.813 51.905 C 224.078 56.268%2C224.718 58.901%2C229.901 60.493 C 231.749 61.061%2C232.177 60.905%2C231.759 59.815 C 231.460 59.036%2C231.826 57.297%2C232.573 55.950 C 234.412 52.629%2C234.478 49.358%2C232.676 50.854 C 231.826 51.559%2C231.007 51.607%2C230.388 50.988 C 229.769 50.369%2C228.847 50.698%2C227.813 51.905 M164.651 64.687 C 162.878 65.164%2C161.576 66.157%2C154.730 72.250 C 153.030 73.763%2C151.244 75.000%2C150.761 75.000 C 150.277 75.000%2C150.160 75.450%2C150.500 76.000 C 150.840 76.550%2C150.710 77.000%2C150.212 77.000 C 149.714 77.000%2C148.268 77.900%2C147.000 79.000 C 143.408 82.115%2C146.298 81.375%2C155.193 76.903 C 164.462 72.243%2C172.052 66.977%2C171.631 65.500 C 171.311 64.378%2C167.465 63.931%2C164.651 64.687 M89.136 70.742 C 89.061 71.426%2C87.645 73.192%2C85.990 74.667 L 82.979 77.349 84.990 79.489 C 87.568 82.234%2C87.521 82.653%2C84.545 83.399 C 83.195 83.738%2C80.860 85.700%2C79.357 87.758 C 73.017 96.440%2C66.000 102.362%2C66.000 99.031 C 66.000 97.613%2C70.214 89.633%2C71.446 88.717 C 72.026 88.286%2C67.775 87.988%2C62.000 88.055 C 48.464 88.212%2C48.999 88.287%2C49.170 86.250 C 49.251 85.288%2C49.243 83.375%2C49.153 82.000 L 48.989 79.500 47.245 82.128 C 46.285 83.574%2C43.805 87.174%2C41.734 90.128 L 37.967 95.500 40.620 96.000 C 42.965 96.442%2C42.440 96.885%2C36.079 99.828 C 30.561 102.382%2C29.131 103.453%2C29.939 104.427 C 30.710 105.356%2C30.423 106.207%2C28.869 107.598 C 26.918 109.346%2C26.660 109.366%2C25.689 107.847 C 24.736 106.355%2C24.408 106.342%2C22.316 107.712 C 19.595 109.495%2C19.233 112.204%2C21.750 111.948 C 25.138 111.603%2C26.000 112.019%2C26.000 114.000 C 26.000 116.436%2C21.266 116.856%2C20.362 114.500 C 20.045 113.675%2C18.764 113.000%2C17.516 113.000 C 15.420 113.000%2C15.284 113.342%2C15.748 117.461 L 16.251 121.921 13.233 120.782 C 10.601 119.788%2C10.400 119.458%2C11.660 118.198 C 12.591 117.266%2C12.888 115.765%2C12.494 113.974 C 12.037 111.891%2C12.374 110.851%2C13.841 109.824 C 14.917 109.070%2C15.925 107.564%2C16.081 106.477 C 16.465 103.809%2C10.131 94.000%2C8.025 94.000 C 7.103 94.000%2C5.292 92.875%2C4.000 91.500 C 2.708 90.125%2C1.280 89.000%2C0.826 89.000 C 0.372 89.000%2C0.000 100.655%2C0.000 114.899 L 0.000 140.799 12.750 141.418 C 19.763 141.759%2C27.188 142.212%2C29.250 142.424 C 33.376 142.848%2C33.693 142.434%2C31.566 139.397 C 30.510 137.890%2C30.356 136.356%2C30.982 133.578 C 33.304 123.284%2C43.915 120.450%2C57.553 126.481 L 62.772 128.789 67.136 126.345 C 69.536 125.001%2C73.075 122.159%2C75.000 120.029 C 77.354 117.424%2C82.754 113.993%2C91.488 109.554 C 105.671 102.346%2C107.680 100.902%2C106.396 98.846 C 104.528 95.853%2C103.991 89.000%2C105.331 85.250 C 105.947 83.526%2C105.765 83.000%2C104.552 83.000 C 97.852 83.000%2C90.771 77.746%2C89.727 72.000 C 89.477 70.625%2C89.211 70.059%2C89.136 70.742 M129.516 71.563 C 127.596 73.014%2C127.685 73.193%2C132.266 77.109 C 134.870 79.335%2C137.000 82.021%2C137.000 83.078 C 137.000 85.422%2C137.042 85.423%2C141.610 83.250 L 145.287 81.500 142.403 80.992 C 140.536 80.663%2C139.056 79.517%2C138.205 77.742 C 137.482 76.234%2C136.514 75.000%2C136.054 75.000 C 135.593 75.000%2C134.934 73.875%2C134.589 72.500 C 133.877 69.663%2C132.393 69.389%2C129.516 71.563 M275.667 71.667 C 275.300 72.033%2C275.000 73.158%2C275.000 74.167 C 275.000 75.175%2C274.480 76.000%2C273.845 76.000 C 273.154 76.000%2C273.355 76.735%2C274.345 77.829 C 275.255 78.835%2C276.003 80.072%2C276.006 80.579 C 276.014 81.631%2C282.093 85.460%2C283.291 85.167 C 283.725 85.060%2C285.024 85.478%2C286.176 86.094 C 288.126 87.138%2C288.224 87.018%2C287.598 84.358 C 286.848 81.175%2C282.728 77.000%2C280.336 77.000 C 279.197 77.000%2C278.943 76.361%2C279.384 74.604 C 279.801 72.944%2C279.502 72.023%2C278.411 71.604 C 276.460 70.856%2C276.478 70.855%2C275.667 71.667 M186.750 92.080 C 185.788 92.641%2C185.000 94.047%2C185.000 95.205 C 185.000 97.173%2C184.882 97.203%2C183.191 95.673 C 181.493 94.136%2C181.127 94.295%2C177.221 98.275 C 174.034 101.523%2C173.197 103.039%2C173.647 104.757 C 173.996 106.092%2C173.781 107.000%2C173.117 107.000 C 172.502 107.000%2C172.000 107.675%2C172.000 108.500 C 172.000 109.325%2C171.116 110.000%2C170.035 110.000 C 168.955 110.000%2C167.589 110.900%2C167.000 112.000 C 166.411 113.100%2C165.326 114.000%2C164.587 114.000 C 163.849 114.000%2C162.685 114.675%2C162.000 115.500 C 161.315 116.325%2C159.573 117.023%2C158.128 117.051 C 153.487 117.140%2C164.031 125.447%2C168.823 125.477 C 171.409 125.493%2C172.496 125.944%2C172.498 127.000 C 172.499 127.891%2C173.613 128.628%2C175.244 128.816 C 177.342 129.057%2C177.852 128.779%2C177.413 127.634 C 176.476 125.193%2C184.622 120.283%2C187.070 121.812 C 190.842 124.167%2C191.097 122.457%2C187.595 118.296 C 182.382 112.100%2C183.880 99.217%2C190.196 95.928 C 193.251 94.338%2C193.134 94.512%2C192.417 92.643 C 191.707 90.793%2C189.360 90.560%2C186.750 92.080 M272.500 101.038 C 270.850 102.674%2C268.745 104.255%2C267.823 104.551 C 265.811 105.196%2C262.000 111.363%2C262.000 113.974 C 262.000 114.996%2C260.867 116.658%2C259.483 117.667 L 256.966 119.500 262.917 119.500 C 268.136 119.500%2C269.245 119.861%2C271.928 122.431 C 275.680 126.026%2C282.090 136.670%2C285.960 145.735 L 288.849 152.500 286.674 153.701 C 282.089 156.233%2C275.800 156.471%2C273.947 154.183 C 273.013 153.029%2C271.999 152.335%2C271.693 152.640 C 271.388 152.945%2C269.645 152.368%2C267.819 151.358 C 261.956 148.114%2C261.047 147.016%2C261.666 143.919 C 261.981 142.347%2C261.886 140.260%2C261.455 139.281 C 261.025 138.301%2C260.605 137.275%2C260.522 137.000 C 258.589 130.599%2C257.527 128.000%2C256.842 128.000 C 256.379 128.000%2C256.000 127.325%2C256.000 126.500 C 256.000 125.675%2C255.325 125.000%2C254.500 125.000 C 253.675 125.000%2C253.000 124.294%2C253.000 123.432 C 253.000 121.748%2C249.204 123.970%2C244.093 128.645 C 240.567 131.870%2C230.393 135.326%2C226.354 134.670 C 224.509 134.371%2C222.967 134.435%2C222.926 134.813 C 222.885 135.191%2C222.662 136.515%2C222.431 137.755 C 222.008 140.026%2C224.001 142.744%2C227.637 144.857 C 229.373 145.866%2C229.347 145.941%2C227.250 145.970 C 226.013 145.986%2C224.993 145.438%2C224.985 144.750 C 224.974 143.850%2C224.724 143.887%2C224.092 144.885 C 223.388 145.997%2C222.572 146.046%2C219.958 145.135 C 215.452 143.565%2C214.769 143.697%2C215.500 146.000 C 216.269 148.424%2C213.880 148.765%2C212.000 146.500 C 211.315 145.675%2C210.293 145.000%2C209.729 145.000 C 209.164 145.000%2C207.263 143.518%2C205.504 141.707 L 202.305 138.413 201.090 141.159 C 200.421 142.669%2C198.890 144.214%2C197.687 144.592 C 192.798 146.126%2C190.639 149.989%2C190.374 157.678 C 189.955 169.796%2C187.076 172.742%2C176.960 171.400 C 173.795 170.980%2C172.000 171.115%2C172.000 171.773 C 172.000 172.340%2C170.650 173.275%2C169.000 173.850 C 166.412 174.752%2C166.000 175.393%2C166.000 178.514 C 166.000 180.503%2C165.549 182.975%2C164.997 184.005 C 164.357 185.201%2C164.343 186.094%2C164.960 186.475 C 166.447 187.394%2C164.017 191.944%2C162.376 191.314 C 161.619 191.024%2C161.000 191.311%2C161.000 191.952 C 161.000 192.593%2C160.480 192.797%2C159.845 192.405 C 159.211 192.012%2C158.942 192.098%2C159.250 192.595 C 159.557 193.093%2C158.697 193.567%2C157.339 193.648 C 154.014 193.848%2C153.627 194.429%2C155.171 196.903 C 156.859 199.604%2C157.004 199.579%2C161.070 195.876 C 162.956 194.158%2C166.808 191.253%2C169.630 189.422 C 174.733 186.110%2C176.120 184.846%2C187.418 173.222 C 190.672 169.873%2C194.391 166.868%2C195.682 166.544 C 198.948 165.724%2C212.294 156.622%2C215.145 153.269 C 219.014 148.720%2C222.516 147.009%2C228.215 146.884 C 231.122 146.820%2C232.825 146.572%2C232.000 146.333 C 230.260 145.829%2C226.559 141.108%2C227.313 140.354 C 227.800 139.867%2C237.958 146.424%2C238.999 147.897 C 240.406 149.888%2C247.673 153.246%2C257.395 156.397 C 267.895 159.801%2C272.000 162.066%2C272.000 164.454 C 272.000 165.083%2C273.845 167.600%2C276.101 170.049 C 278.356 172.497%2C281.393 175.794%2C282.851 177.375 C 285.892 180.675%2C298.403 191.000%2C299.361 191.000 C 299.712 191.000%2C300.000 170.822%2C300.000 146.160 L 300.000 101.320 293.250 100.211 C 277.830 97.677%2C275.807 97.758%2C272.500 101.038 M231.805 100.085 C 231.580 100.759%2C231.791 103.828%2C232.273 106.905 C 232.754 109.982%2C233.360 113.963%2C233.620 115.750 C 233.924 117.852%2C234.651 119.000%2C235.676 119.000 C 236.939 119.000%2C237.142 118.265%2C236.676 115.392 C 236.122 111.977%2C236.223 111.809%2C238.570 112.258 C 241.603 112.838%2C241.141 110.028%2C237.541 106.000 C 236.312 104.625%2C234.611 102.456%2C233.760 101.180 C 232.804 99.746%2C232.057 99.328%2C231.805 100.085 M116.000 127.500 C 116.000 128.325%2C116.702 129.000%2C117.559 129.000 C 118.416 129.000%2C118.840 129.450%2C118.500 130.000 C 118.160 130.550%2C118.584 131.000%2C119.441 131.000 C 120.298 131.000%2C121.000 131.462%2C121.000 132.026 C 121.000 133.159%2C111.522 132.548%2C106.500 131.090 C 102.025 129.791%2C90.143 127.915%2C84.802 127.663 L 80.104 127.442 77.361 132.863 C 75.852 135.845%2C73.579 139.815%2C72.309 141.686 C 69.411 145.957%2C69.319 145.654%2C73.750 146.458 C 88.990 149.225%2C105.956 160.341%2C104.401 166.539 C 104.063 167.885%2C103.355 168.719%2C102.826 168.393 C 102.298 168.066%2C102.009 168.632%2C102.183 169.650 C 102.418 171.023%2C101.791 171.582%2C99.750 171.816 C 98.121 172.004%2C97.000 171.650%2C97.000 170.950 C 97.000 170.233%2C96.156 169.988%2C94.856 170.327 C 92.727 170.884%2C86.575 168.197%2C80.500 164.058 C 78.850 162.933%2C76.263 162.010%2C74.750 162.007 C 73.238 162.003%2C72.000 161.550%2C72.000 161.000 C 72.000 160.450%2C70.913 160.000%2C69.583 160.000 C 68.254 160.000%2C66.960 159.438%2C66.708 158.750 C 66.342 157.750%2C65.985 157.750%2C64.925 158.750 C 64.196 159.438%2C62.635 160.000%2C61.455 160.000 C 58.903 160.000%2C56.000 162.922%2C56.000 165.491 C 56.000 168.231%2C60.413 175.212%2C63.652 177.595 C 70.428 182.580%2C72.823 183.288%2C77.111 181.572 C 82.517 179.409%2C87.215 179.594%2C90.395 182.096 C 92.136 183.465%2C93.655 183.930%2C94.779 183.437 C 95.726 183.022%2C96.850 182.758%2C97.278 182.851 C 97.706 182.943%2C98.316 182.339%2C98.635 181.509 C 98.953 180.679%2C99.778 180.000%2C100.468 180.000 C 101.268 180.000%2C101.549 179.091%2C101.244 177.494 C 100.751 174.919%2C102.595 171.632%2C104.033 172.520 C 105.518 173.438%2C109.639 181.583%2C109.234 182.799 C 109.014 183.459%2C108.233 184.000%2C107.500 184.000 C 106.767 184.000%2C105.985 184.544%2C105.764 185.209 C 105.396 186.311%2C103.526 186.689%2C97.302 186.919 C 95.369 186.990%2C95.068 187.631%2C94.802 192.250 C 94.539 196.827%2C94.230 197.500%2C92.392 197.500 C 91.219 197.500%2C88.828 199.142%2C87.001 201.202 C 85.172 203.264%2C82.341 205.207%2C80.609 205.588 L 77.500 206.274 82.000 207.619 C 90.062 210.029%2C97.316 211.084%2C98.397 210.003 C 99.813 208.587%2C101.000 208.759%2C101.000 210.378 C 101.000 211.757%2C107.002 212.968%2C123.500 214.920 C 132.413 215.974%2C132.483 215.910%2C128.811 210.003 C 125.852 205.243%2C125.798 204.958%2C127.390 202.527 C 128.301 201.137%2C129.711 200.000%2C130.523 200.000 C 132.294 200.000%2C132.472 201.590%2C130.816 202.613 C 129.189 203.619%2C132.968 204.922%2C135.165 204.113 C 137.012 203.433%2C143.000 196.281%2C143.000 194.756 C 143.000 194.222%2C142.275 194.064%2C141.389 194.404 C 140.236 194.847%2C139.942 194.593%2C140.357 193.511 C 140.786 192.395%2C140.227 191.992%2C138.219 191.968 C 135.573 191.937%2C135.554 191.895%2C137.500 190.409 C 138.600 189.569%2C141.404 188.367%2C143.731 187.738 C 146.059 187.110%2C147.493 186.305%2C146.918 185.949 C 146.272 185.550%2C146.799 184.197%2C148.300 182.402 C 151.463 178.619%2C152.475 175.277%2C150.997 173.496 C 150.317 172.677%2C150.178 171.546%2C150.664 170.794 C 151.124 170.082%2C151.500 168.600%2C151.500 167.500 C 151.500 164.737%2C156.721 164.339%2C163.063 166.620 C 169.068 168.779%2C169.872 168.147%2C167.010 163.516 C 165.335 160.806%2C164.479 160.188%2C163.513 160.989 C 161.894 162.333%2C160.667 159.625%2C161.584 156.734 C 161.979 155.490%2C161.828 154.988%2C161.179 155.390 C 160.605 155.744%2C160.000 155.020%2C159.821 153.765 C 159.443 151.096%2C153.329 149.874%2C151.870 152.176 C 151.310 153.059%2C151.026 152.484%2C151.015 150.450 C 151.007 148.773%2C151.465 146.935%2C152.033 146.367 C 152.601 145.799%2C152.810 144.667%2C152.497 143.852 C 151.718 141.822%2C137.355 134.650%2C135.497 135.363 C 133.158 136.260%2C130.876 134.965%2C131.475 133.079 C 132.342 130.347%2C129.695 127.862%2C124.941 126.944 C 118.286 125.660%2C116.000 125.802%2C116.000 127.500 M112.000 152.500 C 112.000 153.325%2C112.675 154.000%2C113.500 154.000 C 115.804 154.000%2C115.279 155.687%2C112.750 156.410 C 110.530 157.044%2C110.537 157.073%2C113.305 158.587 C 116.770 160.483%2C118.026 163.626%2C116.765 167.245 C 115.654 170.432%2C114.000 170.907%2C114.000 168.039 C 114.000 166.960%2C113.002 165.148%2C111.782 164.012 C 108.655 161.098%2C108.024 151.000%2C110.969 151.000 C 111.536 151.000%2C112.000 151.675%2C112.000 152.500 M224.527 174.287 L 220.834 177.573 222.916 180.037 C 224.956 182.450%2C225.029 182.461%2C226.499 180.559 C 227.325 179.491%2C228.000 177.354%2C228.000 175.809 C 228.000 171.654%2C229.197 172.376%2C232.000 178.220 C 234.488 183.409%2C237.000 185.601%2C237.000 182.583 C 237.000 180.435%2C238.321 180.593%2C240.500 183.000 C 242.411 185.111%2C245.000 185.687%2C245.000 184.000 C 245.000 183.450%2C244.616 183.000%2C244.146 183.000 C 243.676 183.000%2C242.182 181.971%2C240.825 180.714 C 236.927 177.101%2C229.347 171.000%2C228.757 171.000 C 228.462 171.000%2C226.559 172.479%2C224.527 174.287 M0.000 177.185 C 0.000 181.545%2C0.050 181.608%2C5.750 184.413 C 11.129 187.060%2C29.477 194.000%2C31.095 194.000 C 31.497 194.000%2C31.002 192.313%2C29.995 190.250 C 28.323 186.826%2C28.301 186.347%2C29.742 184.744 C 31.633 182.641%2C31.155 181.998%2C27.360 181.546 C 25.787 181.359%2C24.624 180.676%2C24.775 180.029 C 24.926 179.381%2C24.588 179.136%2C24.025 179.485 C 23.461 179.833%2C23.000 179.641%2C23.000 179.059 C 23.000 178.477%2C21.535 178.000%2C19.743 178.000 C 17.952 178.000%2C14.915 177.513%2C12.993 176.917 C 11.072 176.321%2C8.150 175.473%2C6.500 175.032 C 4.850 174.591%2C2.713 173.905%2C1.750 173.508 C 0.239 172.885%2C0.000 173.387%2C0.000 177.185 M263.458 177.644 L 260.417 180.182 264.318 184.082 C 266.463 186.228%2C268.588 187.755%2C269.040 187.475 C 269.492 187.196%2C270.144 187.425%2C270.490 187.984 C 270.835 188.543%2C271.626 189.000%2C272.246 189.000 C 272.867 189.000%2C272.081 187.650%2C270.500 186.000 C 268.627 184.045%2C268.126 182.995%2C269.063 182.985 C 270.246 182.972%2C270.261 182.818%2C269.148 182.113 C 268.083 181.438%2C268.266 180.927%2C270.007 179.708 C 272.061 178.269%2C271.990 175.270%2C269.931 176.543 C 269.419 176.859%2C269.000 176.641%2C269.000 176.059 C 269.000 174.297%2C266.674 174.962%2C263.458 177.644 M121.997 183.504 C 121.240 184.416%2C121.368 184.927%2C122.458 185.345 C 123.405 185.709%2C123.721 186.564%2C123.307 187.642 C 122.687 189.257%2C122.792 189.259%2C125.046 187.680 C 128.716 185.110%2C130.000 185.565%2C130.000 189.435 C 130.000 196.926%2C128.784 198.131%2C121.465 197.894 C 117.866 197.778%2C114.712 197.343%2C114.456 196.928 C 114.199 196.513%2C112.192 195.870%2C109.995 195.499 C 107.140 195.017%2C106.000 194.332%2C106.000 193.099 C 106.000 190.745%2C111.532 185.606%2C113.325 186.295 C 115.267 187.040%2C119.047 184.287%2C118.400 182.600 C 118.024 181.620%2C118.584 181.389%2C120.464 181.748 C 122.406 182.120%2C122.785 182.554%2C121.997 183.504 M34.250 184.984 C 36.408 186.359%2C36.526 190.331%2C34.470 192.387 C 33.096 193.761%2C33.245 194.075%2C35.920 195.459 C 40.454 197.803%2C42.296 197.539%2C40.852 194.750 C 38.260 189.742%2C37.881 188.786%2C38.313 188.354 C 39.078 187.589%2C44.000 189.159%2C44.000 190.167 C 44.000 190.690%2C43.488 190.801%2C42.862 190.414 C 42.041 189.907%2C41.927 190.796%2C42.453 193.603 C 43.125 197.184%2C44.606 199.290%2C45.952 198.579 C 53.149 194.780%2C60.967 189.493%2C59.897 189.149 C 59.129 188.902%2C58.258 188.333%2C57.963 187.885 C 57.667 187.437%2C53.617 186.616%2C48.963 186.061 C 44.308 185.506%2C38.700 184.786%2C36.500 184.460 C 33.326 183.991%2C32.861 184.100%2C34.250 184.984 M234.776 187.787 C 232.727 189.279%2C231.040 190.999%2C231.026 191.610 C 231.012 192.220%2C229.485 194.200%2C227.633 196.011 C 225.622 197.978%2C224.445 199.985%2C224.710 200.998 C 225.183 202.808%2C221.283 207.202%2C215.140 211.777 C 213.138 213.268%2C211.223 214.871%2C210.884 215.337 C 210.544 215.804%2C207.844 216.572%2C204.884 217.044 C 196.977 218.304%2C242.684 217.310%2C252.500 216.008 C 262.562 214.674%2C264.259 214.093%2C261.360 212.973 C 260.182 212.518%2C258.529 210.763%2C257.686 209.073 C 256.241 206.176%2C256.264 206.000%2C258.077 206.000 C 259.134 206.000%2C260.000 205.499%2C260.000 204.887 C 260.000 204.205%2C258.772 203.953%2C256.837 204.237 C 253.275 204.760%2C250.000 202.624%2C250.000 199.778 C 250.000 198.800%2C249.310 198.000%2C248.468 198.000 C 247.625 198.000%2C246.529 196.988%2C246.031 195.750 C 245.534 194.513%2C245.098 194.094%2C245.063 194.820 C 244.984 196.474%2C240.815 195.981%2C240.245 194.250 C 240.019 193.563%2C240.546 193.000%2C241.417 193.000 C 242.288 193.000%2C243.000 192.277%2C243.000 191.393 C 243.000 190.412%2C242.444 189.999%2C241.573 190.334 C 239.698 191.053%2C237.797 188.692%2C238.590 186.627 C 239.402 184.509%2C239.185 184.575%2C234.776 187.787 M273.359 198.845 C 273.905 202.261%2C273.696 202.817%2C271.487 203.824 C 268.095 205.369%2C268.366 206.777%2C272.250 207.793 C 275.450 208.630%2C275.465 208.662%2C273.250 209.857 C 267.654 212.875%2C272.739 213.892%2C283.566 211.919 C 288.963 210.936%2C293.318 209.000%2C290.133 209.000 C 289.436 209.000%2C287.386 207.538%2C285.578 205.750 C 281.133 201.357%2C273.832 195.000%2C273.232 195.000 C 272.964 195.000%2C273.021 196.730%2C273.359 198.845 M140.027 203.281 C 140.012 204.261%2C139.325 205.322%2C138.500 205.638 C 136.389 206.449%2C136.621 208.059%2C138.750 207.374 C 139.871 207.014%2C140.078 207.119%2C139.327 207.667 C 137.007 209.360%2C139.221 215.282%2C142.504 216.159 C 146.189 217.145%2C146.855 216.410%2C146.288 211.988 C 145.789 208.107%2C140.074 200.159%2C140.027 203.281 M8.903 205.383 C 10.454 207.252%2C8.043 208.155%2C3.452 207.425 L 0.000 206.877 0.000 247.855 C 0.000 279.747%2C0.277 288.927%2C1.250 289.254 C 2.225 289.582%2C2.198 290.041%2C1.128 291.337 C -0.047 292.760%2C-0.026 293.000%2C1.271 293.000 C 2.104 293.000%2C3.045 292.325%2C3.362 291.500 C 4.025 289.772%2C4.893 289.647%2C6.995 290.976 C 8.278 291.787%2C8.207 292.135%2C6.495 293.429 C 4.799 294.710%2C4.750 294.941%2C6.167 294.968 C 7.083 294.986%2C8.060 294.438%2C8.338 293.750 C 8.658 292.957%2C8.871 293.097%2C8.921 294.133 C 9.020 296.185%2C5.543 297.157%2C2.393 295.959 C 0.267 295.151%2C0.000 295.327%2C0.000 297.534 L 0.000 300.019 150.000 299.987 L 300.000 299.956 300.000 260.459 L 300.000 220.962 297.750 221.436 C 252.633 230.944%2C157.206 231.470%2C100.000 222.526 C 94.775 221.709%2C84.854 220.155%2C77.953 219.073 C 71.053 217.991%2C64.177 216.638%2C62.674 216.066 C 61.171 215.495%2C58.942 215.046%2C57.721 215.070 C 56.499 215.093%2C53.475 214.614%2C51.000 214.006 C 48.525 213.397%2C44.475 212.507%2C42.000 212.028 C 32.689 210.228%2C19.358 206.972%2C15.500 205.556 C 10.147 203.591%2C7.355 203.518%2C8.903 205.383 M9.273 254.009 C 12.221 256.604%2C13.986 257.574%2C14.277 256.759 C 14.538 256.027%2C15.097 255.871%2C15.613 256.387 C 16.129 256.903%2C15.992 257.456%2C15.286 257.708 C 14.338 258.048%2C14.336 258.565%2C15.277 260.071 C 16.883 262.644%2C18.304 262.532%2C17.468 259.899 C 16.854 257.966%2C17.070 257.855%2C20.150 258.510 C 21.993 258.902%2C24.210 259.848%2C25.079 260.611 C 25.947 261.375%2C27.133 262.000%2C27.714 262.000 C 30.180 262.000%2C33.521 264.590%2C33.196 266.250 C 32.772 268.417%2C32.072 268.439%2C29.130 266.378 C 27.095 264.953%2C26.637 264.934%2C25.347 266.224 C 23.292 268.280%2C28.284 271.839%2C30.567 269.944 C 31.708 268.998%2C32.000 269.076%2C32.000 270.331 C 32.000 271.998%2C25.026 274.537%2C24.044 273.226 C 23.347 272.296%2C18.818 272.377%2C17.248 273.347 C 15.687 274.311%2C9.383 272.567%2C5.250 270.027 C 2.002 268.031%2C2.000 268.023%2C2.000 259.681 C 2.000 248.340%2C2.441 247.996%2C9.273 254.009 M73.507 264.576 C 78.453 265.993%2C84.382 267.598%2C86.683 268.142 C 92.828 269.598%2C94.303 271.858%2C88.763 271.331 C 86.418 271.108%2C82.858 270.810%2C80.851 270.669 C 78.845 270.528%2C76.595 269.917%2C75.851 269.311 C 75.108 268.704%2C72.863 267.761%2C70.861 267.215 C 67.670 266.345%2C61.752 262.000%2C63.757 262.000 C 64.173 262.000%2C68.561 263.159%2C73.507 264.576 M116.466 276.117 C 119.747 276.665%2C122.918 277.517%2C123.512 278.010 C 124.106 278.503%2C125.471 278.917%2C126.546 278.929 C 131.632 278.989%2C135.270 279.815%2C136.080 281.095 C 136.836 282.290%2C136.972 282.283%2C136.985 281.050 C 136.997 279.922%2C137.267 279.867%2C138.200 280.800 C 140.593 283.193%2C137.529 284.414%2C133.835 282.540 C 132.001 281.610%2C128.138 280.595%2C125.250 280.284 C 122.363 279.974%2C119.998 279.446%2C119.995 279.110 C 119.992 278.775%2C118.069 278.391%2C115.720 278.257 C 113.372 278.123%2C109.661 277.064%2C107.475 275.902 L 103.500 273.790 107.000 274.456 C 108.925 274.822%2C113.185 275.569%2C116.466 276.117 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
    "__typename": "oiRecipeGallery_OptimizedImages"
   },
   "oiBackground": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MTM4MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MTM4MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 3840w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjI1NjAsImhlaWdodCI6OTIwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 2560w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjE5MjAsImhlaWdodCI6NjkwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1920w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEzNjYsImhlaWdodCI6NDkwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1366w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyODAsImhlaWdodCI6NDYwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1280w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM3NSwiaGVpZ2h0IjoxMzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 375w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc1MCwiaGVpZ2h0IjoyNjksImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 750w",
    "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MTM4MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
    "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MTM4MCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 3840w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjI1NjAsImhlaWdodCI6OTIwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 2560w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjE5MjAsImhlaWdodCI6NjkwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1920w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEzNjYsImhlaWdodCI6NDkwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1366w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyODAsImhlaWdodCI6NDYwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1280w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM3NSwiaGVpZ2h0IjoxMzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 375w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc1MCwiaGVpZ2h0IjoyNjksImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 750w",
    "maxSrcsetWidth": 3840,
    "placeholderWidth": 3840,
    "placeholderHeight": 1380,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEAlgCWAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAFABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP%2FxAAdEAACAQQDAAAAAAAAAAAAAAABAhEAAwQSQXGB%2F8QAFQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgT%2FxAAeEQABBAEFAAAAAAAAAAAAAAABAAMREgIEEyEiMf%2FaAAwDAQACEQMRAD8AreVcLKcWhBbnqpwzdr1LdIz5CPfY5A2kqTGs%2BUtO1XtKL%2BcisL%2F%2F2Q%3D%3D",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='107' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 15.326 L 0.000 30.652 9.250 34.216 C 17.603 37.435%2C26.784 39.711%2C38.750 41.530 C 43.257 42.215%2C44.342 44.601%2C42.039 48.764 C 38.901 54.438%2C33.000 67.354%2C33.000 68.550 C 33.000 69.579%2C34.294 69.947%2C37.750 69.903 C 40.363 69.870%2C45.637 70.308%2C49.470 70.877 C 55.226 71.731%2C56.721 71.658%2C58.051 70.454 C 58.937 69.652%2C60.035 69.334%2C60.490 69.748 C 60.946 70.162%2C61.022 69.676%2C60.659 68.668 C 60.297 67.661%2C59.985 64.736%2C59.967 62.168 L 59.933 57.500 57.967 59.861 C 56.291 61.872%2C56.000 61.957%2C56.000 60.433 C 56.000 56.247%2C59.473 44.020%2C60.596 44.253 C 62.210 44.588%2C66.876 39.440%2C67.434 36.708 C 67.682 35.493%2C68.136 32.919%2C68.443 30.987 C 69.826 22.288%2C80.690 11.411%2C95.404 3.994 L 103.500 -0.087 73.000 0.236 C 44.659 0.537%2C41.934 0.723%2C34.500 2.870 C 25.235 5.544%2C23.406 6.402%2C23.750 7.907 C 24.219 9.956%2C20.813 9.005%2C11.553 4.500 C 6.465 2.025%2C1.784 0.000%2C1.151 0.000 C 0.333 0.000%2C0.000 4.437%2C0.000 15.326 M257.361 0.775 C 257.624 1.201%2C260.913 3.113%2C264.670 5.025 C 268.426 6.936%2C271.650 8.838%2C271.833 9.250 C 272.412 10.551%2C276.703 10.062%2C277.957 8.552 C 279.795 6.338%2C277.774 3.757%2C273.877 3.341 C 272.020 3.144%2C270.000 2.311%2C269.390 1.491 C 268.233 -0.063%2C256.408 -0.766%2C257.361 0.775 M135.848 3.250 C 135.764 3.938%2C135.646 5.047%2C135.586 5.715 C 135.526 6.384%2C134.582 7.589%2C133.489 8.394 C 130.553 10.554%2C133.773 11.555%2C139.213 10.174 C 141.504 9.592%2C143.744 9.342%2C144.190 9.617 C 145.283 10.293%2C145.210 9.261%2C144.005 7.010 C 143.458 5.988%2C141.589 4.443%2C139.852 3.576 C 136.050 1.679%2C136.039 1.678%2C135.848 3.250 M148.374 5.516 C 147.170 9.414%2C149.175 11.913%2C151.086 8.896 C 151.599 8.086%2C151.976 7.977%2C151.985 8.636 C 151.993 9.262%2C154.138 10.081%2C156.750 10.458 C 159.363 10.835%2C162.513 11.385%2C163.750 11.680 C 165.009 11.980%2C166.000 11.749%2C166.000 11.154 C 166.000 10.569%2C164.456 9.801%2C162.569 9.447 C 160.682 9.093%2C158.850 8.060%2C158.498 7.152 C 157.922 5.667%2C157.714 5.694%2C156.444 7.420 C 154.935 9.471%2C153.566 8.573%2C150.500 3.522 C 149.666 2.148%2C149.313 2.480%2C148.374 5.516 M109.451 12.079 C 109.028 12.764%2C107.035 12.917%2C103.996 12.499 C 95.853 11.379%2C87.704 17.794%2C92.582 21.485 C 95.353 23.582%2C103.311 23.434%2C105.218 21.250 C 108.015 18.046%2C112.039 11.000%2C111.072 11.000 C 110.547 11.000%2C109.818 11.486%2C109.451 12.079 M220.787 12.547 C 220.430 12.904%2C220.380 13.827%2C220.676 14.598 C 221.027 15.513%2C220.519 16.000%2C219.214 16.000 C 218.114 16.000%2C216.955 16.675%2C216.638 17.500 C 215.999 19.166%2C217.526 19.576%2C218.500 18.000 C 219.886 15.757%2C228.709 16.886%2C232.173 19.749 C 236.978 23.720%2C236.683 23.496%2C246.500 30.628 C 257.360 38.517%2C257.396 38.550%2C256.556 39.909 C 256.095 40.656%2C254.938 40.502%2C252.836 39.415 C 251.097 38.516%2C248.756 38.096%2C247.392 38.438 C 246.077 38.768%2C245.000 38.610%2C245.000 38.086 C 245.000 37.042%2C242.162 35.951%2C238.358 35.534 C 237.014 35.386%2C235.337 34.476%2C234.631 33.510 C 233.882 32.486%2C231.713 31.621%2C229.424 31.433 C 221.522 30.786%2C207.450 25.337%2C206.363 22.504 C 206.048 21.683%2C205.339 21.290%2C204.788 21.631 C 204.167 22.015%2C204.042 21.442%2C204.460 20.125 C 205.239 17.672%2C205.399 17.738%2C201.434 18.876 C 199.254 19.501%2C197.842 19.358%2C196.499 18.376 C 195.464 17.619%2C193.669 17.000%2C192.509 17.000 C 191.349 17.000%2C189.921 16.521%2C189.336 15.936 C 187.899 14.499%2C185.005 17.416%2C184.985 20.321 C 184.976 21.597%2C184.665 22.038%2C184.235 21.386 C 183.826 20.767%2C182.647 20.578%2C181.579 20.960 C 179.763 21.609%2C179.789 21.739%2C182.051 23.323 C 183.368 24.245%2C184.972 25.000%2C185.616 25.000 C 186.259 25.000%2C187.052 25.694%2C187.378 26.543 C 187.837 27.738%2C188.411 27.851%2C189.919 27.043 C 192.639 25.587%2C195.000 25.743%2C195.000 27.378 C 195.000 29.068%2C197.802 31.532%2C198.701 30.632 C 199.061 30.273%2C198.268 28.971%2C196.941 27.739 L 194.527 25.500 199.514 25.173 C 204.612 24.838%2C211.511 27.364%2C210.402 29.158 C 210.105 29.639%2C209.443 29.774%2C208.931 29.457 C 208.113 28.952%2C207.583 30.423%2C208.250 31.346 C 208.388 31.537%2C207.916 32.397%2C207.201 33.257 C 206.329 34.309%2C206.247 35.035%2C206.951 35.470 C 208.733 36.571%2C208.138 38.272%2C206.250 37.477 C 200.750 35.160%2C194.588 35.038%2C192.286 37.201 C 189.687 39.642%2C189.245 43.000%2C191.522 43.000 C 193.122 43.000%2C199.000 51.433%2C199.000 53.727 C 199.000 55.786%2C196.279 56.358%2C192.982 54.993 C 190.705 54.049%2C190.000 53.114%2C190.000 51.034 C 190.000 45.722%2C187.257 44.709%2C180.453 47.505 C 177.179 48.851%2C175.089 49.963%2C175.809 49.976 C 176.529 49.989%2C176.821 50.480%2C176.459 51.067 C 176.096 51.654%2C176.407 52.014%2C177.150 51.867 C 177.892 51.720%2C180.300 52.533%2C182.500 53.672 C 184.700 54.811%2C187.565 56.073%2C188.867 56.476 C 190.169 56.879%2C194.936 60.987%2C199.461 65.604 C 204.598 70.847%2C208.476 74.000%2C209.785 74.000 C 212.174 74.000%2C213.545 72.455%2C212.002 71.501 C 208.052 69.060%2C206.293 59.869%2C209.538 58.624 C 211.296 57.949%2C211.455 59.145%2C209.824 60.776 C 208.469 62.131%2C211.308 66.000%2C213.655 66.000 C 214.395 66.000%2C215.000 66.659%2C215.000 67.465 C 215.000 73.125%2C230.451 70.943%2C232.708 64.964 C 233.887 61.840%2C238.353 60.677%2C239.287 63.250 C 240.630 66.948%2C261.657 50.831%2C265.468 43.184 C 267.197 39.713%2C267.216 34.527%2C265.500 34.462 C 259.985 34.251%2C256.698 31.000%2C262.000 31.000 C 265.520 31.000%2C265.540 30.936%2C263.210 27.105 C 261.411 24.146%2C246.553 15.540%2C244.953 16.529 C 244.522 16.796%2C241.368 17.123%2C237.945 17.257 C 232.225 17.480%2C229.500 16.224%2C229.500 13.364 C 229.500 12.808%2C221.295 12.038%2C220.787 12.547 M126.995 27.349 C 126.991 29.255%2C121.797 36.000%2C120.333 36.000 C 120.021 36.000%2C120.002 35.100%2C120.290 34.000 C 120.736 32.294%2C120.320 32.000%2C117.465 32.000 C 115.624 32.000%2C113.823 31.523%2C113.463 30.940 C 113.050 30.271%2C112.323 30.544%2C111.493 31.679 C 110.769 32.668%2C110.408 33.851%2C110.689 34.306 C 110.971 34.762%2C110.256 35.382%2C109.101 35.684 C 107.945 35.986%2C107.000 36.856%2C107.000 37.617 C 107.000 38.377%2C105.988 39.036%2C104.750 39.079 C 103.513 39.122%2C103.063 39.385%2C103.750 39.662 C 104.438 39.940%2C105.000 40.634%2C105.000 41.206 C 105.000 41.861%2C104.476 41.810%2C103.584 41.070 C 102.453 40.131%2C102.037 40.308%2C101.517 41.947 C 101.158 43.076%2C100.460 44.000%2C99.964 44.000 C 98.978 44.000%2C99.743 41.233%2C101.278 39.250 C 102.270 37.968%2C101.062 35.769%2C98.000 33.282 C 96.265 31.873%2C90.605 31.552%2C91.444 32.910 C 92.157 34.063%2C91.066 37.000%2C89.924 37.000 C 89.451 37.000%2C89.300 36.382%2C89.589 35.628 C 90.351 33.642%2C85.696 34.703%2C83.122 37.101 C 80.496 39.548%2C80.000 39.493%2C80.000 36.755 C 80.000 34.764%2C79.546 34.993%2C75.984 38.774 L 71.968 43.038 73.609 46.269 C 76.369 51.704%2C76.655 51.875%2C81.091 50.749 C 83.439 50.153%2C85.494 50.096%2C86.008 50.612 C 86.494 51.101%2C91.365 51.359%2C96.833 51.186 L 106.776 50.872 107.337 48.066 C 108.013 44.683%2C110.657 43.775%2C115.500 45.261 C 118.680 46.237%2C119.342 46.067%2C122.750 43.399 C 124.812 41.784%2C128.199 39.575%2C130.276 38.490 C 134.827 36.112%2C134.685 32.376%2C129.873 27.881 C 127.097 25.288%2C127.000 25.270%2C126.995 27.349 M278.123 34.630 C 276.623 37.921%2C278.547 40.459%2C283.253 41.401 C 284.986 41.747%2C287.346 42.916%2C288.498 43.998 C 289.649 45.080%2C292.708 47.036%2C295.296 48.346 L 300.000 50.728 300.000 45.864 C 300.000 42.163%2C299.634 41.000%2C298.469 41.000 C 297.626 41.000%2C296.695 40.369%2C296.399 39.598 C 296.104 38.827%2C294.337 37.911%2C292.473 37.561 C 290.609 37.211%2C287.828 36.270%2C286.292 35.469 C 284.757 34.668%2C282.938 34.010%2C282.250 34.006 C 281.563 34.003%2C281.000 33.550%2C281.000 33.000 C 281.000 31.069%2C279.309 32.027%2C278.123 34.630 M160.635 35.073 C 159.186 36.212%2C158.000 37.787%2C158.000 38.573 C 158.000 39.358%2C157.380 40.000%2C156.622 40.000 C 152.758 40.000%2C152.740 44.182%2C156.598 45.385 C 158.974 46.125%2C164.761 43.588%2C163.074 42.546 C 161.441 41.537%2C161.791 36.888%2C163.655 34.829 C 165.900 32.348%2C163.892 32.511%2C160.635 35.073 M235.688 47.617 C 240.807 53.296%2C240.849 53.396%2C238.874 55.109 C 237.234 56.532%2C235.298 56.790%2C228.186 56.538 C 218.641 56.200%2C213.495 54.499%2C208.829 50.138 C 203.983 45.609%2C206.036 43.884%2C219.500 41.173 C 226.320 39.799%2C229.942 41.241%2C235.688 47.617 M50.233 45.954 C 49.838 49.459%2C45.062 59.634%2C42.887 61.602 C 41.849 62.541%2C41.000 63.125%2C41.000 62.898 C 41.000 61.766%2C45.851 45.050%2C46.470 44.048 C 47.748 41.981%2C50.522 43.386%2C50.233 45.954 M57.302 44.345 C 57.887 45.870%2C55.063 52.491%2C52.544 55.500 C 50.949 57.405%2C50.899 57.243%2C51.492 52.077 C 51.835 49.094%2C52.555 45.832%2C53.093 44.827 C 54.239 42.686%2C56.563 42.420%2C57.302 44.345 M275.639 49.750 C 275.221 53.738%2C274.541 57.000%2C274.128 57.000 C 273.716 57.000%2C272.813 59.205%2C272.122 61.900 C 270.511 68.188%2C269.157 69.943%2C265.708 70.219 C 263.815 70.371%2C261.319 72.115%2C257.962 75.633 C 254.127 79.651%2C252.086 80.979%2C248.922 81.513 C 245.109 82.157%2C244.879 82.381%2C245.496 84.842 C 245.861 86.293%2C246.685 87.815%2C247.329 88.225 C 248.008 88.656%2C247.351 88.976%2C245.769 88.985 C 242.553 89.003%2C241.393 86.051%2C242.434 80.502 C 243.051 77.214%2C243.301 77.026%2C246.884 77.167 C 252.606 77.391%2C253.295 76.575%2C252.619 70.377 C 252.172 66.278%2C252.349 65.000%2C253.362 65.000 C 254.092 65.000%2C255.505 64.100%2C256.500 63.000 C 259.125 60.099%2C259.744 60.507%2C259.492 64.973 L 259.268 68.945 262.136 66.903 C 265.832 64.272%2C266.937 62.123%2C266.303 58.807 C 266.000 57.221%2C266.445 55.203%2C267.396 53.845 C 270.472 49.453%2C268.961 49.835%2C263.496 54.830 C 234.896 80.968%2C171.551 89.683%2C109.500 76.017 C 104.550 74.926%2C99.289 74.027%2C97.809 74.017 C 96.329 74.008%2C94.825 73.526%2C94.467 72.946 C 94.109 72.367%2C90.820 70.521%2C87.158 68.845 C 83.496 67.169%2C80.275 65.503%2C80.000 65.143 C 79.725 64.783%2C77.774 63.202%2C75.665 61.629 C 71.798 58.745%2C64.287 49.212%2C64.750 47.775 C 64.888 47.349%2C64.599 47.000%2C64.108 47.000 C 61.695 47.000%2C61.713 57.035%2C64.153 71.446 C 65.173 77.473%2C68.651 85.683%2C69.728 84.606 C 71.055 83.278%2C73.000 86.494%2C73.000 90.015 C 73.000 93.643%2C74.360 95.247%2C77.614 95.458 C 78.227 95.498%2C79.352 96.017%2C80.114 96.613 C 82.020 98.102%2C88.810 101.544%2C92.806 103.046 C 99.341 105.503%2C94.341 106.051%2C87.257 103.654 C 78.137 100.568%2C68.013 93.258%2C68.002 89.750 C 68.001 89.338%2C67.534 89.000%2C66.965 89.000 C 66.251 89.000%2C66.251 89.601%2C66.965 90.934 C 67.534 91.998%2C68.000 93.664%2C68.000 94.636 C 68.000 95.608%2C69.445 98.787%2C71.211 101.701 L 74.423 107.000 85.128 107.000 C 92.757 107.000%2C95.978 106.641%2C96.338 105.750 C 96.741 104.750%2C96.858 104.750%2C96.921 105.750 C 96.984 106.740%2C114.696 107.000%2C181.936 107.000 L 266.872 107.000 269.936 100.970 C 271.621 97.654%2C273.000 94.237%2C273.000 93.376 C 273.000 92.516%2C273.900 91.577%2C275.000 91.290 C 277.394 90.664%2C277.455 90.312%2C275.508 88.365 C 274.687 87.544%2C273.514 87.183%2C272.901 87.561 C 272.157 88.021%2C271.997 87.584%2C272.421 86.249 C 273.055 84.251%2C275.237 71.968%2C277.017 60.370 C 277.535 56.998%2C277.607 51.598%2C277.179 48.370 L 276.399 42.500 275.639 49.750 M138.000 46.579 C 138.000 47.768%2C137.319 48.024%2C135.250 47.614 C 125.375 45.656%2C125.382 45.655%2C123.112 48.843 C 120.840 52.034%2C120.984 52.362%2C125.088 53.340 C 126.511 53.679%2C128.873 54.899%2C130.338 56.051 C 135.522 60.129%2C132.609 63.115%2C126.490 59.995 C 118.191 55.764%2C113.186 57.861%2C118.332 63.413 C 120.279 65.514%2C121.266 65.831%2C124.323 65.335 C 126.468 64.987%2C128.550 65.211%2C129.352 65.877 C 130.893 67.156%2C130.347 72.333%2C128.774 71.360 C 127.852 70.791%2C126.051 72.624%2C126.015 74.167 C 125.995 75.047%2C135.208 77.000%2C139.376 77.000 C 142.459 77.000%2C142.627 76.819%2C142.207 73.957 C 141.899 71.857%2C141.256 70.987%2C140.130 71.149 C 137.863 71.475%2C134.000 70.063%2C134.000 68.908 C 134.000 67.476%2C138.479 66.051%2C140.949 66.697 C 142.253 67.038%2C142.904 67.807%2C142.588 68.631 C 142.299 69.384%2C142.485 70.000%2C143.000 70.000 C 143.515 70.000%2C143.678 70.675%2C143.362 71.500 C 143.003 72.435%2C143.369 73.000%2C144.334 73.000 C 146.476 73.000%2C147.396 71.182%2C146.065 69.578 C 145.215 68.554%2C145.416 68.125%2C146.933 67.728 C 148.087 67.426%2C149.171 66.023%2C149.538 64.356 C 150.696 59.101%2C150.843 58.922%2C153.478 59.584 C 157.025 60.474%2C156.820 59.633%2C152.250 54.537 C 151.563 53.770%2C151.000 52.733%2C151.000 52.232 C 151.000 51.237%2C146.636 49.000%2C144.693 49.000 C 144.027 49.000%2C142.919 48.100%2C142.232 47.000 C 140.744 44.618%2C138.000 44.345%2C138.000 46.579 M166.250 52.674 C 164.801 53.685%2C164.000 55.269%2C164.000 57.122 C 164.000 61.003%2C166.480 60.896%2C170.669 56.836 C 173.671 53.927%2C173.795 53.567%2C172.217 52.368 C 170.016 50.696%2C169.012 50.748%2C166.250 52.674 M176.219 72.250 C 174.617 74.588%2C172.788 76.388%2C172.153 76.250 C 171.519 76.113%2C171.000 76.450%2C171.000 77.000 C 171.000 78.071%2C184.968 78.384%2C188.652 77.395 C 190.651 76.859%2C190.508 76.557%2C186.652 73.159 C 184.368 71.147%2C182.350 69.163%2C182.167 68.750 C 181.345 66.901%2C178.899 68.340%2C176.219 72.250 M28.000 76.442 C 28.000 77.322%2C29.125 78.555%2C30.500 79.182 C 31.875 79.808%2C33.000 80.924%2C33.000 81.661 C 33.000 83.315%2C33.493 83.334%2C35.989 81.775 C 37.476 80.846%2C38.230 80.830%2C39.110 81.710 C 39.989 82.589%2C40.825 82.506%2C42.568 81.364 C 44.206 80.290%2C45.391 80.139%2C46.694 80.836 C 48.690 81.905%2C54.000 81.261%2C54.000 79.951 C 54.000 79.093%2C50.031 77.464%2C48.758 77.799 C 47.928 78.018%2C35.017 76.309%2C30.750 75.417 C 28.656 74.978%2C28.000 75.223%2C28.000 76.442 M42.306 86.277 C 35.838 87.165%2C32.633 88.967%2C34.394 90.727 C 36.117 92.450%2C42.900 91.939%2C46.931 89.782 C 51.279 87.456%2C53.465 84.859%2C50.833 85.145 C 50.100 85.225%2C46.263 85.734%2C42.306 86.277 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
    "__typename": "oiBackground_OptimizedImages"
   }
  }
 ],
 "intro": "<p>Chock full of vegetables and tossed in a zesty lime vinaigrette, this light and delicious penne pasta salad is as flavorful as it is colorful.&amp;nbsp;</p>",
 "difficulty": "easy",
 "prepTime": null,
 "cookTime": null,
 "totalTime": 20,
 "serves": 8,
 "pot": false,
 "spicy": false,
 "author": null,
 "image": [],
 "recipeCategory": [],
 "video": [],
 "cuisine": [],
 "rating": null,
 "ratingCount": null,
 "tools": [],
 "ingredients": [
  {
   "label": "12 oz Ronzoni Gluten Free® Penne Rigate",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 cups black beans, cooked",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 cup (10 oz) frozen corn, thawed and drained",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 cup fresh tomato, chopped",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 cup chopped orange bell pepper",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "3 Tbsp green onions, sliced",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ cup chopped fresh cilantro leaves",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "⅓ cup canola oil",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "¼ cup fresh lime juice",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 Tbsp honey",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 each garlic clove, minced",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 tsp fresh lime zest",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 tsp ground cumin powder",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 tsp chili powder",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ tsp salt",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ tsp ground black pepper",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 each avocado, diced (optional)",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  }
 ],
 "instructions": [
  {
   "instruction": "Prepare pasta according to package directions",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Drain, rinse with warm water* and set aside",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Toss pasta with black beans, corn, tomato, orange pepper, green onions, and coriander",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Whisk canola oil with lime juice, honey, garlic, cumin, chili powder, lime zest, salt and pepper until combined",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Toss with the pasta mixture",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Stir in the avocado (if using) just before serving",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "*To ensure good taste and texture, it’s important to rinse Ronzoni Gluten Free® pasta with warm water after draining",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  }
 ],
 "proTip": null,
 "pageBuilder": [
  {
   "typeHandle": "block",
   "anchor": null,
   "itemHeadline": null,
   "blockStyle": true,
   "backgroundStyle": "none",
   "brand": [],
   "brandCategory": [],
   "backgroundImage": [],
   "children": [
    {
     "typeHandle": "copy",
     "itemCopy": "<h3 dir=\"ltr\">Southwest Flavor</h3>\n<p dir=\"ltr\">Made with Ronzoni Gluten Free® Penne Rigate, this wheat-free penne pasta salad gets its delicious Southwestern flavor from the tasty blend of black beans and corn tossed with fresh vegetables all drizzled in a lime vinaigrette with cumin and chili powder for a kick. Add a creamy layer of flavor and vibrant color to this salad with sliced avocado. </p>\n<p><br /></p>",
     "__typename": "pageBuilder_copy_BlockType"
    }
   ],
   "__typename": "pageBuilder_block_BlockType"
  }
 ],
 "product": [
  {
   "id": "36832",
   "title": "Ronzoni Gluten Free® Penne",
   "media": [
    {
     "id": "67730",
     "url": "https://d2thj27wuqnq02.cloudfront.net/images/GF-Penne-00071300042342_CR__PNG2400.png",
     "extension": "png",
     "title": "GF Penne 00071300042342 CR PNG2400",
     "mimeType": "image/png",
     "alt": null,
     "itemCaption": null,
     "__typename": "images_Asset",
     "oiFeaturedImage": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
      "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 992w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 768w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 576w",
      "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
      "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 992w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 768w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 576w",
      "maxSrcsetWidth": 1200,
      "placeholderWidth": 1200,
      "placeholderHeight": 1200,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwL%2FxAAhEAACAQMEAwEAAAAAAAAAAAACAwEABBEFBhIhEzFRcf%2FEABUBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIE%2F8QAHBEAAgAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAECERIhMUHR%2F9oADAMBAAIRAxEAPwAtq2%2Fl0JWBDsyzJL5Z7%2FKjddmtehkyUqFosiOQBjqi2xeLVpKgC9WlsGXIDL3GflNux6j0M4Ex5EwcQJZqWFKvG%2Biu1M%2F%2F2Q%3D%3D",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27 width=%27300%27 height=%27300%27 style=%27background:%23CCC%27 /%3E",
      "__typename": "oiFeaturedImage_OptimizedImages"
     },
     "oiCard": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
      "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19 326w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 652w",
      "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
      "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19 326w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 652w",
      "maxSrcsetWidth": 652,
      "placeholderWidth": 326,
      "placeholderHeight": 177,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAIABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEC%2F8QAHhAAAgIBBQEAAAAAAAAAAAAAAQIAAxIFBhETMWH%2FxAAVAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABP%2FEAB0RAAECBwAAAAAAAAAAAAAAAAEAUQIDISIxseH%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FAMbSegaJStzBTm3GSgj37Lu4KmgWIqYjtU%2BcREnxMAeu0huBLcX%2F2Q%3D%3D",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='162' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 81.000 L 0.000 162.000 23.000 162.000 L 46.000 162.000 46.000 81.000 L 46.000 0.000 23.000 0.000 L 0.000 0.000 0.000 81.000 M78.000 7.000 C 78.000 15.114%2C77.046 14.695%2C90.497 12.491 C 110.272 9.250%2C135.897 9.885%2C154.981 14.087 C 160.217 15.240%2C166.300 16.338%2C168.500 16.525 C 177.387 17.285%2C180.516 18.355%2C179.352 20.239 C 178.914 20.949%2C179.267 21.112%2C180.345 20.698 C 181.265 20.345%2C183.251 20.547%2C184.759 21.147 C 186.693 21.917%2C187.067 22.397%2C186.029 22.776 C 185.180 23.087%2C186.855 24.063%2C189.990 25.085 C 192.979 26.059%2C195.731 26.666%2C196.108 26.433 C 196.484 26.201%2C196.859 20.158%2C196.940 13.005 L 197.088 0.000 192.544 0.000 L 188.000 0.000 188.000 6.070 C 188.000 11.792%2C187.871 12.121%2C185.750 11.820 C 183.781 11.540%2C183.427 10.751%2C182.918 5.500 L 182.336 -0.500 182.168 4.750 C 181.943 11.788%2C179.550 11.875%2C175.750 4.986 C 172.502 -0.903%2C171.234 -1.280%2C170.810 3.521 C 170.409 8.079%2C168.591 8.079%2C168.190 3.521 C 167.845 -0.386%2C166.489 -1.115%2C165.479 2.065 C 164.097 6.419%2C155.241 6.254%2C151.822 1.810 C 150.049 -0.494%2C150.044 -0.495%2C150.022 1.655 C 150.002 3.594%2C149.575 3.763%2C145.750 3.343 C 138.916 2.592%2C136.879 2.005%2C137.518 0.971 C 137.848 0.437%2C137.641 0.000%2C137.059 0.000 C 136.477 0.000%2C136.000 0.450%2C136.000 1.000 C 136.000 1.550%2C135.100 2.000%2C134.000 2.000 C 132.900 2.000%2C132.000 1.550%2C132.000 1.000 C 132.000 0.450%2C130.425 0.000%2C128.500 0.000 C 126.575 0.000%2C125.000 0.450%2C125.000 1.000 C 125.000 1.550%2C124.325 2.000%2C123.500 2.000 C 122.675 2.000%2C122.000 1.550%2C122.000 1.000 C 122.000 -0.302%2C117.305 -0.302%2C116.500 1.000 C 115.696 2.301%2C108.304 2.301%2C107.500 1.000 C 107.160 0.450%2C105.982 0.000%2C104.882 0.000 C 102.157 0.000%2C103.377 1.631%2C107.815 3.919 L 111.500 5.820 108.852 6.493 C 104.408 7.622%2C101.639 6.671%2C99.516 3.289 C 96.701 -1.196%2C91.000 -1.523%2C91.000 2.800 C 91.000 5.499%2C89.461 8.000%2C87.800 8.000 C 87.360 8.000%2C87.000 6.200%2C87.000 4.000 L 87.000 0.000 82.500 0.000 L 78.000 0.000 78.000 7.000 M253.000 81.000 L 253.000 162.000 276.500 162.000 L 300.000 162.000 300.000 81.000 L 300.000 0.000 276.500 0.000 L 253.000 0.000 253.000 81.000 M102.000 14.601 C 93.707 15.573%2C79.964 18.249%2C79.513 18.979 C 78.273 20.986%2C81.677 21.722%2C86.500 20.491 C 96.700 17.886%2C112.676 16.730%2C132.049 17.194 C 149.956 17.623%2C153.155 17.167%2C143.460 15.566 C 138.637 14.770%2C106.867 14.030%2C102.000 14.601 M167.000 20.888 C 167.000 21.301%2C170.263 23.071%2C174.250 24.822 C 181.453 27.984%2C186.000 28.853%2C186.000 27.067 C 186.000 26.554%2C184.988 25.829%2C183.750 25.456 C 182.513 25.083%2C180.150 24.201%2C178.500 23.496 C 171.601 20.548%2C167.000 19.505%2C167.000 20.888 M55.368 31.571 C 51.228 35.961%2C50.729 42.744%2C54.044 49.591 C 59.135 60.107%2C75.213 59.278%2C74.808 48.521 C 74.660 44.569%2C72.886 43.000%2C68.566 43.000 C 65.288 43.000%2C65.249 44.764%2C68.500 46.000 C 73.283 47.819%2C71.014 53.000%2C65.435 53.000 C 58.472 53.000%2C53.537 44.827%2C55.846 37.120 C 57.716 30.879%2C61.455 29.940%2C70.250 33.505 C 73.436 34.796%2C72.200 31.155%2C68.867 29.431 C 66.282 28.094%2C65.586 28.046%2C64.883 29.156 C 64.250 30.154%2C64.027 30.178%2C64.015 29.250 C 63.983 26.586%2C58.743 27.993%2C55.368 31.571 M75.000 30.500 C 75.000 31.325%2C75.437 32.000%2C75.970 32.000 C 76.532 32.000%2C77.058 37.371%2C77.220 44.750 L 77.500 57.500 80.250 57.816 C 82.903 58.122%2C84.390 55.652%2C82.045 54.833 C 81.520 54.650%2C81.020 49.262%2C80.934 42.860 C 80.782 31.565%2C80.705 31.187%2C78.342 30.110 C 75.206 28.681%2C75.000 28.705%2C75.000 30.500 M105.000 37.500 C 105.000 38.875%2C104.550 40.000%2C104.000 40.000 C 103.450 40.000%2C103.000 40.675%2C103.000 41.500 C 103.000 42.325%2C103.450 43.000%2C104.000 43.000 C 104.563 43.000%2C105.000 45.815%2C105.000 49.444 C 105.000 56.698%2C107.205 60.385%2C112.250 61.571 C 116.218 62.503%2C115.718 59.725%2C111.500 57.396 C 108.433 55.703%2C107.955 44.000%2C110.952 44.000 C 113.587 44.000%2C113.625 41.397%2C111.000 40.710 C 109.649 40.357%2C109.000 39.346%2C109.000 37.594 C 109.000 35.667%2C108.486 35.000%2C107.000 35.000 C 105.533 35.000%2C105.000 35.667%2C105.000 37.500 M159.000 38.393 C 159.000 39.159%2C159.716 40.061%2C160.591 40.396 C 161.950 40.918%2C162.136 42.789%2C161.865 53.253 C 161.565 64.889%2C161.648 65.500%2C163.525 65.500 C 165.228 65.500%2C165.541 64.708%2C165.800 59.750 L 166.100 54.000 170.550 54.000 C 173.687 54.000%2C175.000 53.589%2C175.000 52.607 C 175.000 50.924%2C172.845 50.000%2C168.918 50.000 C 167.313 50.000%2C165.943 49.438%2C165.873 48.750 C 165.188 41.991%2C165.519 40.568%2C167.750 40.672 C 172.571 40.898%2C173.000 41.047%2C173.000 42.500 C 173.000 44.310%2C175.660 44.514%2C176.254 42.750 C 177.013 40.493%2C175.854 38.195%2C173.658 37.606 C 169.121 36.389%2C159.000 36.932%2C159.000 38.393 M83.000 39.393 C 83.000 40.277%2C83.431 41.000%2C83.958 41.000 C 84.485 41.000%2C85.047 44.441%2C85.208 48.646 C 85.477 55.679%2C85.723 56.459%2C88.271 58.358 C 90.695 60.164%2C91.442 60.272%2C94.230 59.219 C 96.337 58.424%2C97.753 58.353%2C98.408 59.008 C 99.918 60.518%2C104.000 60.207%2C104.000 58.583 C 104.000 57.804%2C103.544 57.015%2C102.988 56.829 C 102.431 56.644%2C101.689 52.781%2C101.339 48.246 C 100.881 42.298%2C100.327 40.000%2C99.352 40.000 C 98.372 40.000%2C98.000 41.590%2C98.000 45.777 C 98.000 52.509%2C96.094 56.000%2C92.419 56.000 C 89.259 56.000%2C88.000 52.847%2C88.000 44.935 C 88.000 41.671%2C87.587 39.000%2C87.082 39.000 C 86.577 39.000%2C85.452 38.727%2C84.582 38.393 C 83.544 37.995%2C83.000 38.338%2C83.000 39.393 M120.595 42.155 C 121.033 42.862%2C120.870 43.038%2C120.175 42.608 C 118.114 41.335%2C115.084 43.973%2C114.005 47.980 C 111.612 56.867%2C119.087 64.691%2C127.750 62.370 C 132.221 61.171%2C130.507 58.189%2C125.661 58.735 C 121.827 59.167%2C121.069 58.904%2C119.161 56.477 C 115.898 52.329%2C116.401 51.930%2C124.000 52.637 C 130.918 53.280%2C131.000 53.259%2C131.000 50.866 C 131.000 47.189%2C126.687 41.457%2C124.798 42.625 C 124.359 42.896%2C124.000 42.641%2C124.000 42.059 C 124.000 41.477%2C123.073 41.000%2C121.941 41.000 C 120.639 41.000%2C120.144 41.425%2C120.595 42.155 M234.053 69.500 C 233.820 85.450%2C233.672 101.088%2C233.725 104.250 C 233.788 107.995%2C233.417 110.005%2C232.661 110.015 C 232.005 110.024%2C232.153 110.453%2C233.000 111.000 C 234.055 111.682%2C234.118 111.974%2C233.215 111.985 C 232.255 111.996%2C232.191 112.489%2C232.965 113.934 C 233.534 114.998%2C234.059 121.186%2C234.132 127.684 C 234.204 134.183%2C234.542 138.150%2C234.882 136.500 C 235.295 134.494%2C238.234 130.874%2C243.750 125.577 C 248.288 121.219%2C251.986 116.944%2C251.968 116.077 C 251.940 114.658%2C251.815 114.655%2C250.718 116.046 C 248.441 118.937%2C237.022 129.000%2C236.019 129.000 C 235.374 129.000%2C234.925 113.352%2C234.750 84.750 C 234.496 43.385%2C234.451 42.390%2C234.053 69.500 M130.530 42.952 C 130.297 43.328%2C130.871 44.184%2C131.804 44.855 C 133.214 45.869%2C133.446 47.476%2C133.180 54.402 C 132.884 62.120%2C133.012 62.770%2C134.930 63.272 C 136.871 63.779%2C137.000 63.395%2C137.000 57.129 C 137.000 50.383%2C139.006 45.268%2C141.135 46.583 C 141.684 46.923%2C142.666 46.489%2C143.317 45.619 C 144.154 44.500%2C144.938 44.320%2C146.000 45.003 C 147.243 45.804%2C147.158 45.975%2C145.500 46.000 C 143.869 46.025%2C143.773 46.203%2C144.978 46.965 C 146.013 47.620%2C146.572 50.237%2C146.844 55.700 C 147.231 63.476%2C147.933 64.956%2C151.250 64.985 C 153.387 65.003%2C153.583 62.161%2C151.500 61.362 C 150.369 60.927%2C150.000 59.102%2C150.000 53.932 C 150.000 48.169%2C149.652 46.753%2C147.811 45.039 C 145.683 43.056%2C142.002 42.240%2C141.998 43.750 C 141.997 44.163%2C140.647 44.594%2C138.998 44.710 C 137.349 44.825%2C136.000 44.540%2C136.000 44.076 C 136.000 43.024%2C131.107 42.019%2C130.530 42.952 M176.393 47.471 C 176.512 48.280%2C176.922 49.255%2C177.304 49.638 C 177.687 50.020%2C178.000 54.083%2C178.000 58.667 C 178.000 66.333%2C178.160 67.000%2C180.000 67.000 C 181.795 67.000%2C182.000 66.333%2C182.000 60.500 C 182.000 54.094%2C183.949 50.000%2C187.000 50.000 C 187.550 50.000%2C188.000 49.622%2C188.000 49.161 C 188.000 48.699%2C186.551 48.408%2C184.781 48.513 C 183.010 48.618%2C180.953 48.096%2C180.209 47.352 C 178.413 45.556%2C176.122 45.627%2C176.393 47.471 M192.750 48.080 C 182.778 53.888%2C190.516 71.202%2C201.834 68.406 C 207.378 67.036%2C206.770 64.413%2C201.000 64.809 C 196.020 65.150%2C193.594 63.814%2C192.493 60.122 L 191.784 57.745 199.259 58.445 C 207.458 59.214%2C206.855 59.656%2C206.128 53.403 C 205.848 50.997%2C202.235 47.973%2C200.456 48.655 C 199.232 49.125%2C198.899 48.972%2C199.395 48.170 C 200.309 46.691%2C195.252 46.623%2C192.750 48.080 M213.612 49.438 C 203.715 53.808%2C207.983 70.000%2C219.031 70.000 C 223.036 70.000%2C226.672 67.896%2C225.617 66.190 C 225.131 65.403%2C224.144 65.375%2C222.254 66.094 C 218.644 67.466%2C215.368 66.491%2C213.377 63.453 C 211.161 60.070%2C211.912 59.627%2C219.401 59.899 C 222.921 60.026%2C226.066 59.703%2C226.389 59.180 C 227.344 57.635%2C224.946 51.922%2C223.653 52.662 C 223.019 53.024%2C222.816 52.970%2C223.202 52.541 C 223.589 52.113%2C223.210 51.067%2C222.362 50.219 C 221.047 48.904%2C220.686 48.884%2C219.925 50.088 C 219.116 51.365%2C218.578 50.674%2C218.882 48.750 C 219.050 47.684%2C216.969 47.955%2C213.612 49.438 M154.002 91.250 C 154.000 93.270%2C155.557 93.592%2C156.417 91.750 C 156.883 90.750%2C157.117 90.750%2C157.583 91.750 C 157.904 92.438%2C158.767 93.000%2C159.500 93.000 C 160.233 93.000%2C161.062 93.563%2C161.341 94.250 C 161.722 95.191%2C162.110 95.129%2C162.909 94.000 C 163.664 92.932%2C163.974 92.870%2C163.985 93.784 C 163.996 94.745%2C165.248 94.903%2C168.949 94.412 C 172.895 93.889%2C174.246 94.103%2C175.610 95.467 C 177.159 97.016%2C177.405 97.028%2C178.210 95.589 C 178.699 94.715%2C179.597 94.000%2C180.205 94.000 C 180.824 94.000%2C180.605 94.779%2C179.706 95.773 C 178.608 96.986%2C178.396 98.012%2C179.035 99.023 C 179.796 100.226%2C179.973 100.129%2C179.988 98.500 C 180.006 96.667%2C180.759 96.480%2C189.041 96.265 C 196.260 96.078%2C198.189 96.329%2C198.644 97.515 C 199.450 99.616%2C201.056 99.370%2C200.374 97.250 C 199.899 95.773%2C199.980 95.734%2C200.890 97.000 C 201.849 98.333%2C201.973 98.333%2C202.000 97.000 C 202.025 95.765%2C202.184 95.742%2C202.898 96.870 C 203.600 97.978%2C203.991 97.883%2C204.941 96.370 C 205.766 95.057%2C206.272 94.872%2C206.641 95.750 C 207.420 97.602%2C209.040 97.269%2C208.325 95.404 C 207.879 94.241%2C206.922 93.966%2C204.806 94.389 C 203.018 94.746%2C202.135 94.591%2C202.509 93.985 C 202.844 93.443%2C202.390 93.000%2C201.500 93.000 C 200.610 93.000%2C200.146 92.573%2C200.469 92.050 C 200.828 91.469%2C194.940 91.034%2C185.278 90.929 C 164.356 90.701%2C164.604 90.717%2C163.804 89.562 C 163.422 89.010%2C162.760 88.907%2C162.333 89.333 C 161.907 89.760%2C162.220 90.527%2C163.029 91.039 C 164.263 91.819%2C164.218 91.972%2C162.750 91.985 C 161.788 91.993%2C160.993 91.438%2C160.985 90.750 C 160.974 89.900%2C160.624 89.980%2C159.890 91.000 C 158.952 92.304%2C158.878 92.290%2C159.317 90.898 C 159.707 89.666%2C159.151 89.320%2C156.914 89.398 C 154.850 89.470%2C154.004 90.008%2C154.002 91.250 M67.000 102.000 C 65.831 102.755%2C66.107 102.973%2C68.250 102.985 C 69.763 102.993%2C71.000 103.477%2C71.000 104.059 C 71.000 104.641%2C71.414 104.862%2C71.919 104.550 C 72.425 104.237%2C73.550 104.693%2C74.419 105.562 C 75.860 107.003%2C76.001 106.982%2C76.015 105.321 C 76.028 103.776%2C76.180 103.727%2C77.015 105.000 C 77.832 106.244%2C78.149 106.268%2C78.875 105.143 C 79.485 104.197%2C79.957 104.121%2C80.434 104.893 C 80.810 105.502%2C80.566 106.000%2C79.892 106.000 C 79.218 106.000%2C79.004 106.338%2C79.417 106.750 C 79.829 107.163%2C81.142 107.505%2C82.333 107.511 C 84.109 107.520%2C84.498 108.106%2C84.490 110.761 C 84.485 112.557%2C84.997 114.000%2C85.641 114.000 C 86.336 114.000%2C86.697 112.698%2C86.542 110.750 C 86.400 108.963%2C86.779 106.873%2C87.384 106.106 C 88.280 104.970%2C88.068 104.844%2C86.242 105.423 C 84.848 105.866%2C84.000 105.719%2C84.000 105.036 C 84.000 104.402%2C85.481 104.037%2C87.500 104.173 C 91.050 104.412%2C92.461 105.941%2C89.250 106.070 C 87.764 106.130%2C87.802 106.262%2C89.500 106.945 C 90.600 107.388%2C91.838 107.554%2C92.250 107.316 C 92.663 107.077%2C93.036 107.696%2C93.079 108.691 C 93.122 109.686%2C93.354 110.029%2C93.595 109.453 C 94.352 107.637%2C100.867 109.005%2C101.538 111.120 C 101.871 112.170%2C102.520 112.797%2C102.979 112.513 C 103.438 112.229%2C103.591 113.010%2C103.320 114.249 C 102.909 116.125%2C103.023 116.250%2C104.008 115.000 C 105.023 113.710%2C105.110 113.745%2C104.626 115.250 C 104.080 116.947%2C105.407 117.762%2C106.253 116.250 C 106.483 115.838%2C106.558 116.002%2C106.419 116.616 C 106.267 117.285%2C107.534 117.685%2C109.582 117.616 C 111.460 117.552%2C112.998 117.310%2C112.999 117.079 C 113.003 115.653%2C109.558 113.232%2C108.242 113.737 C 107.249 114.118%2C106.922 113.934%2C107.354 113.237 C 107.740 112.611%2C106.729 111.362%2C105.018 110.351 C 103.358 109.371%2C102.000 108.246%2C102.000 107.852 C 102.000 106.865%2C97.885 105.561%2C95.750 105.871 C 94.788 106.011%2C94.000 105.621%2C94.000 105.004 C 94.000 104.387%2C93.480 104.203%2C92.845 104.595 C 92.163 105.018%2C91.961 104.872%2C92.352 104.239 C 93.895 101.743%2C70.583 99.684%2C67.000 102.000 M60.250 103.316 C 58.463 103.851%2C57.000 104.624%2C57.000 105.033 C 57.000 105.443%2C55.425 106.073%2C53.500 106.434 C 49.803 107.128%2C48.534 110.223%2C51.483 111.355 C 52.299 111.668%2C52.740 112.514%2C52.463 113.235 C 51.227 116.456%2C66.078 134.000%2C70.041 134.000 C 73.093 134.000%2C76.984 137.481%2C74.811 138.267 C 74.090 138.528%2C76.301 140.062%2C79.724 141.677 L 85.948 144.612 83.440 148.304 C 81.288 151.470%2C77.000 160.313%2C77.000 161.583 C 77.000 161.812%2C81.613 161.939%2C87.250 161.864 L 97.500 161.728 90.750 160.747 C 85.154 159.934%2C84.000 159.444%2C84.000 157.883 C 84.000 156.751%2C84.697 156.006%2C85.750 156.015 C 87.218 156.028%2C87.263 156.181%2C86.029 156.961 C 85.220 157.473%2C84.829 158.162%2C85.160 158.493 C 85.491 158.824%2C86.458 158.399%2C87.310 157.548 C 89.370 155.487%2C89.899 155.588%2C90.969 158.250 C 91.662 159.974%2C91.888 160.091%2C91.937 158.750 C 92.008 156.781%2C93.991 156.304%2C94.015 158.250 C 94.025 159.054%2C94.292 159.132%2C94.765 158.467 C 95.169 157.898%2C96.063 157.504%2C96.750 157.592 C 97.438 157.679%2C99.350 157.806%2C101.000 157.875 C 102.650 157.944%2C103.947 158.338%2C103.882 158.750 C 103.478 161.303%2C104.319 162.000%2C107.800 162.000 C 109.890 162.000%2C112.089 161.511%2C112.687 160.913 C 113.470 160.130%2C113.962 160.130%2C114.446 160.913 C 114.866 161.592%2C118.939 161.961%2C125.309 161.895 C 134.567 161.800%2C135.160 161.685%2C131.792 160.637 C 125.019 158.530%2C124.885 154.561%2C131.500 151.985 C 133.328 151.273%2C133.242 151.105%2C130.512 150.037 L 127.523 148.868 130.012 146.902 C 137.072 141.324%2C143.405 140.703%2C146.973 145.239 C 151.872 151.467%2C155.986 149.102%2C151.702 142.520 C 149.043 138.433%2C148.500 136.626%2C148.500 131.858 L 148.500 126.117 144.307 125.059 C 138.566 123.609%2C132.466 123.731%2C125.968 125.426 C 122.961 126.211%2C120.371 126.499%2C120.214 126.068 C 120.057 125.637%2C119.283 124.432%2C118.496 123.392 C 117.143 121.605%2C117.062 121.601%2C117.032 123.309 C 117.014 124.304%2C116.570 124.852%2C116.044 124.527 C 115.518 124.202%2C115.330 123.303%2C115.627 122.529 C 115.924 121.755%2C115.693 120.307%2C115.114 119.311 C 114.187 117.717%2C114.057 117.822%2C114.030 120.191 C 113.997 123.123%2C112.477 124.772%2C111.664 122.756 C 111.272 121.783%2C111.140 121.794%2C111.079 122.809 C 111.033 123.567%2C110.494 123.805%2C109.798 123.375 C 107.961 122.240%2C100.065 122.087%2C99.393 123.173 C 99.066 123.702%2C99.407 124.050%2C100.150 123.948 C 103.845 123.441%2C109.058 124.098%2C108.500 125.000 C 108.160 125.550%2C108.359 126.000%2C108.941 126.000 C 109.523 126.000%2C110.000 126.466%2C110.000 127.035 C 110.000 127.737%2C109.356 127.726%2C108.000 127.000 C 106.900 126.411%2C106.000 126.287%2C106.000 126.724 C 106.000 128.752%2C102.182 129.828%2C98.384 128.870 C 96.248 128.332%2C91.400 127.795%2C87.610 127.678 C 81.627 127.493%2C80.517 127.158%2C79.170 125.130 C 77.716 122.940%2C77.771 122.678%2C80.060 120.901 L 82.500 119.007 80.000 119.347 C 77.969 119.624%2C77.440 120.326%2C77.179 123.094 C 76.866 126.406%2C75.000 129.823%2C75.000 127.083 C 75.000 126.259%2C74.252 125.962%2C73.000 126.290 C 71.868 126.586%2C70.970 126.311%2C70.930 125.656 C 70.891 125.020%2C70.473 125.400%2C70.000 126.500 C 69.228 128.296%2C69.133 128.314%2C69.070 126.683 C 69.020 125.370%2C68.478 125.031%2C67.118 125.462 C 65.931 125.839%2C65.020 125.495%2C64.650 124.530 C 63.957 122.725%2C64.834 120.000%2C66.107 120.000 C 66.598 120.000%2C66.993 119.213%2C66.985 118.250 C 66.976 117.262%2C66.650 116.935%2C66.235 117.500 C 65.421 118.608%2C62.032 119.133%2C62.158 118.132 C 62.418 116.054%2C61.769 116.056%2C60.033 118.139 C 58.919 119.477%2C58.052 119.933%2C58.033 119.191 C 58.014 118.430%2C57.477 118.183%2C56.750 118.601 C 56.063 118.997%2C55.831 118.955%2C56.234 118.509 C 56.638 118.063%2C56.206 117.140%2C55.274 116.458 C 53.849 115.416%2C53.768 114.804%2C54.768 112.610 C 56.056 109.783%2C58.729 109.130%2C59.610 111.427 C 60.147 112.826%2C62.875 112.813%2C65.158 111.402 C 65.870 110.962%2C66.037 111.132%2C65.595 111.845 C 65.201 112.484%2C65.467 113.050%2C66.191 113.113 C 66.911 113.175%2C68.916 113.334%2C70.646 113.466 C 72.376 113.598%2C74.513 113.983%2C75.396 114.322 C 77.315 115.058%2C77.473 114.313%2C75.750 112.655 C 75.063 111.993%2C72.995 111.463%2C71.155 111.476 C 67.171 111.505%2C66.800 111.276%2C65.307 107.873 C 64.547 106.139%2C64.491 104.909%2C65.145 104.255 C 66.679 102.721%2C63.972 102.201%2C60.250 103.316 M194.991 106.500 C 194.977 108.444%2C194.682 109.046%2C194.152 108.211 C 193.570 107.294%2C192.638 107.187%2C190.917 107.841 C 189.155 108.512%2C188.133 108.368%2C187.147 107.313 C 186.403 106.516%2C185.166 106.106%2C184.397 106.401 C 183.629 106.696%2C183.000 106.426%2C183.000 105.802 C 183.000 105.178%2C182.753 104.914%2C182.451 105.215 C 182.150 105.517%2C182.192 106.915%2C182.545 108.322 C 183.108 110.565%2C183.490 110.764%2C185.650 109.943 C 187.010 109.426%2C187.868 109.404%2C187.565 109.895 C 186.956 110.881%2C193.538 111.923%2C194.863 111.051 C 195.324 110.748%2C195.957 109.825%2C196.271 109.000 C 196.726 107.805%2C196.858 107.856%2C196.921 109.250 C 197.005 111.102%2C199.000 111.757%2C199.000 109.933 C 199.000 109.292%2C199.901 109.135%2C201.250 109.540 C 203.447 110.199%2C203.456 110.170%2C201.630 108.357 C 200.179 106.916%2C199.649 106.802%2C199.264 107.848 C 198.928 108.762%2C198.164 108.280%2C196.891 106.348 L 195.013 103.500 194.991 106.500 M198.337 122.435 C 198.640 123.225%2C198.469 124.012%2C197.956 124.185 C 197.444 124.358%2C197.664 125.730%2C198.444 127.233 C 199.389 129.052%2C199.517 130.181%2C198.825 130.608 C 198.115 131.047%2C198.129 131.462%2C198.870 131.919 C 199.600 132.371%2C199.269 133.971%2C197.851 136.836 C 195.623 141.339%2C195.728 142.425%2C198.297 141.440 C 203.074 139.607%2C204.801 129.857%2C201.376 124.059 C 199.552 120.972%2C197.317 119.778%2C198.337 122.435 M135.480 133.250 C 134.806 135.571%2C133.696 136.721%2C128.007 141.000 C 126.179 142.375%2C124.112 144.063%2C123.413 144.750 C 122.714 145.438%2C121.813 146.000%2C121.411 146.000 C 121.008 146.000%2C119.420 147.410%2C117.881 149.133 C 114.358 153.080%2C110.000 153.872%2C110.000 150.566 C 110.000 148.086%2C117.579 140.549%2C121.926 138.705 C 123.342 138.105%2C125.256 136.984%2C126.181 136.214 C 128.056 134.654%2C134.052 131.312%2C135.317 131.123 C 135.767 131.055%2C135.840 132.013%2C135.480 133.250 M97.158 146.750 C 97.499 154.801%2C96.628 156.759%2C94.269 153.250 C 93.437 152.013%2C91.911 151.000%2C90.878 151.000 C 88.447 151.000%2C88.502 149.508%2C91.068 145.904 C 94.118 141.621%2C96.958 142.016%2C97.158 146.750 M190.000 148.041 C 183.646 150.163%2C171.368 150.580%2C167.475 148.807 C 164.434 147.421%2C163.435 148.394%2C162.405 153.743 C 161.515 158.362%2C162.637 162.000%2C164.952 162.000 C 167.214 162.000%2C168.805 158.116%2C167.000 157.000 C 164.837 155.663%2C166.849 151.723%2C169.346 152.405 C 174.889 153.920%2C182.022 154.226%2C183.484 153.013 C 184.524 152.150%2C185.000 152.107%2C185.000 152.878 C 185.000 153.495%2C185.477 154.000%2C186.059 154.000 C 186.641 154.000%2C186.870 153.598%2C186.566 153.107 C 186.040 152.256%2C189.799 150.787%2C193.000 150.591 C 193.825 150.541%2C194.388 149.938%2C194.250 149.250 C 194.113 148.563%2C194.648 148.000%2C195.441 148.000 C 196.234 148.000%2C197.160 147.550%2C197.500 147.000 C 198.350 145.624%2C196.449 145.888%2C190.000 148.041 M198.000 147.971 C 198.000 148.506%2C199.427 149.312%2C201.170 149.764 C 203.540 150.378%2C204.385 151.193%2C204.518 152.992 C 204.615 154.316%2C205.217 155.572%2C205.854 155.785 C 206.491 155.997%2C206.745 156.604%2C206.417 157.134 C 206.051 157.727%2C205.279 157.647%2C204.411 156.926 C 203.297 156.002%2C203.000 156.089%2C203.000 157.342 C 203.000 158.215%2C203.904 159.414%2C205.009 160.005 C 207.775 161.485%2C209.390 157.494%2C207.767 153.193 C 206.196 149.032%2C198.000 144.651%2C198.000 147.971 M136.000 151.965 C 136.000 153.316%2C139.425 155.000%2C142.174 155.000 C 145.766 155.000%2C152.951 158.309%2C153.574 160.250 C 154.576 163.377%2C156.000 162.099%2C156.000 158.072 L 156.000 154.144 150.250 153.500 C 147.088 153.146%2C143.195 152.439%2C141.601 151.928 C 137.882 150.738%2C136.000 150.750%2C136.000 151.965 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
      "__typename": "oiCard_OptimizedImages"
     },
     "oiCardWide": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
      "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19 670w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1340w",
      "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
      "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19 670w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1340w",
      "maxSrcsetWidth": 1340,
      "placeholderWidth": 670,
      "placeholderHeight": 237,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAFABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEC%2F8QAHBAAAgICAwAAAAAAAAAAAAAAAQIDEQBBBQYS%2F8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%2F%2FEABwRAAEDBQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAhEhM2Fxsf%2FaAAwDAQACEQMRAD8AnTHU8RFGVN%2B2PoNW8z26Yvwcq1VSLsneMYDLrhgHqOTTZX%2F%2F2Q%3D%3D",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='106' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 53.000 L 0.000 106.000 23.000 106.000 L 46.000 106.000 46.000 53.000 L 46.000 0.000 23.000 0.000 L 0.000 0.000 0.000 53.000 M56.299 2.250 C 47.228 12.210%2C53.248 29.000%2C65.890 29.000 C 72.929 29.000%2C77.093 22.779%2C73.965 16.934 C 72.663 14.502%2C66.000 14.138%2C66.000 16.500 C 66.000 17.805%2C67.827 18.501%2C70.250 18.118 C 71.468 17.926%2C71.106 22.494%2C69.800 23.800 C 67.932 25.668%2C62.542 25.214%2C59.659 22.946 C 53.587 18.170%2C53.874 6.537%2C60.128 3.947 C 63.218 2.667%2C63.626 2.730%2C70.351 5.523 C 71.825 6.135%2C72.123 5.905%2C71.810 4.396 C 71.534 3.061%2C70.690 2.575%2C68.959 2.753 C 67.273 2.927%2C66.919 2.734%2C67.834 2.142 C 69.550 1.031%2C67.049 -0.054%2C63.168 0.118 C 60.513 0.236%2C60.515 0.240%2C63.500 1.000 L 66.500 1.763 63.250 1.882 C 61.463 1.947%2C60.000 1.550%2C60.000 1.000 C 60.000 -0.652%2C58.473 -0.137%2C56.299 2.250 M234.236 34.794 C 234.022 66.849%2C233.850 70.061%2C232.364 69.794 C 231.429 69.626%2C230.609 70.251%2C230.452 71.250 C 230.301 72.213%2C230.587 73.000%2C231.088 73.000 C 231.590 73.000%2C232.000 72.523%2C232.000 71.941 C 232.000 71.359%2C232.338 71.091%2C232.750 71.346 C 233.163 71.601%2C233.630 79.369%2C233.788 88.609 C 233.947 97.850%2C234.280 105.613%2C234.528 105.861 C 234.776 106.110%2C238.910 102.443%2C243.714 97.714 C 252.878 88.694%2C254.993 84.375%2C246.127 92.786 C 243.307 95.462%2C241.000 97.486%2C241.000 97.285 C 241.000 97.084%2C239.763 98.067%2C238.250 99.469 L 235.500 102.020 234.986 50.760 C 234.491 1.301%2C234.464 0.740%2C234.236 34.794 M253.000 53.000 L 253.000 106.000 276.500 106.000 L 300.000 106.000 300.000 53.000 L 300.000 0.000 276.500 0.000 L 253.000 0.000 253.000 53.000 M75.079 2.750 C 75.036 3.988%2C75.436 5.000%2C75.969 5.000 C 76.527 5.000%2C77.058 10.202%2C77.219 17.250 L 77.500 29.500 80.250 29.816 C 82.214 30.042%2C83.000 29.685%2C83.000 28.566 C 83.000 27.705%2C82.550 27.000%2C82.000 27.000 C 81.392 27.000%2C81.000 22.524%2C81.000 15.571 C 81.000 6.297%2C80.690 3.833%2C79.355 2.498 C 78.146 1.289%2C77.515 1.167%2C76.976 2.039 C 76.430 2.923%2C76.104 2.878%2C75.700 1.863 C 75.388 1.078%2C75.124 1.454%2C75.079 2.750 M105.000 10.059 C 105.000 11.844%2C104.583 12.861%2C104.000 12.500 C 103.450 12.160%2C103.000 12.584%2C103.000 13.441 C 103.000 14.298%2C103.450 15.000%2C104.000 15.000 C 104.550 15.000%2C105.000 17.408%2C105.000 20.351 C 105.000 28.203%2C106.546 31.817%2C110.347 32.850 C 112.081 33.321%2C113.818 33.533%2C114.206 33.321 C 115.351 32.697%2C113.908 30.000%2C112.428 30.000 C 110.306 30.000%2C109.000 26.596%2C109.000 21.066 C 109.000 16.667%2C109.263 16.000%2C111.000 16.000 C 112.111 16.000%2C113.000 15.333%2C113.000 14.500 C 113.000 13.667%2C112.111 13.000%2C111.000 13.000 C 109.444 13.000%2C109.000 12.333%2C109.000 10.000 C 109.000 7.667%2C108.556 7.000%2C107.000 7.000 C 105.436 7.000%2C105.000 7.667%2C105.000 10.059 M159.513 8.980 C 159.130 9.599%2C159.749 10.915%2C160.890 11.905 C 162.030 12.894%2C162.706 13.961%2C162.391 14.276 C 162.076 14.591%2C161.746 19.945%2C161.659 26.174 C 161.509 36.886%2C161.608 37.500%2C163.500 37.500 C 165.240 37.500%2C165.503 36.827%2C165.520 32.313 C 165.544 26.029%2C165.995 25.503%2C171.043 25.867 C 174.081 26.087%2C175.000 25.791%2C175.000 24.596 C 175.000 23.091%2C173.213 22.368%2C168.036 21.780 C 165.770 21.522%2C165.574 21.088%2C165.596 16.354 C 165.613 12.740%2C165.261 11.346%2C164.414 11.671 C 163.750 11.926%2C162.533 11.171%2C161.708 9.994 C 160.718 8.580%2C159.972 8.236%2C159.513 8.980 M83.000 11.893 C 83.000 13.052%2C83.563 13.999%2C84.250 13.998 C 85.158 13.996%2C85.407 15.799%2C85.161 20.588 C 84.681 29.914%2C88.901 34.264%2C95.173 30.907 C 96.650 30.117%2C97.517 30.117%2C98.307 30.907 C 99.896 32.496%2C104.000 32.262%2C104.000 30.583 C 104.000 29.804%2C103.438 28.979%2C102.750 28.750 C 102.063 28.521%2C101.457 27.021%2C101.406 25.417 C 101.080 15.355%2C100.558 12.000%2C99.321 12.000 C 98.379 12.000%2C98.000 13.656%2C98.000 17.777 C 98.000 24.509%2C96.094 28.000%2C92.419 28.000 C 89.259 28.000%2C88.000 24.847%2C88.000 16.935 C 88.000 13.671%2C87.587 11.000%2C87.082 11.000 C 86.577 11.000%2C85.452 10.727%2C84.582 10.393 C 83.448 9.958%2C83.000 10.383%2C83.000 11.893 M117.831 14.530 C 109.512 19.047%2C114.296 35.000%2C123.970 35.000 C 126.882 35.000%2C130.000 33.236%2C130.000 31.588 C 130.000 30.596%2C128.867 30.373%2C125.661 30.735 C 121.827 31.167%2C121.069 30.904%2C119.161 28.477 C 115.829 24.242%2C116.357 23.816%2C124.000 24.569 C 130.736 25.232%2C131.000 25.176%2C131.000 23.080 C 131.000 17.908%2C126.838 13.358%2C123.336 14.701 C 122.217 15.131%2C121.909 14.957%2C122.395 14.170 C 123.381 12.575%2C121.099 12.755%2C117.831 14.530 M130.000 14.923 C 130.000 15.550%2C130.675 16.322%2C131.500 16.638 C 132.678 17.090%2C133.000 19.125%2C133.000 26.107 C 133.000 34.333%2C133.150 35.000%2C135.000 35.000 C 136.789 35.000%2C137.000 34.333%2C137.000 28.691 C 137.000 21.721%2C138.156 19.433%2C142.168 18.467 C 145.827 17.586%2C147.000 20.100%2C147.000 28.827 C 147.000 35.913%2C147.609 37.000%2C151.582 37.000 C 153.470 37.000%2C153.404 34.092%2C151.500 33.362 C 150.380 32.932%2C149.992 31.104%2C149.968 26.143 C 149.931 18.273%2C148.644 16.038%2C144.462 16.580 C 141.659 16.942%2C141.635 16.915%2C144.000 16.081 L 146.500 15.199 143.973 15.100 C 142.582 15.045%2C140.471 15.682%2C139.281 16.516 C 137.412 17.825%2C137.007 17.836%2C136.308 16.595 C 135.266 14.743%2C130.000 13.347%2C130.000 14.923 M176.000 19.500 C 176.000 20.325%2C176.450 21.000%2C177.000 21.000 C 177.593 21.000%2C178.000 24.667%2C178.000 30.000 C 178.000 38.333%2C178.148 39.000%2C180.000 39.000 C 181.780 39.000%2C182.000 38.333%2C182.000 32.934 C 182.000 26.019%2C183.216 23.000%2C186.000 23.000 C 187.061 23.000%2C188.411 22.100%2C189.000 21.000 C 189.726 19.644%2C189.737 19.000%2C189.035 19.000 C 188.466 19.000%2C188.000 19.450%2C188.000 20.000 C 188.000 20.550%2C187.523 21.000%2C186.941 21.000 C 186.359 21.000%2C186.160 20.550%2C186.500 20.000 C 187.428 18.498%2C185.345 18.797%2C183.747 20.396 C 182.552 21.590%2C182.180 21.518%2C181.167 19.896 C 179.760 17.642%2C176.000 17.354%2C176.000 19.500 M191.475 21.622 C 183.429 30.303%2C192.389 44.224%2C203.342 40.060 C 207.595 38.443%2C206.129 36.453%2C200.912 36.760 C 196.049 37.046%2C193.685 35.733%2C192.534 32.106 L 191.776 29.720 198.797 30.411 C 203.429 30.868%2C206.043 30.739%2C206.480 30.032 C 207.526 28.340%2C205.216 22.616%2C202.905 21.173 C 199.972 19.341%2C199.294 20.534%2C201.318 23.962 C 203.403 27.491%2C202.454 28.256%2C197.061 27.394 C 192.080 26.597%2C191.727 24.457%2C196.250 22.491 C 198.731 21.413%2C199.027 21.045%2C197.500 20.939 C 195.818 20.823%2C195.898 20.673%2C198.000 20.000 C 200.354 19.246%2C200.307 19.194%2C197.202 19.100 C 194.846 19.028%2C193.211 19.748%2C191.475 21.622 M211.913 22.282 C 204.185 28.216%2C208.990 42.000%2C218.788 42.000 C 223.078 42.000%2C226.090 40.398%2C225.363 38.503 C 224.931 37.378%2C224.344 37.281%2C222.841 38.085 C 220.048 39.580%2C215.199 38.233%2C213.380 35.457 C 211.085 31.955%2C212.216 31.264%2C219.463 31.743 L 226.000 32.174 226.000 29.042 C 226.000 24.179%2C220.030 18.874%2C218.638 22.500 C 218.292 23.403%2C218.633 24.000%2C219.496 24.000 C 221.103 24.000%2C223.277 27.390%2C222.298 28.369 C 221.367 29.300%2C214.717 29.107%2C213.132 28.103 C 212.014 27.394%2C212.105 26.880%2C213.632 25.285 C 217.091 21.671%2C215.753 19.333%2C211.913 22.282 M167.583 62.865 C 167.261 63.386%2C166.028 63.559%2C164.843 63.249 C 163.244 62.830%2C162.895 63.021%2C163.493 63.988 C 164.117 64.999%2C163.646 65.131%2C161.399 64.575 C 159.235 64.040%2C158.784 64.147%2C159.619 64.999 C 160.235 65.626%2C161.360 66.233%2C162.119 66.347 C 162.879 66.462%2C164.063 66.908%2C164.750 67.337 C 165.557 67.841%2C166.000 67.544%2C166.000 66.500 C 166.000 65.610%2C166.457 65.165%2C167.016 65.510 C 167.575 65.856%2C167.726 66.634%2C167.352 67.239 C 166.911 67.952%2C167.271 68.110%2C168.374 67.687 C 169.563 67.230%2C170.348 67.707%2C170.975 69.267 L 171.873 71.500 171.937 69.191 C 171.979 67.659%2C172.404 67.132%2C173.200 67.623 C 175.745 69.196%2C179.028 68.664%2C178.429 66.776 C 178.032 65.527%2C178.561 64.715%2C180.181 64.086 C 182.027 63.369%2C181.448 63.186%2C177.338 63.188 C 174.499 63.189%2C171.274 62.904%2C170.172 62.555 C 169.070 62.205%2C167.905 62.345%2C167.583 62.865 M68.250 73.693 C 65.209 74.845%2C67.088 76.844%2C70.952 76.569 C 73.126 76.414%2C74.872 76.560%2C74.834 76.894 C 74.617 78.757%2C75.172 79.102%2C76.547 77.961 C 77.789 76.930%2C77.838 76.500%2C76.797 75.785 C 75.873 75.149%2C76.074 74.984%2C77.500 75.210 C 78.600 75.385%2C79.556 76.084%2C79.625 76.764 C 79.694 77.444%2C79.806 78.450%2C79.875 79.000 C 79.944 79.550%2C80.879 80.000%2C81.953 80.000 C 83.194 80.000%2C84.499 81.248%2C85.530 83.423 C 87.192 86.924%2C89.506 88.609%2C90.482 87.028 C 90.783 86.542%2C90.123 85.856%2C89.015 85.505 C 87.252 84.945%2C86.488 83.242%2C86.882 80.750 C 86.947 80.338%2C86.438 79.986%2C85.750 79.970 C 84.928 79.950%2C85.013 79.638%2C86.000 79.060 C 88.237 77.749%2C92.987 78.961%2C93.079 80.867 C 93.130 81.913%2C93.340 82.049%2C93.664 81.244 C 93.943 80.553%2C94.586 80.244%2C95.093 80.558 C 95.600 80.871%2C96.698 80.445%2C97.531 79.612 C 98.886 78.257%2C98.858 77.995%2C97.274 77.154 C 94.175 75.509%2C84.733 72.996%2C82.068 73.106 L 79.500 73.213 82.250 74.299 C 84.901 75.347%2C86.113 78.000%2C83.941 78.000 C 83.359 78.000%2C83.160 77.550%2C83.500 77.000 C 83.840 76.450%2C83.240 76.000%2C82.166 76.000 C 81.092 76.000%2C79.972 75.368%2C79.675 74.597 C 79.149 73.226%2C71.155 72.594%2C68.250 73.693 M58.441 76.468 C 57.374 77.276%2C55.600 77.958%2C54.500 77.984 C 52.874 78.022%2C52.775 78.205%2C53.971 78.961 C 54.780 79.473%2C55.093 80.240%2C54.667 80.667 C 54.240 81.093%2C53.511 80.827%2C53.047 80.075 C 52.576 79.314%2C51.478 78.986%2C50.566 79.336 C 49.071 79.910%2C49.064 80.223%2C50.491 82.982 C 52.435 86.741%2C53.218 86.848%2C52.456 83.250 C 51.968 80.944%2C52.055 80.785%2C52.994 82.264 C 54.192 84.149%2C56.006 83.179%2C57.260 79.982 C 57.725 78.798%2C57.858 78.845%2C57.921 80.215 C 58.055 83.132%2C66.000 86.262%2C66.000 83.398 C 66.000 82.701%2C65.561 80.976%2C65.025 79.565 C 64.391 77.898%2C64.391 77.000%2C65.025 77.000 C 65.561 77.000%2C66.000 76.550%2C66.000 76.000 C 66.000 74.476%2C60.636 74.808%2C58.441 76.468 M170.000 75.820 C 170.000 76.335%2C168.636 77.323%2C166.968 78.013 C 162.923 79.689%2C163.802 80.262%2C171.785 81.154 C 190.785 83.279%2C196.357 83.373%2C195.660 81.556 C 195.297 80.610%2C194.993 79.536%2C194.985 79.168 C 194.976 78.801%2C194.616 79.057%2C194.184 79.737 C 193.631 80.607%2C192.501 80.717%2C190.381 80.109 C 188.721 79.633%2C185.531 79.323%2C183.291 79.419 C 180.027 79.560%2C179.315 79.287%2C179.704 78.047 C 180.130 76.686%2C180.059 76.681%2C179.110 78.000 C 178.516 78.825%2C178.024 79.013%2C178.015 78.417 C 177.995 76.971%2C173.721 77.338%2C173.224 78.829 C 173.009 79.473%2C172.391 80.000%2C171.849 80.000 C 171.308 80.000%2C171.139 79.138%2C171.473 78.084 C 171.808 77.030%2C171.613 75.879%2C171.041 75.525 C 170.468 75.171%2C170.000 75.304%2C170.000 75.820 M71.015 82.656 C 71.007 83.318%2C70.145 83.589%2C69.000 83.290 C 67.900 83.002%2C67.000 83.220%2C67.000 83.775 C 67.000 85.027%2C71.340 86.190%2C73.260 85.454 C 75.729 84.506%2C77.127 87.548%2C76.805 93.169 C 76.515 98.231%2C76.361 98.502%2C73.750 98.546 C 72.238 98.572%2C70.993 98.122%2C70.985 97.546 C 70.976 96.971%2C70.533 97.175%2C70.000 98.000 C 69.467 98.825%2C69.023 99.050%2C69.015 98.500 C 69.006 97.950%2C67.843 97.433%2C66.431 97.352 C 64.608 97.246%2C64.019 97.608%2C64.401 98.602 C 64.696 99.371%2C64.549 100.000%2C64.076 100.000 C 63.237 100.000%2C61.706 97.000%2C62.035 96.000 C 62.126 95.725%2C62.605 95.613%2C63.100 95.750 C 63.595 95.888%2C64.000 95.550%2C64.000 95.000 C 64.000 94.450%2C63.298 94.000%2C62.441 94.000 C 61.584 94.000%2C61.165 93.543%2C61.510 92.984 C 61.856 92.425%2C62.466 92.170%2C62.867 92.418 C 63.268 92.665%2C64.249 92.455%2C65.048 91.949 C 66.268 91.177%2C66.234 91.028%2C64.833 91.015 C 63.917 91.007%2C62.938 90.438%2C62.659 89.750 C 62.278 88.809%2C61.890 88.871%2C61.091 90.000 C 60.506 90.828%2C60.024 90.991%2C60.015 90.363 C 60.007 89.738%2C58.650 89.029%2C57.000 88.787 C 55.350 88.545%2C54.000 88.684%2C54.000 89.097 C 54.000 90.252%2C60.842 99.140%2C64.318 102.500 L 67.422 105.500 87.866 105.809 C 103.878 106.050%2C108.493 105.833%2C109.155 104.809 C 109.745 103.895%2C110.226 103.829%2C110.750 104.591 C 111.240 105.303%2C117.826 105.722%2C129.750 105.800 L 148.000 105.919 148.000 102.007 C 148.000 98.337%2C147.767 98.029%2C144.250 97.053 C 139.356 95.693%2C133.694 95.727%2C126.573 97.157 C 122.381 97.999%2C120.626 98.013%2C120.130 97.210 C 119.688 96.495%2C118.928 96.434%2C117.974 97.037 C 117.163 97.550%2C115.600 97.941%2C114.500 97.906 C 113.400 97.871%2C113.063 97.615%2C113.750 97.338 C 114.438 97.060%2C115.000 96.233%2C115.000 95.500 C 115.000 94.767%2C115.439 94.017%2C115.975 93.833 C 117.606 93.276%2C111.997 87.000%2C109.869 87.000 C 108.716 87.000%2C108.159 86.552%2C108.541 85.933 C 109.214 84.845%2C106.310 82.064%2C104.500 82.064 C 103.950 82.064%2C104.385 82.732%2C105.466 83.550 C 107.333 84.962%2C107.283 85.017%2C104.466 84.653 C 102.835 84.442%2C102.288 84.465%2C103.250 84.704 C 104.213 84.944%2C105.000 85.584%2C105.000 86.129 C 105.000 86.673%2C104.597 86.869%2C104.105 86.565 C 103.612 86.260%2C102.952 86.684%2C102.636 87.506 C 102.321 88.328%2C102.611 89.050%2C103.281 89.112 C 112.997 90.003%2C114.000 90.372%2C114.000 93.057 C 114.000 95.078%2C113.654 95.149%2C106.551 94.601 C 99.733 94.075%2C96.416 94.903%2C98.984 96.490 C 99.543 96.835%2C100.000 96.626%2C100.000 96.024 C 100.000 95.240%2C100.566 95.233%2C102.000 96.000 C 103.100 96.589%2C104.000 97.938%2C104.000 98.998 C 104.000 100.753%2C103.309 100.906%2C96.250 100.713 C 91.988 100.596%2C88.169 100.050%2C87.765 99.500 C 87.310 98.881%2C87.025 98.976%2C87.015 99.750 C 87.007 100.438%2C86.298 101.000%2C85.441 101.000 C 84.584 101.000%2C84.179 100.520%2C84.541 99.933 C 84.904 99.346%2C84.593 98.950%2C83.850 99.052 C 79.886 99.596%2C76.824 96.122%2C78.979 93.525 C 79.771 92.571%2C79.783 91.984%2C79.022 91.514 C 78.431 91.148%2C78.012 90.321%2C78.092 89.675 C 78.505 86.331%2C77.785 84.985%2C75.250 84.365 C 73.738 83.995%2C72.169 83.199%2C71.765 82.596 C 71.244 81.818%2C71.026 81.836%2C71.015 82.656 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
      "__typename": "oiCardWide_OptimizedImages"
     }
    }
   ],
   "__typename": "products_product_Entry"
  }
 ],
 "productHighlight": [
  {
   "subHeadline": null,
   "itemHeadline": null,
   "product": [
    {
     "id": "36832",
     "title": "Ronzoni Gluten Free® Penne",
     "uri": "product/ronzoni-gluten-free-penne",
     "slug": "ronzoni-gluten-free-penne",
     "amazonStoreLink": null,
     "brand": [],
     "brandCategory": [],
     "features": [
      {
       "feature": "Kosher",
       "__typename": "features_TableRow"
      },
      {
       "feature": "Non-GMO Project Verified",
       "__typename": "features_TableRow"
      }
     ],
     "media": [
      {
       "id": "67730",
       "url": "https://d2thj27wuqnq02.cloudfront.net/images/GF-Penne-00071300042342_CR__PNG2400.png",
       "extension": "png",
       "title": "GF Penne 00071300042342 CR PNG2400",
       "mimeType": "image/png",
       "alt": null,
       "itemCaption": null,
       "__typename": "images_Asset",
       "oiFeaturedImage": {
        "focalPoint": [
         0.5,
         0.5
        ],
        "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
        "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 992w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 768w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 576w",
        "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
        "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 992w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 768w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 576w",
        "maxSrcsetWidth": 1200,
        "placeholderWidth": 1200,
        "placeholderHeight": 1200,
        "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwL%2FxAAhEAACAQMEAwEAAAAAAAAAAAACAwEABBEFBhIhEzFRcf%2FEABUBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIE%2F8QAHBEAAgAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAECERIhMUHR%2F9oADAMBAAIRAxEAPwAtq2%2Fl0JWBDsyzJL5Z7%2FKjddmtehkyUqFosiOQBjqi2xeLVpKgC9WlsGXIDL3GflNux6j0M4Ex5EwcQJZqWFKvG%2Biu1M%2F%2F2Q%3D%3D",
        "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27 width=%27300%27 height=%27300%27 style=%27background:%23CCC%27 /%3E",
        "__typename": "oiFeaturedImage_OptimizedImages"
       },
       "oiCard": {
        "focalPoint": [
         0.5,
         0.5
        ],
        "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
        "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19 326w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 652w",
        "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
        "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19 326w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 652w",
        "maxSrcsetWidth": 652,
        "placeholderWidth": 326,
        "placeholderHeight": 177,
        "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAIABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEC%2F8QAHhAAAgIBBQEAAAAAAAAAAAAAAQIAAxIFBhETMWH%2FxAAVAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABP%2FEAB0RAAECBwAAAAAAAAAAAAAAAAEAUQIDISIxseH%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FAMbSegaJStzBTm3GSgj37Lu4KmgWIqYjtU%2BcREnxMAeu0huBLcX%2F2Q%3D%3D",
        "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='162' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 81.000 L 0.000 162.000 23.000 162.000 L 46.000 162.000 46.000 81.000 L 46.000 0.000 23.000 0.000 L 0.000 0.000 0.000 81.000 M78.000 7.000 C 78.000 15.114%2C77.046 14.695%2C90.497 12.491 C 110.272 9.250%2C135.897 9.885%2C154.981 14.087 C 160.217 15.240%2C166.300 16.338%2C168.500 16.525 C 177.387 17.285%2C180.516 18.355%2C179.352 20.239 C 178.914 20.949%2C179.267 21.112%2C180.345 20.698 C 181.265 20.345%2C183.251 20.547%2C184.759 21.147 C 186.693 21.917%2C187.067 22.397%2C186.029 22.776 C 185.180 23.087%2C186.855 24.063%2C189.990 25.085 C 192.979 26.059%2C195.731 26.666%2C196.108 26.433 C 196.484 26.201%2C196.859 20.158%2C196.940 13.005 L 197.088 0.000 192.544 0.000 L 188.000 0.000 188.000 6.070 C 188.000 11.792%2C187.871 12.121%2C185.750 11.820 C 183.781 11.540%2C183.427 10.751%2C182.918 5.500 L 182.336 -0.500 182.168 4.750 C 181.943 11.788%2C179.550 11.875%2C175.750 4.986 C 172.502 -0.903%2C171.234 -1.280%2C170.810 3.521 C 170.409 8.079%2C168.591 8.079%2C168.190 3.521 C 167.845 -0.386%2C166.489 -1.115%2C165.479 2.065 C 164.097 6.419%2C155.241 6.254%2C151.822 1.810 C 150.049 -0.494%2C150.044 -0.495%2C150.022 1.655 C 150.002 3.594%2C149.575 3.763%2C145.750 3.343 C 138.916 2.592%2C136.879 2.005%2C137.518 0.971 C 137.848 0.437%2C137.641 0.000%2C137.059 0.000 C 136.477 0.000%2C136.000 0.450%2C136.000 1.000 C 136.000 1.550%2C135.100 2.000%2C134.000 2.000 C 132.900 2.000%2C132.000 1.550%2C132.000 1.000 C 132.000 0.450%2C130.425 0.000%2C128.500 0.000 C 126.575 0.000%2C125.000 0.450%2C125.000 1.000 C 125.000 1.550%2C124.325 2.000%2C123.500 2.000 C 122.675 2.000%2C122.000 1.550%2C122.000 1.000 C 122.000 -0.302%2C117.305 -0.302%2C116.500 1.000 C 115.696 2.301%2C108.304 2.301%2C107.500 1.000 C 107.160 0.450%2C105.982 0.000%2C104.882 0.000 C 102.157 0.000%2C103.377 1.631%2C107.815 3.919 L 111.500 5.820 108.852 6.493 C 104.408 7.622%2C101.639 6.671%2C99.516 3.289 C 96.701 -1.196%2C91.000 -1.523%2C91.000 2.800 C 91.000 5.499%2C89.461 8.000%2C87.800 8.000 C 87.360 8.000%2C87.000 6.200%2C87.000 4.000 L 87.000 0.000 82.500 0.000 L 78.000 0.000 78.000 7.000 M253.000 81.000 L 253.000 162.000 276.500 162.000 L 300.000 162.000 300.000 81.000 L 300.000 0.000 276.500 0.000 L 253.000 0.000 253.000 81.000 M102.000 14.601 C 93.707 15.573%2C79.964 18.249%2C79.513 18.979 C 78.273 20.986%2C81.677 21.722%2C86.500 20.491 C 96.700 17.886%2C112.676 16.730%2C132.049 17.194 C 149.956 17.623%2C153.155 17.167%2C143.460 15.566 C 138.637 14.770%2C106.867 14.030%2C102.000 14.601 M167.000 20.888 C 167.000 21.301%2C170.263 23.071%2C174.250 24.822 C 181.453 27.984%2C186.000 28.853%2C186.000 27.067 C 186.000 26.554%2C184.988 25.829%2C183.750 25.456 C 182.513 25.083%2C180.150 24.201%2C178.500 23.496 C 171.601 20.548%2C167.000 19.505%2C167.000 20.888 M55.368 31.571 C 51.228 35.961%2C50.729 42.744%2C54.044 49.591 C 59.135 60.107%2C75.213 59.278%2C74.808 48.521 C 74.660 44.569%2C72.886 43.000%2C68.566 43.000 C 65.288 43.000%2C65.249 44.764%2C68.500 46.000 C 73.283 47.819%2C71.014 53.000%2C65.435 53.000 C 58.472 53.000%2C53.537 44.827%2C55.846 37.120 C 57.716 30.879%2C61.455 29.940%2C70.250 33.505 C 73.436 34.796%2C72.200 31.155%2C68.867 29.431 C 66.282 28.094%2C65.586 28.046%2C64.883 29.156 C 64.250 30.154%2C64.027 30.178%2C64.015 29.250 C 63.983 26.586%2C58.743 27.993%2C55.368 31.571 M75.000 30.500 C 75.000 31.325%2C75.437 32.000%2C75.970 32.000 C 76.532 32.000%2C77.058 37.371%2C77.220 44.750 L 77.500 57.500 80.250 57.816 C 82.903 58.122%2C84.390 55.652%2C82.045 54.833 C 81.520 54.650%2C81.020 49.262%2C80.934 42.860 C 80.782 31.565%2C80.705 31.187%2C78.342 30.110 C 75.206 28.681%2C75.000 28.705%2C75.000 30.500 M105.000 37.500 C 105.000 38.875%2C104.550 40.000%2C104.000 40.000 C 103.450 40.000%2C103.000 40.675%2C103.000 41.500 C 103.000 42.325%2C103.450 43.000%2C104.000 43.000 C 104.563 43.000%2C105.000 45.815%2C105.000 49.444 C 105.000 56.698%2C107.205 60.385%2C112.250 61.571 C 116.218 62.503%2C115.718 59.725%2C111.500 57.396 C 108.433 55.703%2C107.955 44.000%2C110.952 44.000 C 113.587 44.000%2C113.625 41.397%2C111.000 40.710 C 109.649 40.357%2C109.000 39.346%2C109.000 37.594 C 109.000 35.667%2C108.486 35.000%2C107.000 35.000 C 105.533 35.000%2C105.000 35.667%2C105.000 37.500 M159.000 38.393 C 159.000 39.159%2C159.716 40.061%2C160.591 40.396 C 161.950 40.918%2C162.136 42.789%2C161.865 53.253 C 161.565 64.889%2C161.648 65.500%2C163.525 65.500 C 165.228 65.500%2C165.541 64.708%2C165.800 59.750 L 166.100 54.000 170.550 54.000 C 173.687 54.000%2C175.000 53.589%2C175.000 52.607 C 175.000 50.924%2C172.845 50.000%2C168.918 50.000 C 167.313 50.000%2C165.943 49.438%2C165.873 48.750 C 165.188 41.991%2C165.519 40.568%2C167.750 40.672 C 172.571 40.898%2C173.000 41.047%2C173.000 42.500 C 173.000 44.310%2C175.660 44.514%2C176.254 42.750 C 177.013 40.493%2C175.854 38.195%2C173.658 37.606 C 169.121 36.389%2C159.000 36.932%2C159.000 38.393 M83.000 39.393 C 83.000 40.277%2C83.431 41.000%2C83.958 41.000 C 84.485 41.000%2C85.047 44.441%2C85.208 48.646 C 85.477 55.679%2C85.723 56.459%2C88.271 58.358 C 90.695 60.164%2C91.442 60.272%2C94.230 59.219 C 96.337 58.424%2C97.753 58.353%2C98.408 59.008 C 99.918 60.518%2C104.000 60.207%2C104.000 58.583 C 104.000 57.804%2C103.544 57.015%2C102.988 56.829 C 102.431 56.644%2C101.689 52.781%2C101.339 48.246 C 100.881 42.298%2C100.327 40.000%2C99.352 40.000 C 98.372 40.000%2C98.000 41.590%2C98.000 45.777 C 98.000 52.509%2C96.094 56.000%2C92.419 56.000 C 89.259 56.000%2C88.000 52.847%2C88.000 44.935 C 88.000 41.671%2C87.587 39.000%2C87.082 39.000 C 86.577 39.000%2C85.452 38.727%2C84.582 38.393 C 83.544 37.995%2C83.000 38.338%2C83.000 39.393 M120.595 42.155 C 121.033 42.862%2C120.870 43.038%2C120.175 42.608 C 118.114 41.335%2C115.084 43.973%2C114.005 47.980 C 111.612 56.867%2C119.087 64.691%2C127.750 62.370 C 132.221 61.171%2C130.507 58.189%2C125.661 58.735 C 121.827 59.167%2C121.069 58.904%2C119.161 56.477 C 115.898 52.329%2C116.401 51.930%2C124.000 52.637 C 130.918 53.280%2C131.000 53.259%2C131.000 50.866 C 131.000 47.189%2C126.687 41.457%2C124.798 42.625 C 124.359 42.896%2C124.000 42.641%2C124.000 42.059 C 124.000 41.477%2C123.073 41.000%2C121.941 41.000 C 120.639 41.000%2C120.144 41.425%2C120.595 42.155 M234.053 69.500 C 233.820 85.450%2C233.672 101.088%2C233.725 104.250 C 233.788 107.995%2C233.417 110.005%2C232.661 110.015 C 232.005 110.024%2C232.153 110.453%2C233.000 111.000 C 234.055 111.682%2C234.118 111.974%2C233.215 111.985 C 232.255 111.996%2C232.191 112.489%2C232.965 113.934 C 233.534 114.998%2C234.059 121.186%2C234.132 127.684 C 234.204 134.183%2C234.542 138.150%2C234.882 136.500 C 235.295 134.494%2C238.234 130.874%2C243.750 125.577 C 248.288 121.219%2C251.986 116.944%2C251.968 116.077 C 251.940 114.658%2C251.815 114.655%2C250.718 116.046 C 248.441 118.937%2C237.022 129.000%2C236.019 129.000 C 235.374 129.000%2C234.925 113.352%2C234.750 84.750 C 234.496 43.385%2C234.451 42.390%2C234.053 69.500 M130.530 42.952 C 130.297 43.328%2C130.871 44.184%2C131.804 44.855 C 133.214 45.869%2C133.446 47.476%2C133.180 54.402 C 132.884 62.120%2C133.012 62.770%2C134.930 63.272 C 136.871 63.779%2C137.000 63.395%2C137.000 57.129 C 137.000 50.383%2C139.006 45.268%2C141.135 46.583 C 141.684 46.923%2C142.666 46.489%2C143.317 45.619 C 144.154 44.500%2C144.938 44.320%2C146.000 45.003 C 147.243 45.804%2C147.158 45.975%2C145.500 46.000 C 143.869 46.025%2C143.773 46.203%2C144.978 46.965 C 146.013 47.620%2C146.572 50.237%2C146.844 55.700 C 147.231 63.476%2C147.933 64.956%2C151.250 64.985 C 153.387 65.003%2C153.583 62.161%2C151.500 61.362 C 150.369 60.927%2C150.000 59.102%2C150.000 53.932 C 150.000 48.169%2C149.652 46.753%2C147.811 45.039 C 145.683 43.056%2C142.002 42.240%2C141.998 43.750 C 141.997 44.163%2C140.647 44.594%2C138.998 44.710 C 137.349 44.825%2C136.000 44.540%2C136.000 44.076 C 136.000 43.024%2C131.107 42.019%2C130.530 42.952 M176.393 47.471 C 176.512 48.280%2C176.922 49.255%2C177.304 49.638 C 177.687 50.020%2C178.000 54.083%2C178.000 58.667 C 178.000 66.333%2C178.160 67.000%2C180.000 67.000 C 181.795 67.000%2C182.000 66.333%2C182.000 60.500 C 182.000 54.094%2C183.949 50.000%2C187.000 50.000 C 187.550 50.000%2C188.000 49.622%2C188.000 49.161 C 188.000 48.699%2C186.551 48.408%2C184.781 48.513 C 183.010 48.618%2C180.953 48.096%2C180.209 47.352 C 178.413 45.556%2C176.122 45.627%2C176.393 47.471 M192.750 48.080 C 182.778 53.888%2C190.516 71.202%2C201.834 68.406 C 207.378 67.036%2C206.770 64.413%2C201.000 64.809 C 196.020 65.150%2C193.594 63.814%2C192.493 60.122 L 191.784 57.745 199.259 58.445 C 207.458 59.214%2C206.855 59.656%2C206.128 53.403 C 205.848 50.997%2C202.235 47.973%2C200.456 48.655 C 199.232 49.125%2C198.899 48.972%2C199.395 48.170 C 200.309 46.691%2C195.252 46.623%2C192.750 48.080 M213.612 49.438 C 203.715 53.808%2C207.983 70.000%2C219.031 70.000 C 223.036 70.000%2C226.672 67.896%2C225.617 66.190 C 225.131 65.403%2C224.144 65.375%2C222.254 66.094 C 218.644 67.466%2C215.368 66.491%2C213.377 63.453 C 211.161 60.070%2C211.912 59.627%2C219.401 59.899 C 222.921 60.026%2C226.066 59.703%2C226.389 59.180 C 227.344 57.635%2C224.946 51.922%2C223.653 52.662 C 223.019 53.024%2C222.816 52.970%2C223.202 52.541 C 223.589 52.113%2C223.210 51.067%2C222.362 50.219 C 221.047 48.904%2C220.686 48.884%2C219.925 50.088 C 219.116 51.365%2C218.578 50.674%2C218.882 48.750 C 219.050 47.684%2C216.969 47.955%2C213.612 49.438 M154.002 91.250 C 154.000 93.270%2C155.557 93.592%2C156.417 91.750 C 156.883 90.750%2C157.117 90.750%2C157.583 91.750 C 157.904 92.438%2C158.767 93.000%2C159.500 93.000 C 160.233 93.000%2C161.062 93.563%2C161.341 94.250 C 161.722 95.191%2C162.110 95.129%2C162.909 94.000 C 163.664 92.932%2C163.974 92.870%2C163.985 93.784 C 163.996 94.745%2C165.248 94.903%2C168.949 94.412 C 172.895 93.889%2C174.246 94.103%2C175.610 95.467 C 177.159 97.016%2C177.405 97.028%2C178.210 95.589 C 178.699 94.715%2C179.597 94.000%2C180.205 94.000 C 180.824 94.000%2C180.605 94.779%2C179.706 95.773 C 178.608 96.986%2C178.396 98.012%2C179.035 99.023 C 179.796 100.226%2C179.973 100.129%2C179.988 98.500 C 180.006 96.667%2C180.759 96.480%2C189.041 96.265 C 196.260 96.078%2C198.189 96.329%2C198.644 97.515 C 199.450 99.616%2C201.056 99.370%2C200.374 97.250 C 199.899 95.773%2C199.980 95.734%2C200.890 97.000 C 201.849 98.333%2C201.973 98.333%2C202.000 97.000 C 202.025 95.765%2C202.184 95.742%2C202.898 96.870 C 203.600 97.978%2C203.991 97.883%2C204.941 96.370 C 205.766 95.057%2C206.272 94.872%2C206.641 95.750 C 207.420 97.602%2C209.040 97.269%2C208.325 95.404 C 207.879 94.241%2C206.922 93.966%2C204.806 94.389 C 203.018 94.746%2C202.135 94.591%2C202.509 93.985 C 202.844 93.443%2C202.390 93.000%2C201.500 93.000 C 200.610 93.000%2C200.146 92.573%2C200.469 92.050 C 200.828 91.469%2C194.940 91.034%2C185.278 90.929 C 164.356 90.701%2C164.604 90.717%2C163.804 89.562 C 163.422 89.010%2C162.760 88.907%2C162.333 89.333 C 161.907 89.760%2C162.220 90.527%2C163.029 91.039 C 164.263 91.819%2C164.218 91.972%2C162.750 91.985 C 161.788 91.993%2C160.993 91.438%2C160.985 90.750 C 160.974 89.900%2C160.624 89.980%2C159.890 91.000 C 158.952 92.304%2C158.878 92.290%2C159.317 90.898 C 159.707 89.666%2C159.151 89.320%2C156.914 89.398 C 154.850 89.470%2C154.004 90.008%2C154.002 91.250 M67.000 102.000 C 65.831 102.755%2C66.107 102.973%2C68.250 102.985 C 69.763 102.993%2C71.000 103.477%2C71.000 104.059 C 71.000 104.641%2C71.414 104.862%2C71.919 104.550 C 72.425 104.237%2C73.550 104.693%2C74.419 105.562 C 75.860 107.003%2C76.001 106.982%2C76.015 105.321 C 76.028 103.776%2C76.180 103.727%2C77.015 105.000 C 77.832 106.244%2C78.149 106.268%2C78.875 105.143 C 79.485 104.197%2C79.957 104.121%2C80.434 104.893 C 80.810 105.502%2C80.566 106.000%2C79.892 106.000 C 79.218 106.000%2C79.004 106.338%2C79.417 106.750 C 79.829 107.163%2C81.142 107.505%2C82.333 107.511 C 84.109 107.520%2C84.498 108.106%2C84.490 110.761 C 84.485 112.557%2C84.997 114.000%2C85.641 114.000 C 86.336 114.000%2C86.697 112.698%2C86.542 110.750 C 86.400 108.963%2C86.779 106.873%2C87.384 106.106 C 88.280 104.970%2C88.068 104.844%2C86.242 105.423 C 84.848 105.866%2C84.000 105.719%2C84.000 105.036 C 84.000 104.402%2C85.481 104.037%2C87.500 104.173 C 91.050 104.412%2C92.461 105.941%2C89.250 106.070 C 87.764 106.130%2C87.802 106.262%2C89.500 106.945 C 90.600 107.388%2C91.838 107.554%2C92.250 107.316 C 92.663 107.077%2C93.036 107.696%2C93.079 108.691 C 93.122 109.686%2C93.354 110.029%2C93.595 109.453 C 94.352 107.637%2C100.867 109.005%2C101.538 111.120 C 101.871 112.170%2C102.520 112.797%2C102.979 112.513 C 103.438 112.229%2C103.591 113.010%2C103.320 114.249 C 102.909 116.125%2C103.023 116.250%2C104.008 115.000 C 105.023 113.710%2C105.110 113.745%2C104.626 115.250 C 104.080 116.947%2C105.407 117.762%2C106.253 116.250 C 106.483 115.838%2C106.558 116.002%2C106.419 116.616 C 106.267 117.285%2C107.534 117.685%2C109.582 117.616 C 111.460 117.552%2C112.998 117.310%2C112.999 117.079 C 113.003 115.653%2C109.558 113.232%2C108.242 113.737 C 107.249 114.118%2C106.922 113.934%2C107.354 113.237 C 107.740 112.611%2C106.729 111.362%2C105.018 110.351 C 103.358 109.371%2C102.000 108.246%2C102.000 107.852 C 102.000 106.865%2C97.885 105.561%2C95.750 105.871 C 94.788 106.011%2C94.000 105.621%2C94.000 105.004 C 94.000 104.387%2C93.480 104.203%2C92.845 104.595 C 92.163 105.018%2C91.961 104.872%2C92.352 104.239 C 93.895 101.743%2C70.583 99.684%2C67.000 102.000 M60.250 103.316 C 58.463 103.851%2C57.000 104.624%2C57.000 105.033 C 57.000 105.443%2C55.425 106.073%2C53.500 106.434 C 49.803 107.128%2C48.534 110.223%2C51.483 111.355 C 52.299 111.668%2C52.740 112.514%2C52.463 113.235 C 51.227 116.456%2C66.078 134.000%2C70.041 134.000 C 73.093 134.000%2C76.984 137.481%2C74.811 138.267 C 74.090 138.528%2C76.301 140.062%2C79.724 141.677 L 85.948 144.612 83.440 148.304 C 81.288 151.470%2C77.000 160.313%2C77.000 161.583 C 77.000 161.812%2C81.613 161.939%2C87.250 161.864 L 97.500 161.728 90.750 160.747 C 85.154 159.934%2C84.000 159.444%2C84.000 157.883 C 84.000 156.751%2C84.697 156.006%2C85.750 156.015 C 87.218 156.028%2C87.263 156.181%2C86.029 156.961 C 85.220 157.473%2C84.829 158.162%2C85.160 158.493 C 85.491 158.824%2C86.458 158.399%2C87.310 157.548 C 89.370 155.487%2C89.899 155.588%2C90.969 158.250 C 91.662 159.974%2C91.888 160.091%2C91.937 158.750 C 92.008 156.781%2C93.991 156.304%2C94.015 158.250 C 94.025 159.054%2C94.292 159.132%2C94.765 158.467 C 95.169 157.898%2C96.063 157.504%2C96.750 157.592 C 97.438 157.679%2C99.350 157.806%2C101.000 157.875 C 102.650 157.944%2C103.947 158.338%2C103.882 158.750 C 103.478 161.303%2C104.319 162.000%2C107.800 162.000 C 109.890 162.000%2C112.089 161.511%2C112.687 160.913 C 113.470 160.130%2C113.962 160.130%2C114.446 160.913 C 114.866 161.592%2C118.939 161.961%2C125.309 161.895 C 134.567 161.800%2C135.160 161.685%2C131.792 160.637 C 125.019 158.530%2C124.885 154.561%2C131.500 151.985 C 133.328 151.273%2C133.242 151.105%2C130.512 150.037 L 127.523 148.868 130.012 146.902 C 137.072 141.324%2C143.405 140.703%2C146.973 145.239 C 151.872 151.467%2C155.986 149.102%2C151.702 142.520 C 149.043 138.433%2C148.500 136.626%2C148.500 131.858 L 148.500 126.117 144.307 125.059 C 138.566 123.609%2C132.466 123.731%2C125.968 125.426 C 122.961 126.211%2C120.371 126.499%2C120.214 126.068 C 120.057 125.637%2C119.283 124.432%2C118.496 123.392 C 117.143 121.605%2C117.062 121.601%2C117.032 123.309 C 117.014 124.304%2C116.570 124.852%2C116.044 124.527 C 115.518 124.202%2C115.330 123.303%2C115.627 122.529 C 115.924 121.755%2C115.693 120.307%2C115.114 119.311 C 114.187 117.717%2C114.057 117.822%2C114.030 120.191 C 113.997 123.123%2C112.477 124.772%2C111.664 122.756 C 111.272 121.783%2C111.140 121.794%2C111.079 122.809 C 111.033 123.567%2C110.494 123.805%2C109.798 123.375 C 107.961 122.240%2C100.065 122.087%2C99.393 123.173 C 99.066 123.702%2C99.407 124.050%2C100.150 123.948 C 103.845 123.441%2C109.058 124.098%2C108.500 125.000 C 108.160 125.550%2C108.359 126.000%2C108.941 126.000 C 109.523 126.000%2C110.000 126.466%2C110.000 127.035 C 110.000 127.737%2C109.356 127.726%2C108.000 127.000 C 106.900 126.411%2C106.000 126.287%2C106.000 126.724 C 106.000 128.752%2C102.182 129.828%2C98.384 128.870 C 96.248 128.332%2C91.400 127.795%2C87.610 127.678 C 81.627 127.493%2C80.517 127.158%2C79.170 125.130 C 77.716 122.940%2C77.771 122.678%2C80.060 120.901 L 82.500 119.007 80.000 119.347 C 77.969 119.624%2C77.440 120.326%2C77.179 123.094 C 76.866 126.406%2C75.000 129.823%2C75.000 127.083 C 75.000 126.259%2C74.252 125.962%2C73.000 126.290 C 71.868 126.586%2C70.970 126.311%2C70.930 125.656 C 70.891 125.020%2C70.473 125.400%2C70.000 126.500 C 69.228 128.296%2C69.133 128.314%2C69.070 126.683 C 69.020 125.370%2C68.478 125.031%2C67.118 125.462 C 65.931 125.839%2C65.020 125.495%2C64.650 124.530 C 63.957 122.725%2C64.834 120.000%2C66.107 120.000 C 66.598 120.000%2C66.993 119.213%2C66.985 118.250 C 66.976 117.262%2C66.650 116.935%2C66.235 117.500 C 65.421 118.608%2C62.032 119.133%2C62.158 118.132 C 62.418 116.054%2C61.769 116.056%2C60.033 118.139 C 58.919 119.477%2C58.052 119.933%2C58.033 119.191 C 58.014 118.430%2C57.477 118.183%2C56.750 118.601 C 56.063 118.997%2C55.831 118.955%2C56.234 118.509 C 56.638 118.063%2C56.206 117.140%2C55.274 116.458 C 53.849 115.416%2C53.768 114.804%2C54.768 112.610 C 56.056 109.783%2C58.729 109.130%2C59.610 111.427 C 60.147 112.826%2C62.875 112.813%2C65.158 111.402 C 65.870 110.962%2C66.037 111.132%2C65.595 111.845 C 65.201 112.484%2C65.467 113.050%2C66.191 113.113 C 66.911 113.175%2C68.916 113.334%2C70.646 113.466 C 72.376 113.598%2C74.513 113.983%2C75.396 114.322 C 77.315 115.058%2C77.473 114.313%2C75.750 112.655 C 75.063 111.993%2C72.995 111.463%2C71.155 111.476 C 67.171 111.505%2C66.800 111.276%2C65.307 107.873 C 64.547 106.139%2C64.491 104.909%2C65.145 104.255 C 66.679 102.721%2C63.972 102.201%2C60.250 103.316 M194.991 106.500 C 194.977 108.444%2C194.682 109.046%2C194.152 108.211 C 193.570 107.294%2C192.638 107.187%2C190.917 107.841 C 189.155 108.512%2C188.133 108.368%2C187.147 107.313 C 186.403 106.516%2C185.166 106.106%2C184.397 106.401 C 183.629 106.696%2C183.000 106.426%2C183.000 105.802 C 183.000 105.178%2C182.753 104.914%2C182.451 105.215 C 182.150 105.517%2C182.192 106.915%2C182.545 108.322 C 183.108 110.565%2C183.490 110.764%2C185.650 109.943 C 187.010 109.426%2C187.868 109.404%2C187.565 109.895 C 186.956 110.881%2C193.538 111.923%2C194.863 111.051 C 195.324 110.748%2C195.957 109.825%2C196.271 109.000 C 196.726 107.805%2C196.858 107.856%2C196.921 109.250 C 197.005 111.102%2C199.000 111.757%2C199.000 109.933 C 199.000 109.292%2C199.901 109.135%2C201.250 109.540 C 203.447 110.199%2C203.456 110.170%2C201.630 108.357 C 200.179 106.916%2C199.649 106.802%2C199.264 107.848 C 198.928 108.762%2C198.164 108.280%2C196.891 106.348 L 195.013 103.500 194.991 106.500 M198.337 122.435 C 198.640 123.225%2C198.469 124.012%2C197.956 124.185 C 197.444 124.358%2C197.664 125.730%2C198.444 127.233 C 199.389 129.052%2C199.517 130.181%2C198.825 130.608 C 198.115 131.047%2C198.129 131.462%2C198.870 131.919 C 199.600 132.371%2C199.269 133.971%2C197.851 136.836 C 195.623 141.339%2C195.728 142.425%2C198.297 141.440 C 203.074 139.607%2C204.801 129.857%2C201.376 124.059 C 199.552 120.972%2C197.317 119.778%2C198.337 122.435 M135.480 133.250 C 134.806 135.571%2C133.696 136.721%2C128.007 141.000 C 126.179 142.375%2C124.112 144.063%2C123.413 144.750 C 122.714 145.438%2C121.813 146.000%2C121.411 146.000 C 121.008 146.000%2C119.420 147.410%2C117.881 149.133 C 114.358 153.080%2C110.000 153.872%2C110.000 150.566 C 110.000 148.086%2C117.579 140.549%2C121.926 138.705 C 123.342 138.105%2C125.256 136.984%2C126.181 136.214 C 128.056 134.654%2C134.052 131.312%2C135.317 131.123 C 135.767 131.055%2C135.840 132.013%2C135.480 133.250 M97.158 146.750 C 97.499 154.801%2C96.628 156.759%2C94.269 153.250 C 93.437 152.013%2C91.911 151.000%2C90.878 151.000 C 88.447 151.000%2C88.502 149.508%2C91.068 145.904 C 94.118 141.621%2C96.958 142.016%2C97.158 146.750 M190.000 148.041 C 183.646 150.163%2C171.368 150.580%2C167.475 148.807 C 164.434 147.421%2C163.435 148.394%2C162.405 153.743 C 161.515 158.362%2C162.637 162.000%2C164.952 162.000 C 167.214 162.000%2C168.805 158.116%2C167.000 157.000 C 164.837 155.663%2C166.849 151.723%2C169.346 152.405 C 174.889 153.920%2C182.022 154.226%2C183.484 153.013 C 184.524 152.150%2C185.000 152.107%2C185.000 152.878 C 185.000 153.495%2C185.477 154.000%2C186.059 154.000 C 186.641 154.000%2C186.870 153.598%2C186.566 153.107 C 186.040 152.256%2C189.799 150.787%2C193.000 150.591 C 193.825 150.541%2C194.388 149.938%2C194.250 149.250 C 194.113 148.563%2C194.648 148.000%2C195.441 148.000 C 196.234 148.000%2C197.160 147.550%2C197.500 147.000 C 198.350 145.624%2C196.449 145.888%2C190.000 148.041 M198.000 147.971 C 198.000 148.506%2C199.427 149.312%2C201.170 149.764 C 203.540 150.378%2C204.385 151.193%2C204.518 152.992 C 204.615 154.316%2C205.217 155.572%2C205.854 155.785 C 206.491 155.997%2C206.745 156.604%2C206.417 157.134 C 206.051 157.727%2C205.279 157.647%2C204.411 156.926 C 203.297 156.002%2C203.000 156.089%2C203.000 157.342 C 203.000 158.215%2C203.904 159.414%2C205.009 160.005 C 207.775 161.485%2C209.390 157.494%2C207.767 153.193 C 206.196 149.032%2C198.000 144.651%2C198.000 147.971 M136.000 151.965 C 136.000 153.316%2C139.425 155.000%2C142.174 155.000 C 145.766 155.000%2C152.951 158.309%2C153.574 160.250 C 154.576 163.377%2C156.000 162.099%2C156.000 158.072 L 156.000 154.144 150.250 153.500 C 147.088 153.146%2C143.195 152.439%2C141.601 151.928 C 137.882 150.738%2C136.000 150.750%2C136.000 151.965 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
        "__typename": "oiCard_OptimizedImages"
       },
       "oiCardWide": {
        "focalPoint": [
         0.5,
         0.5
        ],
        "src": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
        "srcset": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19 670w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1340w",
        "srcWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
        "srcsetWebp": "https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19 670w, https://d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9HRi1QZW5uZS0wMDA3MTMwMDA0MjM0Ml9DUl9fUE5HMjQwMC5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1340w",
        "maxSrcsetWidth": 1340,
        "placeholderWidth": 670,
        "placeholderHeight": 237,
        "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAFABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEC%2F8QAHBAAAgICAwAAAAAAAAAAAAAAAQIDEQBBBQYS%2F8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%2F%2FEABwRAAEDBQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAhEhM2Fxsf%2FaAAwDAQACEQMRAD8AnTHU8RFGVN%2B2PoNW8z26Yvwcq1VSLsneMYDLrhgHqOTTZX%2F%2F2Q%3D%3D",
        "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='106' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 53.000 L 0.000 106.000 23.000 106.000 L 46.000 106.000 46.000 53.000 L 46.000 0.000 23.000 0.000 L 0.000 0.000 0.000 53.000 M56.299 2.250 C 47.228 12.210%2C53.248 29.000%2C65.890 29.000 C 72.929 29.000%2C77.093 22.779%2C73.965 16.934 C 72.663 14.502%2C66.000 14.138%2C66.000 16.500 C 66.000 17.805%2C67.827 18.501%2C70.250 18.118 C 71.468 17.926%2C71.106 22.494%2C69.800 23.800 C 67.932 25.668%2C62.542 25.214%2C59.659 22.946 C 53.587 18.170%2C53.874 6.537%2C60.128 3.947 C 63.218 2.667%2C63.626 2.730%2C70.351 5.523 C 71.825 6.135%2C72.123 5.905%2C71.810 4.396 C 71.534 3.061%2C70.690 2.575%2C68.959 2.753 C 67.273 2.927%2C66.919 2.734%2C67.834 2.142 C 69.550 1.031%2C67.049 -0.054%2C63.168 0.118 C 60.513 0.236%2C60.515 0.240%2C63.500 1.000 L 66.500 1.763 63.250 1.882 C 61.463 1.947%2C60.000 1.550%2C60.000 1.000 C 60.000 -0.652%2C58.473 -0.137%2C56.299 2.250 M234.236 34.794 C 234.022 66.849%2C233.850 70.061%2C232.364 69.794 C 231.429 69.626%2C230.609 70.251%2C230.452 71.250 C 230.301 72.213%2C230.587 73.000%2C231.088 73.000 C 231.590 73.000%2C232.000 72.523%2C232.000 71.941 C 232.000 71.359%2C232.338 71.091%2C232.750 71.346 C 233.163 71.601%2C233.630 79.369%2C233.788 88.609 C 233.947 97.850%2C234.280 105.613%2C234.528 105.861 C 234.776 106.110%2C238.910 102.443%2C243.714 97.714 C 252.878 88.694%2C254.993 84.375%2C246.127 92.786 C 243.307 95.462%2C241.000 97.486%2C241.000 97.285 C 241.000 97.084%2C239.763 98.067%2C238.250 99.469 L 235.500 102.020 234.986 50.760 C 234.491 1.301%2C234.464 0.740%2C234.236 34.794 M253.000 53.000 L 253.000 106.000 276.500 106.000 L 300.000 106.000 300.000 53.000 L 300.000 0.000 276.500 0.000 L 253.000 0.000 253.000 53.000 M75.079 2.750 C 75.036 3.988%2C75.436 5.000%2C75.969 5.000 C 76.527 5.000%2C77.058 10.202%2C77.219 17.250 L 77.500 29.500 80.250 29.816 C 82.214 30.042%2C83.000 29.685%2C83.000 28.566 C 83.000 27.705%2C82.550 27.000%2C82.000 27.000 C 81.392 27.000%2C81.000 22.524%2C81.000 15.571 C 81.000 6.297%2C80.690 3.833%2C79.355 2.498 C 78.146 1.289%2C77.515 1.167%2C76.976 2.039 C 76.430 2.923%2C76.104 2.878%2C75.700 1.863 C 75.388 1.078%2C75.124 1.454%2C75.079 2.750 M105.000 10.059 C 105.000 11.844%2C104.583 12.861%2C104.000 12.500 C 103.450 12.160%2C103.000 12.584%2C103.000 13.441 C 103.000 14.298%2C103.450 15.000%2C104.000 15.000 C 104.550 15.000%2C105.000 17.408%2C105.000 20.351 C 105.000 28.203%2C106.546 31.817%2C110.347 32.850 C 112.081 33.321%2C113.818 33.533%2C114.206 33.321 C 115.351 32.697%2C113.908 30.000%2C112.428 30.000 C 110.306 30.000%2C109.000 26.596%2C109.000 21.066 C 109.000 16.667%2C109.263 16.000%2C111.000 16.000 C 112.111 16.000%2C113.000 15.333%2C113.000 14.500 C 113.000 13.667%2C112.111 13.000%2C111.000 13.000 C 109.444 13.000%2C109.000 12.333%2C109.000 10.000 C 109.000 7.667%2C108.556 7.000%2C107.000 7.000 C 105.436 7.000%2C105.000 7.667%2C105.000 10.059 M159.513 8.980 C 159.130 9.599%2C159.749 10.915%2C160.890 11.905 C 162.030 12.894%2C162.706 13.961%2C162.391 14.276 C 162.076 14.591%2C161.746 19.945%2C161.659 26.174 C 161.509 36.886%2C161.608 37.500%2C163.500 37.500 C 165.240 37.500%2C165.503 36.827%2C165.520 32.313 C 165.544 26.029%2C165.995 25.503%2C171.043 25.867 C 174.081 26.087%2C175.000 25.791%2C175.000 24.596 C 175.000 23.091%2C173.213 22.368%2C168.036 21.780 C 165.770 21.522%2C165.574 21.088%2C165.596 16.354 C 165.613 12.740%2C165.261 11.346%2C164.414 11.671 C 163.750 11.926%2C162.533 11.171%2C161.708 9.994 C 160.718 8.580%2C159.972 8.236%2C159.513 8.980 M83.000 11.893 C 83.000 13.052%2C83.563 13.999%2C84.250 13.998 C 85.158 13.996%2C85.407 15.799%2C85.161 20.588 C 84.681 29.914%2C88.901 34.264%2C95.173 30.907 C 96.650 30.117%2C97.517 30.117%2C98.307 30.907 C 99.896 32.496%2C104.000 32.262%2C104.000 30.583 C 104.000 29.804%2C103.438 28.979%2C102.750 28.750 C 102.063 28.521%2C101.457 27.021%2C101.406 25.417 C 101.080 15.355%2C100.558 12.000%2C99.321 12.000 C 98.379 12.000%2C98.000 13.656%2C98.000 17.777 C 98.000 24.509%2C96.094 28.000%2C92.419 28.000 C 89.259 28.000%2C88.000 24.847%2C88.000 16.935 C 88.000 13.671%2C87.587 11.000%2C87.082 11.000 C 86.577 11.000%2C85.452 10.727%2C84.582 10.393 C 83.448 9.958%2C83.000 10.383%2C83.000 11.893 M117.831 14.530 C 109.512 19.047%2C114.296 35.000%2C123.970 35.000 C 126.882 35.000%2C130.000 33.236%2C130.000 31.588 C 130.000 30.596%2C128.867 30.373%2C125.661 30.735 C 121.827 31.167%2C121.069 30.904%2C119.161 28.477 C 115.829 24.242%2C116.357 23.816%2C124.000 24.569 C 130.736 25.232%2C131.000 25.176%2C131.000 23.080 C 131.000 17.908%2C126.838 13.358%2C123.336 14.701 C 122.217 15.131%2C121.909 14.957%2C122.395 14.170 C 123.381 12.575%2C121.099 12.755%2C117.831 14.530 M130.000 14.923 C 130.000 15.550%2C130.675 16.322%2C131.500 16.638 C 132.678 17.090%2C133.000 19.125%2C133.000 26.107 C 133.000 34.333%2C133.150 35.000%2C135.000 35.000 C 136.789 35.000%2C137.000 34.333%2C137.000 28.691 C 137.000 21.721%2C138.156 19.433%2C142.168 18.467 C 145.827 17.586%2C147.000 20.100%2C147.000 28.827 C 147.000 35.913%2C147.609 37.000%2C151.582 37.000 C 153.470 37.000%2C153.404 34.092%2C151.500 33.362 C 150.380 32.932%2C149.992 31.104%2C149.968 26.143 C 149.931 18.273%2C148.644 16.038%2C144.462 16.580 C 141.659 16.942%2C141.635 16.915%2C144.000 16.081 L 146.500 15.199 143.973 15.100 C 142.582 15.045%2C140.471 15.682%2C139.281 16.516 C 137.412 17.825%2C137.007 17.836%2C136.308 16.595 C 135.266 14.743%2C130.000 13.347%2C130.000 14.923 M176.000 19.500 C 176.000 20.325%2C176.450 21.000%2C177.000 21.000 C 177.593 21.000%2C178.000 24.667%2C178.000 30.000 C 178.000 38.333%2C178.148 39.000%2C180.000 39.000 C 181.780 39.000%2C182.000 38.333%2C182.000 32.934 C 182.000 26.019%2C183.216 23.000%2C186.000 23.000 C 187.061 23.000%2C188.411 22.100%2C189.000 21.000 C 189.726 19.644%2C189.737 19.000%2C189.035 19.000 C 188.466 19.000%2C188.000 19.450%2C188.000 20.000 C 188.000 20.550%2C187.523 21.000%2C186.941 21.000 C 186.359 21.000%2C186.160 20.550%2C186.500 20.000 C 187.428 18.498%2C185.345 18.797%2C183.747 20.396 C 182.552 21.590%2C182.180 21.518%2C181.167 19.896 C 179.760 17.642%2C176.000 17.354%2C176.000 19.500 M191.475 21.622 C 183.429 30.303%2C192.389 44.224%2C203.342 40.060 C 207.595 38.443%2C206.129 36.453%2C200.912 36.760 C 196.049 37.046%2C193.685 35.733%2C192.534 32.106 L 191.776 29.720 198.797 30.411 C 203.429 30.868%2C206.043 30.739%2C206.480 30.032 C 207.526 28.340%2C205.216 22.616%2C202.905 21.173 C 199.972 19.341%2C199.294 20.534%2C201.318 23.962 C 203.403 27.491%2C202.454 28.256%2C197.061 27.394 C 192.080 26.597%2C191.727 24.457%2C196.250 22.491 C 198.731 21.413%2C199.027 21.045%2C197.500 20.939 C 195.818 20.823%2C195.898 20.673%2C198.000 20.000 C 200.354 19.246%2C200.307 19.194%2C197.202 19.100 C 194.846 19.028%2C193.211 19.748%2C191.475 21.622 M211.913 22.282 C 204.185 28.216%2C208.990 42.000%2C218.788 42.000 C 223.078 42.000%2C226.090 40.398%2C225.363 38.503 C 224.931 37.378%2C224.344 37.281%2C222.841 38.085 C 220.048 39.580%2C215.199 38.233%2C213.380 35.457 C 211.085 31.955%2C212.216 31.264%2C219.463 31.743 L 226.000 32.174 226.000 29.042 C 226.000 24.179%2C220.030 18.874%2C218.638 22.500 C 218.292 23.403%2C218.633 24.000%2C219.496 24.000 C 221.103 24.000%2C223.277 27.390%2C222.298 28.369 C 221.367 29.300%2C214.717 29.107%2C213.132 28.103 C 212.014 27.394%2C212.105 26.880%2C213.632 25.285 C 217.091 21.671%2C215.753 19.333%2C211.913 22.282 M167.583 62.865 C 167.261 63.386%2C166.028 63.559%2C164.843 63.249 C 163.244 62.830%2C162.895 63.021%2C163.493 63.988 C 164.117 64.999%2C163.646 65.131%2C161.399 64.575 C 159.235 64.040%2C158.784 64.147%2C159.619 64.999 C 160.235 65.626%2C161.360 66.233%2C162.119 66.347 C 162.879 66.462%2C164.063 66.908%2C164.750 67.337 C 165.557 67.841%2C166.000 67.544%2C166.000 66.500 C 166.000 65.610%2C166.457 65.165%2C167.016 65.510 C 167.575 65.856%2C167.726 66.634%2C167.352 67.239 C 166.911 67.952%2C167.271 68.110%2C168.374 67.687 C 169.563 67.230%2C170.348 67.707%2C170.975 69.267 L 171.873 71.500 171.937 69.191 C 171.979 67.659%2C172.404 67.132%2C173.200 67.623 C 175.745 69.196%2C179.028 68.664%2C178.429 66.776 C 178.032 65.527%2C178.561 64.715%2C180.181 64.086 C 182.027 63.369%2C181.448 63.186%2C177.338 63.188 C 174.499 63.189%2C171.274 62.904%2C170.172 62.555 C 169.070 62.205%2C167.905 62.345%2C167.583 62.865 M68.250 73.693 C 65.209 74.845%2C67.088 76.844%2C70.952 76.569 C 73.126 76.414%2C74.872 76.560%2C74.834 76.894 C 74.617 78.757%2C75.172 79.102%2C76.547 77.961 C 77.789 76.930%2C77.838 76.500%2C76.797 75.785 C 75.873 75.149%2C76.074 74.984%2C77.500 75.210 C 78.600 75.385%2C79.556 76.084%2C79.625 76.764 C 79.694 77.444%2C79.806 78.450%2C79.875 79.000 C 79.944 79.550%2C80.879 80.000%2C81.953 80.000 C 83.194 80.000%2C84.499 81.248%2C85.530 83.423 C 87.192 86.924%2C89.506 88.609%2C90.482 87.028 C 90.783 86.542%2C90.123 85.856%2C89.015 85.505 C 87.252 84.945%2C86.488 83.242%2C86.882 80.750 C 86.947 80.338%2C86.438 79.986%2C85.750 79.970 C 84.928 79.950%2C85.013 79.638%2C86.000 79.060 C 88.237 77.749%2C92.987 78.961%2C93.079 80.867 C 93.130 81.913%2C93.340 82.049%2C93.664 81.244 C 93.943 80.553%2C94.586 80.244%2C95.093 80.558 C 95.600 80.871%2C96.698 80.445%2C97.531 79.612 C 98.886 78.257%2C98.858 77.995%2C97.274 77.154 C 94.175 75.509%2C84.733 72.996%2C82.068 73.106 L 79.500 73.213 82.250 74.299 C 84.901 75.347%2C86.113 78.000%2C83.941 78.000 C 83.359 78.000%2C83.160 77.550%2C83.500 77.000 C 83.840 76.450%2C83.240 76.000%2C82.166 76.000 C 81.092 76.000%2C79.972 75.368%2C79.675 74.597 C 79.149 73.226%2C71.155 72.594%2C68.250 73.693 M58.441 76.468 C 57.374 77.276%2C55.600 77.958%2C54.500 77.984 C 52.874 78.022%2C52.775 78.205%2C53.971 78.961 C 54.780 79.473%2C55.093 80.240%2C54.667 80.667 C 54.240 81.093%2C53.511 80.827%2C53.047 80.075 C 52.576 79.314%2C51.478 78.986%2C50.566 79.336 C 49.071 79.910%2C49.064 80.223%2C50.491 82.982 C 52.435 86.741%2C53.218 86.848%2C52.456 83.250 C 51.968 80.944%2C52.055 80.785%2C52.994 82.264 C 54.192 84.149%2C56.006 83.179%2C57.260 79.982 C 57.725 78.798%2C57.858 78.845%2C57.921 80.215 C 58.055 83.132%2C66.000 86.262%2C66.000 83.398 C 66.000 82.701%2C65.561 80.976%2C65.025 79.565 C 64.391 77.898%2C64.391 77.000%2C65.025 77.000 C 65.561 77.000%2C66.000 76.550%2C66.000 76.000 C 66.000 74.476%2C60.636 74.808%2C58.441 76.468 M170.000 75.820 C 170.000 76.335%2C168.636 77.323%2C166.968 78.013 C 162.923 79.689%2C163.802 80.262%2C171.785 81.154 C 190.785 83.279%2C196.357 83.373%2C195.660 81.556 C 195.297 80.610%2C194.993 79.536%2C194.985 79.168 C 194.976 78.801%2C194.616 79.057%2C194.184 79.737 C 193.631 80.607%2C192.501 80.717%2C190.381 80.109 C 188.721 79.633%2C185.531 79.323%2C183.291 79.419 C 180.027 79.560%2C179.315 79.287%2C179.704 78.047 C 180.130 76.686%2C180.059 76.681%2C179.110 78.000 C 178.516 78.825%2C178.024 79.013%2C178.015 78.417 C 177.995 76.971%2C173.721 77.338%2C173.224 78.829 C 173.009 79.473%2C172.391 80.000%2C171.849 80.000 C 171.308 80.000%2C171.139 79.138%2C171.473 78.084 C 171.808 77.030%2C171.613 75.879%2C171.041 75.525 C 170.468 75.171%2C170.000 75.304%2C170.000 75.820 M71.015 82.656 C 71.007 83.318%2C70.145 83.589%2C69.000 83.290 C 67.900 83.002%2C67.000 83.220%2C67.000 83.775 C 67.000 85.027%2C71.340 86.190%2C73.260 85.454 C 75.729 84.506%2C77.127 87.548%2C76.805 93.169 C 76.515 98.231%2C76.361 98.502%2C73.750 98.546 C 72.238 98.572%2C70.993 98.122%2C70.985 97.546 C 70.976 96.971%2C70.533 97.175%2C70.000 98.000 C 69.467 98.825%2C69.023 99.050%2C69.015 98.500 C 69.006 97.950%2C67.843 97.433%2C66.431 97.352 C 64.608 97.246%2C64.019 97.608%2C64.401 98.602 C 64.696 99.371%2C64.549 100.000%2C64.076 100.000 C 63.237 100.000%2C61.706 97.000%2C62.035 96.000 C 62.126 95.725%2C62.605 95.613%2C63.100 95.750 C 63.595 95.888%2C64.000 95.550%2C64.000 95.000 C 64.000 94.450%2C63.298 94.000%2C62.441 94.000 C 61.584 94.000%2C61.165 93.543%2C61.510 92.984 C 61.856 92.425%2C62.466 92.170%2C62.867 92.418 C 63.268 92.665%2C64.249 92.455%2C65.048 91.949 C 66.268 91.177%2C66.234 91.028%2C64.833 91.015 C 63.917 91.007%2C62.938 90.438%2C62.659 89.750 C 62.278 88.809%2C61.890 88.871%2C61.091 90.000 C 60.506 90.828%2C60.024 90.991%2C60.015 90.363 C 60.007 89.738%2C58.650 89.029%2C57.000 88.787 C 55.350 88.545%2C54.000 88.684%2C54.000 89.097 C 54.000 90.252%2C60.842 99.140%2C64.318 102.500 L 67.422 105.500 87.866 105.809 C 103.878 106.050%2C108.493 105.833%2C109.155 104.809 C 109.745 103.895%2C110.226 103.829%2C110.750 104.591 C 111.240 105.303%2C117.826 105.722%2C129.750 105.800 L 148.000 105.919 148.000 102.007 C 148.000 98.337%2C147.767 98.029%2C144.250 97.053 C 139.356 95.693%2C133.694 95.727%2C126.573 97.157 C 122.381 97.999%2C120.626 98.013%2C120.130 97.210 C 119.688 96.495%2C118.928 96.434%2C117.974 97.037 C 117.163 97.550%2C115.600 97.941%2C114.500 97.906 C 113.400 97.871%2C113.063 97.615%2C113.750 97.338 C 114.438 97.060%2C115.000 96.233%2C115.000 95.500 C 115.000 94.767%2C115.439 94.017%2C115.975 93.833 C 117.606 93.276%2C111.997 87.000%2C109.869 87.000 C 108.716 87.000%2C108.159 86.552%2C108.541 85.933 C 109.214 84.845%2C106.310 82.064%2C104.500 82.064 C 103.950 82.064%2C104.385 82.732%2C105.466 83.550 C 107.333 84.962%2C107.283 85.017%2C104.466 84.653 C 102.835 84.442%2C102.288 84.465%2C103.250 84.704 C 104.213 84.944%2C105.000 85.584%2C105.000 86.129 C 105.000 86.673%2C104.597 86.869%2C104.105 86.565 C 103.612 86.260%2C102.952 86.684%2C102.636 87.506 C 102.321 88.328%2C102.611 89.050%2C103.281 89.112 C 112.997 90.003%2C114.000 90.372%2C114.000 93.057 C 114.000 95.078%2C113.654 95.149%2C106.551 94.601 C 99.733 94.075%2C96.416 94.903%2C98.984 96.490 C 99.543 96.835%2C100.000 96.626%2C100.000 96.024 C 100.000 95.240%2C100.566 95.233%2C102.000 96.000 C 103.100 96.589%2C104.000 97.938%2C104.000 98.998 C 104.000 100.753%2C103.309 100.906%2C96.250 100.713 C 91.988 100.596%2C88.169 100.050%2C87.765 99.500 C 87.310 98.881%2C87.025 98.976%2C87.015 99.750 C 87.007 100.438%2C86.298 101.000%2C85.441 101.000 C 84.584 101.000%2C84.179 100.520%2C84.541 99.933 C 84.904 99.346%2C84.593 98.950%2C83.850 99.052 C 79.886 99.596%2C76.824 96.122%2C78.979 93.525 C 79.771 92.571%2C79.783 91.984%2C79.022 91.514 C 78.431 91.148%2C78.012 90.321%2C78.092 89.675 C 78.505 86.331%2C77.785 84.985%2C75.250 84.365 C 73.738 83.995%2C72.169 83.199%2C71.765 82.596 C 71.244 81.818%2C71.026 81.836%2C71.015 82.656 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
        "__typename": "oiCardWide_OptimizedImages"
       }
      }
     ],
     "__typename": "products_product_Entry"
    }
   ],
   "containImage": false,
   "upDown": false,
   "__typename": "productHighlight_BlockType"
  }
 ],
 "__typename": "recipes_recipe_Entry",
 "seomatic": {
  "metaTitleContainer": "{\"title\":{\"title\":\"Ronzoni | Southwestern Inspired Penne Pasta Salad | Ronzoni® Pasta\"}}",
  "metaTagContainer": "{\"generator\":{\"content\":\"SEOmatic\",\"name\":\"generator\"},\"keywords\":[],\"description\":{\"content\":\"This Southwestern-inspired penne pasta salad is loaded with vegetables and beans all tossed in a zesty lime vinaigrette for a light and delicious meal.\",\"name\":\"description\"},\"referrer\":{\"content\":\"no-referrer-when-downgrade\",\"name\":\"referrer\"},\"robots\":{\"content\":\"all\",\"name\":\"robots\"},\"fb:profile_id\":{\"content\":\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/ronzoni.pasta\\/\",\"property\":\"fb:profile_id\"},\"fb:app_id\":[],\"og:locale\":{\"content\":\"en_US\",\"property\":\"og:locale\"},\"og:locale:alternate\":[],\"og:site_name\":{\"content\":\"Ronzoni\",\"property\":\"og:site_name\"},\"og:type\":{\"content\":\"website\",\"property\":\"og:type\"},\"og:url\":{\"content\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/southwestern-penne-salad\",\"property\":\"og:url\"},\"og:title\":{\"content\":\"Southwestern Inspired Penne Pasta Salad | Ronzoni® Pasta\",\"property\":\"og:title\"},\"og:description\":{\"content\":\"This Southwestern-inspired penne pasta salad is loaded with vegetables and beans all tossed in a zesty lime vinaigrette for a light and delicious meal.\",\"property\":\"og:description\"},\"og:image\":{\"content\":\"https:\\/\\/d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net\\/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5Ijo4MiwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOmZhbHNlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6NjMwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=?mtime=1634653017\",\"property\":\"og:image\"},\"og:image:width\":[],\"og:image:height\":[],\"og:image:alt\":[],\"og:see_also\":[{\"content\":\"https:\\/\\/twitter.com\\/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.youtube.com\\/channel\\/UCxJWyr0aHmnUjpLSma0pRjA\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.pinterest.com\\/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.instagram.com\\/ronzonipasta\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/ronzoni.pasta\\/\",\"property\":\"og:see_also\"}],\"facebook-site-verification\":[],\"twitter:card\":{\"content\":\"summary_large_image\",\"name\":\"twitter:card\"},\"twitter:site\":{\"content\":\"@ronzonipasta\",\"name\":\"twitter:site\"},\"twitter:creator\":{\"content\":\"@ronzonipasta\",\"name\":\"twitter:creator\"},\"twitter:title\":{\"content\":\"Southwestern Inspired Penne Pasta Salad | Ronzoni® Pasta\",\"name\":\"twitter:title\"},\"twitter:description\":{\"content\":\"This Southwestern-inspired penne pasta salad is loaded with vegetables and beans all tossed in a zesty lime vinaigrette for a light and delicious meal.\",\"name\":\"twitter:description\"},\"twitter:image\":{\"content\":\"https:\\/\\/d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net\\/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5Ijo4MiwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOmZhbHNlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjgwMCwiaGVpZ2h0Ijo0MTgsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ==?mtime=1634653017\",\"name\":\"twitter:image\"},\"twitter:image:width\":[],\"twitter:image:height\":[],\"twitter:image:alt\":[],\"google-site-verification\":[],\"bing-site-verification\":[],\"pinterest-site-verification\":[]}",
  "metaLinkContainer": "{\"canonical\":{\"href\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/southwestern-penne-salad\",\"rel\":\"canonical\"},\"home\":{\"href\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\",\"rel\":\"home\"},\"author\":{\"href\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/humans.txt\",\"rel\":\"author\",\"type\":\"text\\/plain\"},\"publisher\":[],\"alternate\":[]}",
  "metaScriptContainer": "{\"googleTagManager\":{\"script\":\"dataLayer = [];\\n(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':\\nnew Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],\\nj=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=\\n'https:\\/\\/www.googletagmanager.com\\/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);\\n})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N8NR3CK');\\n\",\"bodyScript\":\"<noscript><iframe src=\\\"https:\\/\\/www.googletagmanager.com\\/ns.html?id=GTM-N8NR3CK\\\"\\nheight=\\\"0\\\" width=\\\"0\\\" style=\\\"display:none;visibility:hidden\\\"><\\/iframe><\\/noscript>\\n\"}}",
  "metaJsonLdContainer": "{\"mainEntityOfPage\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@type\":\"WebPage\",\"author\":{\"@id\":\"#identity\"},\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"#identity\"},\"copyrightYear\":\"2021\",\"creator\":{\"@id\":\"#creator\"},\"dateModified\":\"2021-11-22T07:56:46-08:00\",\"datePublished\":\"2021-03-02T00:00:00-08:00\",\"description\":\"This Southwestern-inspired penne pasta salad is loaded with vegetables and beans all tossed in a zesty lime vinaigrette for a light and delicious meal.\",\"headline\":\"Southwestern Inspired Penne Pasta Salad | Ronzoni® Pasta\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\/\\/d39kkt1avi3m6d.cloudfront.net\\/eyJidWNrZXQiOiJyb256b25pLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zb3V0aHdlc3Rlcm4tcGVubmUtc2FsYWQuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5Ijo4MiwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOmZhbHNlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6NjMwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=?mtime=1634653017\"},\"inLanguage\":\"en-us\",\"mainEntityOfPage\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/southwestern-penne-salad\",\"name\":\"Southwestern Inspired Penne Pasta Salad | Ronzoni® Pasta\",\"publisher\":{\"@id\":\"#creator\"},\"url\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\\/recipe\\/southwestern-penne-salad\"},\"identity\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@id\":\"#identity\",\"@type\":\"LocalBusiness\",\"priceRange\":\"$\",\"sameAs\":[\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/ronzoni.pasta\\/\",\"https:\\/\\/www.instagram.com\\/ronzonipasta\",\"https:\\/\\/www.pinterest.com\\/ronzonipasta\",\"https:\\/\\/www.youtube.com\\/channel\\/UCxJWyr0aHmnUjpLSma0pRjA\",\"https:\\/\\/twitter.com\\/ronzonipasta\"]},\"creator\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@id\":\"https:\\/\\/www.steadyrain.com\\/#creator\",\"@type\":\"LocalBusiness\",\"description\":\"SteadyRain is an award-winning digital agency headquartered in St. Louis, Missouri.\",\"name\":\"SteadyRain\",\"priceRange\":\"$\",\"url\":\"https:\\/\\/www.steadyrain.com\"},\"breadcrumbList\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"description\":\"Breadcrumbs list\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"item\":\"https:\\/\\/ronzoni.com\",\"name\":\"Homepage\",\"position\":1}],\"name\":\"Breadcrumbs\"}}"
 }
}
Back to Recipes

Ingredients

Instructions

 1. Prepare pasta according to package directions
 2. Drain, rinse with warm water* and set aside
 3. Toss pasta with black beans, corn, tomato, orange pepper, green onions, and coriander
 4. Whisk canola oil with lime juice, honey, garlic, cumin, chili powder, lime zest, salt and pepper until combined
 5. Toss with the pasta mixture
 6. Stir in the avocado (if using) just before serving
 7. *To ensure good taste and texture, it’s important to rinse Ronzoni Gluten Free® pasta with warm water after draining

Made With:

Ronzoni Gluten Free® Penne
Back to Recipes

Southwest Flavor

Made with Ronzoni Gluten Free® Penne Rigate, this wheat-free penne pasta salad gets its delicious Southwestern flavor from the tasty blend of black beans and corn tossed with fresh vegetables all drizzled in a lime vinaigrette with cumin and chili powder for a kick. Add a creamy layer of flavor and vibrant color to this salad with sliced avocado.